Odvtedy, čo vyšli prvé knihy, došlo k mnohým udalostiam, ktoré ma znovu utvrdili v tom, že ak si človek naozaj úprimne želá pomáhať ľuďom a zároveň aj aktívne koná a zdokonaľuje sa, prináša to prekvapivé výsledky. Vlastne nejde ani tak o knihy ako o „niečo na čítanie“ ale o pochopenie a praktické využitie Vedomostí, ktoré sú v nich obsiahnuté. Kniha je prostriedkom na odovzdávanie Vedomostí. Sú tým myslené Vedomosti nie v zmysle "vlastníctva" alebo "vlastného úsudku", ale v zmysle Múdrosti zhora, ktorá nás sprevádza stáročiami. Ide o Múdrosť ako Otvorenú bránu, ktorá umožňuje vojsť do toho podivuhodného vyššieho stavu duchovnosti, cez ktorý dochádza k osvieteniu od Toho, Kto všetko stvoril. Je to tá Múdrosť, ktorá vždy bola, je a bude a to dokonca aj vtedy, keď už spomienky na jej ľudského sprievodcu zmiznú v prachu stáročí. Práve táto Múdrosť klíči v človeku ako skutočné semeno a pomáha mu oslobodiť jeho rozum od zajatí ľudských strachov, od nízkych klenieb temnoty a prekonať tuhosť materiálneho myslenia. A tým mu otvára nekonečnú sféru poznania Pravdy. Pomáha mu povzniesť sa nad prízemný egoizmus, vidieť svet z výšky duchovného pohľadu bez predpojatosti a materiálnych okov. Múdrosť obdarúva človeka úprimnosťou a cieľavedomosťou, obohacuje ho porozumením a robí ho zodpovedným za duchovnú kvalitu života. Táto večná múdrosť je pre duchovného človeka doslova životodarnou vlahou, vďaka ktorej v ňom z dobrého semena dozrieva šťavnatý klas. Umožňuje mu dôjsť až ku koreňom ľudských problémov a zlepšiť atmosféru duchovného života. Je zásadným kľúčom k pochopeniu zložitej reality človeka i sveta, slúži ako zdroj pre vytvorenie unikátnych podmienok, kedy človek formuje tvorivú Duchovnú spoločnosť v krutom svete Živočíšneho rozumu. Večná Múdrosť umožňuje človeku premeniť duchovne samého seba, spoznať skrytú podstatu minulých a budúcich udalostí. Táto Múdrosť je Ním stvorená tvorivá podstata, ktorá otvára každému, kto Ju prijme, cestu do Jeho Večnosti.

(úryvok z knihy Allatra)