„ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“ - film, který byl ukázán ve formátu pořadu Od ateisty ke svatosti na ALLATRA TV.

PRAVDA o původu elity v současné lidské společnosti, jejich hledání nesmrtelnosti. Elita - služebníci Ela. Historie předpotopní vysoce rozvinuté civilizace - Atlantidy, zmiňovaná ve světovém literárním dědictví Sumerů, Babylónie, Ellady a také v mýtech různých národů světa. Vysoce rozvinuté technologie, boj o moc, klimatické zbraně, jaderná válka v dávné minulosti, megality, unikátní technologie pro prodloužení života za výhledové hranice, nesmrtelnost v těle pro vyvolené. Fakta a důkazy. Jaký vliv měla ideologie potomků Atlanťanů na současný světonázor lidstva? Historie vývoje spiknutí světové elity. PRUDKÉ A RYCHLÉ KLIMATICKÉ ZMĚNY. Poslední předěl. Nyní vše záleží na volbě každého!