"Teraz si urobíme najjednoduchšiu meditáciu na koncentráciu myšlienok, aby sme sa naučili ovládať Energiu Čchi. Ale predtým by som chcel ešte niečo zopakovať pre tých, ktorí prišli neskôr. Okrem hmotného tela má človek ešte aj energetické. Energetické, telo " sa skladá z aury, čakier, energetických kanálov, meridiánov, špeciálnych zásobníkov pre nahromadenie energie. Každá z nich má vlastný názov. Budem vás s nimi podrobnejšie zoznamovať v priebehu našej práce, v závislosti na meditácii.

" A čo je to čakra? "spýtala som sa.

"Čakra je taký maličký bod na tele človeka, cez ktorý vychádzajú a vchádzajú rôzne energie. Funguje ako ... no, aby ste to lepšie pochopili ... podobne ako clona vo fotoaparáte, videli ste ju? 

Súhlasne sme zakývali hlavami.

"Rovnako je to aj s čakrou, okamžite sa otvára okamžite zatvára."

" A to všetka energia stihne za tú dobu vyjsť?" začudoval sa Slávko.

"No, nie je to ako vyliať vedro vody. Veď človek je tvor energeticko-hmotný, kde energie a hmota existujú podľa svojich zákonov a času, ale sú v úplnom vzájomnom spojení vo vzájomnej závislosti ... Máte ešte otázky? " Všetci mlčali. "Dajme sa teda do toho. Teraz bude vašou úlohou naučiť sa cítiť vnútri pohyb vzduchu, pohyb čchi. Všetci si myslíte, že sami sebe výborne rozumiete cítite sa. Ale som si viac ako istý, že teraz nemôžete vidieť napríklad prsty na nohách. Prečo? Pretože nemáte vnútorné videnie. Vnútorné videnie je rovnaké ako vnútorné vnímanie, vytvorí sa časom pri každodennom cvičení. Preto začneme od toho najjednoduchšieho, najzákladnejšieho. Pokúsime sa naučiť kontrolovať myseľ a pocity: vyvolať ich a ovládať.

Takže sa pohodlne postavte, uvoľnite sa ... Upokojte svoje emócie. Môžete zavrieť oči, aby vás nič nerozptyľovalo. Nechajte všetky myšlienky a všedné problémy rozplynúť v prázdnote ...

"Len, čo som začula túto vetu, hneď som si spomenula na celý rad nedôležitých vecí z domova. "No fuj! To sú ale drzé myšlienky, "pomyslela som si. "Veď vám hovoria, aby ste sa rozpustili." Zase som sa pokúšala na nič nemyslieť.

"Sústreďte sa na špičku nosa ..."

So zatvorenými očami som sa snažila "vidieť" špičku svojho nosa, pričom som sa nechala ovládať vnútornými pocitmi. V očiach som cítila ľahké napätie.

"Pomaly a postupne sa zhlboka nadýchneme. Najprv spodnou   časťou   brucha, potom bruchom, hrudníkom a nadvihuje ramená ... Mierne zadržiavame dych ... Pomalý výdych ... Vnútorným videním sa sústredíme len na špičku nosa ... Mali by ste cítiť, predstavovať si, vnímať, že vaša špička nosa je ako malinká lampička alebo malinký ohník, ktorý sa rozhorí pri každom vašom výdychu ... Nádych ... Výdych ... Nádych ... Výdych ... ohník sa rozhorieva stále silnejšie a silnejšie ...

