9.99 €

Máte pred sebou unikátnu knihu, ktorá nemá obdobu! Je to lekársky bestseller, v ktorom sú pútavou formou predložené jednak základné pojmy z anatómie chrbtice, ale tiež sa dozviete o jednotlivých etapách rozvoja osteochondrózy a o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti obnovy (regenerácie) poškodenej medzistavcovej platničky metódou vertebrorevitológie.

Kniha obsahuje veľa praktických príkladov s výsledkami doloženými prostredníctvom snímok z magnetickej rezonancie, obrázkov i fotografií, a to vrátane tých, ktoré zachytávajú, ako sa na chrbtici odrážajú aplikácie rôznych liečebných metód po dlhšom časovom období. V knihe sú zdokumentované mimoriadne výsledky liečby, kedy bola odstránená hernia disku bez nutnosti operácie. Je tu tiež opísaný a zábermi MRI doložený bezprecedentný prípad, keď bolo dosiahnutá úplná obnova platničky, ktorá bola pred tým operatívne odstránená.

Kniha je napísaná pútavým a živým spôsobom a je doplnená príkladmi zo života aj rôznymi exkluzívnymi poznatkami ako z oblasti medicíny, exaktných vied (fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atď.), ako aj z oblasti medziľudských vzťahov. Publikácia je mimoriadne zaujímavá ako pre odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti, tak aj pre bežného čitateľa. Je to kniha, ktorú by mal mať po ruke každý, komu nie je ľahostajné vlastné zdravie a zdravie jeho blízkych.