Existovala Atlantída? Dôkazy o existencii predpotopnej civilizácie v mýtoch, legendách i vedeckých dôkazoch. ● El a jeho elita – kto sú oni? ● Aká bola štruktúra spoločnosti v Atlantíde? ● Aké technológie ovládali Atlanťania? Čo vedeli o umelom vedomí a ako ho používali? Elixír mladosti je realita a nie mýtus. ● 12 000 ročný klimatický cyklus – ako s týmto obdobím súvisí zmiznutie Atlantídy? Ako sa pomocou určitých stavieb dávni ľudia pokúšali varovať ľudstvo pred klimatickou cyklickosťou? Čo si zvolí naše ľudstvo – osud Atlantídy, či...? ● Ako sú Sumeri spojení so starodávnym systémom podzemných tunelov a prečo od čias Sumerov žijeme v spotrebiteľskej a otrockej spoločnosti? ● Ako môže ľudstvo prežiť vo svetle prudkých klimatických zmien a vyhnúť sa osudu Atlantídy? Pravda oslobodzuje ľudí, otvára oči skutočnej podstate vecí a umožňuje im správne sa rozhodnúť. Prišiel čas spoznať pravdu, zhodiť závoj a pozrieť sa úprimne a otvorene na ten formát, v ktorom teraz žijeme. Nastal čas Tvorivej spoločnosti! Film "Atlantída. Elita v hľadaní nesmrteľnosti"

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/neznamy-pribeh-atlantidy