Najskôr som pocítila ľahké pálenie a pichanie v nosohltane. Bol to taký pocit, že som bola naplnená niečím hmotným, ako džbán s vodou. Potom sa mi zdalo, že sa na mieste, na ktorom je asi špička nosa, objavil v tme obrys akejsi malej ružovej škvrny so vzdialenými vnútornými fragmentmi. V prvej chvíli som sa naň nemohla presne sústrediť. Nakoniec, keď sa mi ho podarilo zafixovať, začal sa zvnútra zosvetľovať. Pričom pri nádychu sa svetlo zužovalo a pri výdychu rozširovalo. Len som sa prispôsobila spôsobu dýchania podľa toho, ako zneli slová Senseia. "Teraz presuňte svoju pozornosť na ďalší druh meditácie. Zdvihnite mierne ruky trochu dopredu, dlane smerujú k zemi. Nádych vykonávame ako obvykle: cez spodnú časť brucha, brucho, hrudník. A výdych smerujeme cez ramená, ruky, k centru vašich dlaní, kde sú čakry rúk. A cez ne smerom k zemi. Predstavte si, že sa vám niečo vylieva cez ruky, energia Čchi alebo svetlo, voda, potom sa to vylieva do zeme a odchádza. Tento prúd sa dvíha zo spodnej časti brucha do nášho hrudníka a v hrudnej časti sa rozdeľuje na dva potôčiky a cez ramená, ruky, dlane vyteká do zeme. Sústreďte všetku svoju pozornosť na vnímanie tohto pohybu ... Nádych ... Výdych ... Nádych ... Výdych ... "preletel mi hlavou myšlienka:" Čo to znamená dýchať cez ruky? To je ako? "Dokonca som trochu spanikárila. Sensei zrejme cítil môj zmätok, pristúpil ku mne a zdvihol svoje dlane k mojim, bez toho aby sa dotkol pokožky. Za chvíľu sa moje dlane rozohriali ako pece, teplo sa šírilo zo stredu k bočným častiam. A čo bolo najneuveriteľnejšie, naozaj som pocítila, ako po mojich ramenách prúdia malé teplé potôčiky. V oblasti lakťov sa strácali, ale zato som veľmi dobre cítila, ako vychádzajú dlaňami. Bola som pohltená novými neobyčajnými pocitmi a ani som si nevšimla, ako odišiel Učiteľ. "No, to teda áno!" Pomyslela som si a opýtala som sa sama seba. "A ako to vlastne robím?" Kým som sa vyrovnávala so svojimi myšlienkami, zmizol pocit prúdenia. Musela som sa znova sústrediť. Musím povedať, že sa mi to darilo so striedavým úspechom. Po mojom ďalšom pokuse som znova počula Senseiov hlas. "Spojte dlane pred sebou. Pevne ich stlačte, aby boli zakryté čakry rúk a bol prerušený pohyb energie. Urobte dva rýchle nádychy a výdychy ... Uvoľnite ruky, otvorte oči. "Po meditácii, keď sme si začali rozprávať svoje zážitky, som pochopila, že každý cítil niečo iné. Tatiana napríklad nevidela "ohník", ale zato cítila akýsi ľahký pohyb energie v rukách. Andrejovi sa triasli nohy a trošku sa mu točila hlava. Kosťa pokrčil ramenami a odpovedal: "Nič zvláštne som necítil, len pocit mravčenia. To je ale úplne normálna reakcia na presýteniu organizmu kyslíkom. "" Po treťom, štvrtom vdychu - áno, "odpovedal Učiteľ. "Ale najprv sa mozgom fixujú myšlienky, bezprostredne pred pohybom čchi. A ak sa započúvate do seba, uvoľníte sa a zhlboka sa nadýchnete, potom okamžite ucítite roztiahnutie alebo pocit mravčenia v hlave, teda pocit toho, že tam začína dochádzať k určitému procesu. A to je práve to, čo musíte pochopiť, čo sa tam pohybuje, a naučiť sa to ovládať. "" A prečo som nič také necítil? "Spýtal sa naštvaný Slávko. "A o čom si premýšľal?" Spýtal sa napoly žartom Sensei.
Ako sa ďalej ukázalo podľa slov chlapca, sám čakal bohvie čo, nejaký zázrak. Na to mu Sensei odpovedal: "Tak to je dôvod, prečo sa to nepodarilo. Veď si nesústredil myšlienky na to, aby si pracoval sám na sebe, ale na očakávania nejakého nadprirodzeného zázraku. Zázrak sa neobjaví, kým ho sám nevytvoríš ... Nemôžeš čakať niečo nadprirodzené od toho, že len správne dýchaš alebo sa niekde na niečo sústredíš. Nie. Najdôležitejšie zázrak si ty, práve ako Človek! Veď k čomu vedie najväčšie duchovné umenie? K tomu, aby sa človek stal Človekom, aby sa postupne prebúdzal a rozpomínal sa na tie vedomosti, ktoré mu boli dané v počiatku. Tieto meditácie sú len spôsobom prebudenia sa z duševného spánku a spomienka na to, čo je v ňom dávno ukryté a zabudnuté, na to, čo kedysi vedel a vedel, ako to použiť. "

" Ako to vedel? "nepochopil Slavko.

"No, ako. Napríklad každý človek vie čítať, písať, počítať, samozrejme ak je normálny, bez psychických odchýlok. Je to tak? "

" Je. "

" Ale je potrebné sa to najskôr naučiť. A ďalej potom číta, počíta a tak ďalej hoci len jednoducho. Teda už presne vie, že napríklad jedna plus jedna sú dva, že dvakrát dva je štyri. To sa mu potom zdá celkom jednoduché a reálne! Ale tomu všetkému ho na začiatku naučili, hoci si v skutočnosti len spomenul. Sú to skryté, podvedomé možnosti. Alebo druhý príklad, jednoduchší, spojený s fyziologickou oblasťou. Keď človeka, ktorý nevie plávať, hodíte do vody, topí sa. A keď dajú novorodeniatko do bazéna, a to už bolo niekoľkokrát dokázané a potvrdené pri pôrode do vody, potom pláva ako akékoľvek zvieratko. To znamená, že má tieto reflexy? Má. A potom sa to jednoducho zabúda. To isté s človekom, má v sebe veľa toho, o čom ani nemá tušenie.

