STAROVĚKÉ CIVILIZACE PŘED 12.000 LETY. ARTEFAKTY.

Fragment z pořadu „Hle, přichází. It is coming.“ Otvor →

Divadlo absurdna.

Fragment programu Osobnosť a vedomie. Od vopred mŕtveho k večne živému. Otvor →

Ilúzia a cesta - Pravda je pre všetkých jedna - 2.časť.

Tento program je venovaný otázkam sebazdokonaľovania človeka. Otvor →

Nadchádzajúce kataklizmy - 1.časť

Pravda je pre všetkých jedna. Otvor →

Život - Pravda je pre všetkých jedna - 3. časť

Unikátny rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Otvor →