„Když vypustíš paprsky dobra a světla do světa, rozdělíš se o čisté znalosti s ostatními, mnoho duší pocítí jejich teplo. Pak uvidíš, že z jedné malé jiskřičky najednou vzplanou dvě. A tam, kde jsou dvě, tam se rozhoří taky třetí. A když už bude těchto jisker hodně, vzplane opravdový oheň. Takže jeden člověk dokáže udělat spoustu užitečného a dobrého! Sám si neumí ani představit, jak velká a cenná bude jeho pomoc pro dobro lidí, pro slávu Boží a pro blaho jeho duše…“

„…Pokud by se všichni lidé na světě ve stejnou dobu alespoň dvakrát denně modlili za dobro a blaho všeho lidstva… ne za sebe, ale za ostatní. Každý se může modlit ke svému Bohu. V podstatě je jen jediný Bůh a lidské duše také usilují o stejnou věc. V případě, že jste ateisté, popřejte v tuto dobu upřímně, z celého srdce všem lidem dobro a štěstí. Kdo umí provádět meditace, ať medituje s čistým pocitem radosti a přeje všem dobro a hodně Lásky. Důležité je, aby to všechno probíhalo ve stejnou dobu, alespoň jeden allat denně, což znamená 12 minut, v takovém případě vám můžu zaručit, že v průběhu následujících tří allatů (36 minut) na světě nezemře žádný člověk…

Pokud by lidé na celém světě alespoň dvakrát denně během 12 minut vysílali tento pozitivní impuls do vnějšího světa, svět by se mohl rychle změnit k lepšímu. A příroda by začala být k lidstvu mnohem shovívavější... V dnešní době lidé prožívají den tak, že ze sebe vydávají velké množství negativa – zlo, nenávist, touhu po pomstě. To nejsou jenom pouhé psychické emoce, je to především destruktivní ničivá energie. Všechno je v rukou lidí, zvláště teď, když se blíží období, ve kterém se ocitneme na Křižovatce.

Křižovatka – je období, kdy se lidstvo rozhoduje, jakým směrem se vydá. Je to období velkých změn v přírodě, otázka osudu celé civilizace. Velmi bude záležet na každém z nás, protože každý člověk vědomě nebo nevědomě přispěje k této rozhodující volbě. V období Křižovatky bude samotný Rigden Djapo – Vladyka Šambaly – přítomen na Zemi. Toto je období, kdy bude znovu předán Svatý Grál. A jakým směrem se lidstvo vydá – cestou dobra nebo cestou zla – tedy kterou z cest si na této Křižovatce vybere, tam se velkou rychlostí požene. Pak bude velmi těžké tento proces zastavit nebo změnit jeho směr. Toto období nastane velmi brzo. Takže vy všichni, přátelé, budete svědky začátku světlé budoucnosti nebo smutného konce…

Chtěl bych ještě dodat, že každý člověk bude mít díky přítomnosti Rigdena možnost napojit se na duchovní vlnu Vladyky Šambaly a „ukázat“ sebe jako duchovní bytost… Pracovní meditace provádí Rigden dvakrát denně v 7.00 a v 19.00 Greenwich času (GMT). Každý člověk, který v tuto dobu vykonává meditace nebo modlitbu nebo jenom vyzařuje do světa myšlenky plné upřímné radosti, dobra a Lásky, nezůstane samozřejmě bez povšimnutí. Jinými slovy, člověk, který se připojí a přiloží tak svou část dobra, tímto posílá svoji „osobní vizitku“ Rigdenovi. Koneckonců, ať chceme nebo ne, život fyzického těla uběhne rychle. A na konci životní cesty, kdy každý „svlékne“ svůj materiální obal, se setká s Rigdenem, který byl v různých dobách označován jako Soudce lidských duší. Ať se lidé v životě chlácholí čímkoli, tomuto setkání se jim vyhnout nepodaří. Otázkou jen zůstane, koho Rigden zná „osobně“ podle jeho duchovních skutků a kdo zůstane bez povšimnutí. Křižovatka je moc důležité a osudové období, a to jak pro každého zvlašť, tak i pro celé lidstvo…“

Anastasia Novych „Sensei ze Šambaly. 4.díl“