CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY NA DUCHOVNÍ CESTĚ. TAJEMSTVÍ NEVIDITELNÉHO SVĚTA. SUBOSOBNOSTI. VLIV TŘETÍCH SIL.

- Proč je pozornost klíčová pro získání Života?

- Jak nastolit disciplínu pro své vědomí?

- Jak se zbavit lenosti, pochybností a divadla v hlavě?

- Proč vědomí zakrývá člověku pochopení o tom, že existuje ďábel a neustále pochybuje o tom, “existuje-li Bůh“?

- Proč vědomí pochybuje o existenci neviditelného světa, ale ve stejnou chvíli vyvolává strach z jeho projevů?

- Co si lidé uvědomují v okamžiku smrti a po smrti fyzického těla?

- Na základě jakých příznaků můžeme vypozorovat projevy subosobností?

- Může existovat symbióza v koexistenci Osobnosti a aktivní subosobnosti? Je to pro člověka špatné nebo dobré?

- Co dělat v situacích, kdy se v kolektivech, zabývajících se duchovním rozvojem, objeví aktivní průvodce systému?

- Honba neviditelných sil za pozorností.

- Jakým způsobem se démonická hierarchie neviditelného světa přenáší do světa lidí?

- Imaginární přítel dítěte: kdy je potřeba “bít na poplach”?

- Co je to sen a co se děje s člověkem během spánku?

- Jak se projevují třetí síly?

- Jak se naučit Žít?

- Vidí Bůh člověka nebo ne?

- Co představuje Život Osobnosti?

- Kdo je ve skutečnosti Anděl strážný?

- V čem spočívá paradox rezonance se sebou samým?

- Jak neztratit vnitřní stav duchovní Lásky?

- Jak člověk interaguje s Duchovním světem?

- V čem spočívá fenomén hnutí ALLATRA?

***

Dvojí standardy vědomí https://allatra.tv/cs/video/dvoji-standardy-vedomi

Vědomí a Osobnost https://allatra.tv/cs/video/soznanie-i-lichnost

Kniha ALLATRA https://allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra

info@allatra.tv