Ale ... to všetko funguje len na pozitívnom faktore. A ak u neho prevažujú nejaké merkantilné záujmy, napríklad naučiť sa preto, aby niekoho podvádzal alebo aby mohol niekoho zasiahnuť energiou z určitej vzdialenosti alebo bude všetkým ohýbať lyžičky a oni mu budú za to hádzať peniaze, potom sa mu nikdy nič nepodarí. Iba keď sa človek naučí ovládať svoje myšlienky, keď zo seba urobí Človeka s veľkým písmenom, len vtedy niečo dokáže. "

" Tak to znamená, že duchovné praktiky sú prostriedkom na prebudenie človeka? "Spýtal sa Andrej znova.

"Presne tak. Duchovné praktiky sú len nástrojom na obnovu vlastného rozumu. A akým spôsobom budeš používať tento nástroj, taký bude aj výsledok. Všetko teda záleží na želaní a schopnostiach samotného majstra. A aby ste sa naučili mať pod kontrolou tento nástroj, musíte sa naučiť ovládať svoju myseľ, sústreďovať ju, rozvinúť vnútorné videnie. V našom prípade, naučiť sa ovládať svoje dýchanie, cítiť, čo vydychuješ cez čakry rúk. Je nevyhnutné, aby ste sa naučili vyvolávať určité pocity, aby sme potom mohli ovládať vnútornú, skrytú energiu. "

" Ale ja si myslím, že to je halucinácia, "povedal Kosťa.

"Áno, je to halucinácia, ak to budeš vnímať ako halucináciu. Pokiaľ vnímaš túto energiu ako reálnu silu, potom to bude v skutočnosti reálna sila. "

" To je zvláštne, prečo? "

" Pretože, ešte raz opakujem, myseľ kontroluje činy. A pohyb energie je tiež čin. A to je celé. Je to všetko veľmi jednoduché. "

... Počas diskusie, zatiaľ čo ostatní kamaráti počúvali, Slavko pozorne skúmal dlane svojich rúk. A len čo sa v rozhovore objavila dlhšia pauza, hneď sa opýtal:

"Niečo som vôbec nepochopil, pokiaľ ide o čakry. Hovoril ste, že by tam mali byť body, ktoré sa otvárajú. Ale tam predsa nič nie je!“

Starší chlapci sa zasmiali.
"Samozrejme," povedal Sensei. "Vizuálne tam nič podobné nie je."

"Vieš, čakry sú určité zóny na tele človeka," trpezlivo vysvetľoval Učiteľ, "kde vnímame teplo viac. Samozrejme nie sú vidieť, ale môžeme ich reálne zaznamenať modernými prístrojmi. Pre vedcov, rovnako ako aj pre teba, predstavujú tieto zóny zatiaľ záhadu: bunky sú rovnaké, spojenia sú rovnaké, ale citlivosť je vyššia. Prečo? Pretože sú tu čakry. Čakra už patrí k astrálnemu telu, teda k inej, vážnejšej fyzike. Myseľ predstavuje spojovací článok medzi astrálnym a hmotným telom. Preto je veľmi dôležité naučiť sa kontrolovať myšlienky ... Práve vtedy budeš naozaj vedieť viest energiu Čchi vo svojom tele. "

***

... Rozhovor prešiel k diskusii o iných problémoch, a to vrátane meditácie, ktorú sme doma robili sami.

"A ja som zase cítil to mravčenie," povedal Kosťa. "Je to normálne?"

"Samozrejme. V čom spočíva zmysel? Musíš precítiť toto mravčenie, ktoré sa objavilo pri prvých nádychoch v tvojej hlave. Precítiť, ako ti, behajú 'po rukách a hlavne ako, vyrážajú ' zo stredu dlaní do zeme. Musíš precítiť nádych a výdych. Pritom ale nesmieš mať žiadne cudzie myšlienky. 

" No, a práve to je ťažké urobiť. Len čo sa sústredím na špičku nosa, tak mi začínajú jedna po druhej liezť do hlavy. A čo je veľmi zvláštne, že si ani nevšimnem, kedy sa objavia. "

" Presne tak. To napovedá o tom, že nie sme zvyknutí kontrolovať svoje myšlienky v každodennom živote. Preto nás tiež ovládajú, ako sa im zachce, zamotávajú nás vo svojich, logických 'reťazcoch. A nekontrolovateľná myšlienka vedie hlavne k negatívnym veciam, pretože ju riadi materiálna
podstata v človeku. Z toho dôvodu tiež existujú rôzne duchovné praktiky, meditácie, preto, aby sme sa predovšetkým naučili kontrolovať myseľ. "

Úryvky z knihy Anastasie Novych

     Sensei zo Šambaly. Kniha 1