Anjeli nepadajú! Ako sa v človeku rodí Anjel? Aká je jeho anjelská podstata a ako sa v ňom odohráva zrodenie skutočného Života? Čo je to Božia láska a ako sa ňou napĺňať? Čo je to Duchovný svet a aký je tam Život? Kto je to Boh? Kto obýva raj, teda Duchovný svet? Prečo každý človek cíti že tu nie je len tak? Čo nabáda človeka k duchovnému sebapoznaniu?  Môže sa človek stať Anjelom? Prečo dokonca v rámci jedného náboženstva existujú nezhody týkajúce sa Anjelov (jedny hovoria, že človek sa môže stať Anjelom; iní, že nemôže; tretí tvrdia, že človek je viac ako Anjeli), čo je príčinou týchto nezhôd? Prečo ľudia vymysleli učenia o Anjeloch – angelológiu? Prečo vymýšľajú Anjelom mená a ich hierarchiu? Ktoré „náboženstvo je to pravé od Boha”? Existujú „padlí anjeli”? Odkiaľ pochádza legenda o „padlých anjeloch”, o tom že „ich je tretina” o „božom vojsku” a tiež o „vševidiacom oku Boha”, že „Boh vidí každého človeka”? Aké technológie mali v Atlantíde? Prečo El „videl” každého človeka? Aké zvitky skupovali v Lhase príslušníci „Ahnenerbe” a aký to malo vplyv na technologický rozvoj ľudstva? Aké unikátne vlastnosti majú mozgové neuróny človeka? Neznámy druh žiarenia mozgu, ktorý indikuje stav človeka a umožňuje určiť jeho polohu – čo dnes ešte súčasná veda nepozná. V čom je zmysel života človeka? Čo je to služba Duchovnému svetu, služba Bohu? Čo je to sloboda voľby človeka? Prečo, keď „Anjeli prestanú vychádzať z tohto sveta, nastane jeho koniec”? Za akých podmienok je ľudstvu zaručené, že bude pokračovať v existencii, a ako to závisí od voľby a aktívnej pozície každého z nás? 

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/anjeli-nepadaju