„…Na našich cvičeních budete mít možnost seznámit se s důležitými duchovními praktikami a psychologickými technikami. Právě dnes se seznámíme s řadou starodávných technik, které se používaly nejenom jako psychologické metody pro znecitlivění těla, ale zároveň přispívaly k vnitřnímu duchovnímu sebezdokonalování a sebepoznání člověka. Tyto techniky úspěšně používalo ve své duchovní praxi mnoho velkých mistrů bojových umění a jejich učni. