Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách a v rôznych náboženských systémoch vypovedali o tom, že v dnešnej dobe, v čase globálnej zmeny epoch, sa objaví kniha, ktorá zmení svet. Bude silná v každom svojom slove a znaku. Vďaka informáciam, ktoré prinesie, ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidia pravdu. Staroveké Znalosti budú obnovené z popola, a sila, ktorú nesie, naplní každého, kto s ňou príde do kontaktu. AllatRa.
 
Drahí návštevníci, tento web si kladie jediný cieľ - zoznámiť vás s pokladom, ktorý sme teraz, v čase globálnych zmien, v tejto pohnutej dobe, dostali darom. To, čo vedeli ľudia v pradávnych civilizáciach, to, čo sa často márne snažíme rozlúštiť z ich odkazov, to, čo bolo ukradnuté a pred verejnosťou šikovne ukrývané, je teraz znovu v čistej podobe prinesené. A je to k dispozícii všetkým. To niečo sú Vedomosti. Tie isté Vedomosti, ktoré sú pravým jadrom všetkých náboženstiev, Vedomosti, ktoré človeka oslobodzujú zo zajatia nevedomosti, ilúzií a klamstiev. Každý, kto niekedy hľadal Pravdu (či už vo filozofii či akýchkoľvek náboženských smeroch alebo ezoterických náukách), narazil na väčšie či menšie čriepky pôvodných Vedomostí. Ak je však teraz k dispozícii Prameň, prečo neprísť k nemu, prečo sa zhlboka nenapiť?
 
Na tejto stránke nachádzate Znalosti z kníh AllatRa, Ezoosmóza a Sensei zo Šambaly (kniha prvá, druhá, tretia a štvrtá), ďalej z knihy Vtáky a kameň. Čo článok, to šípka mieriaca ku Zdroju. A tým Zdrojom sú knihy! Nielenže sú plné dych vyrážajúcich informácií, sú navyše obdarené niečím väčším - Silou. Preto sú všetky články na tomto webe prešpikované odkazmi na knihy. Aby ste našli celú Pravdu, musíte čerpať priamo zo Zdroja.
 
Nech vás Znalosti prebudia a ukážu vám cestu.