Toto sa týka každého! Aká budúcnosť nás čaká v najbližšom čase? Prelom v oblasti špičkových technológií. Vytvorenie JEDINÉHO umelého intelektu – mysliaceho, samoučiaceho, multifunkčného stroja, ktorý svojou inteligenciou, predstavivosťou a intuíciou predstihuje človeka. Bude kontrolovať všetky sféry životne dôležitej činnosti človeka ako jediné centrum spracovania všetkých informácií o ľudstve.
Superinteligencia: totálna kontrola alebo šikovný pomocník? Prečo prebieha boj o prvenstvo svetového lídra v oblasti umelej inteligencie a aké následky hrozia ľudstvu spotrebiteľského formátu myslenia? Toto sa dotkne každého! Nahradenie ľudí robotmi. Technologická nezamestnanosť. Výhody a nevýhody, hrozby a riziká: ako umelá inteligencia už neviditeľne vstupuje do života ľudí a čo bude ďalej? Ktoré profesie zaniknú ako prvé? Z akých dôvodov technológie, ktoré majú zjednodušiť ľudský život, pripravia ľudí o prácu a o prostriedky na existenciu? Príklady zo súčasnosti, do ktorých oblastí ľudskej činnosti už bola umelá inteligencia zavedená: medicína, priemyselná a poľnohospodárska výroba, veda, vzdelávanie, umenie, filmový priemysel, zábavný priemysel, cirkevné inštitúcie a iné.
Výhody nových technológií pre ľudí v Tvorivej spoločnosti. Hrozby a riziká najnovších technológií pre ľudí v spotrebiteľskej spoločnosti. Aké je východisko? Problém preľudnenia Zeme: čo robiť? Prečo sa zdržiava zavedenie vynálezu „perpetuum mobile” – bezpalivového generátora s účinnosťou viac ako jedna do masového používania? Globálna kríza.
Toto sa už týka každého. Prečo rok 2015 priniesol so sebou toľko zmien? Rýchle ničenie planéty: výrazné zrýchlenie Zeme, skrátenie času, deformácia zemskej kôry, prekyslenie oceánu, zničenie lesov a mnohé ďalšie katastrofy. Znečistenie planéty: metastázy spotrebiteľskej spoločnosti. Toto sa týka každého! Ako si zachrániť vlastný život? Ako môže ľudstvo prežiť nadchádzajúce roky globálnych prudkých zmien klímy na planéte? Ako prežiť cykličnosť? Ako vybudovať jednotnú ľudskú civilizáciu, ktorá bude v nasledujúcich rokoch schopná čeliť súčasným katastrofickým výzvam, globálnym problémom, s ktorými sa ľudstvo ešte nikdy nestretlo? Voľba je na každom!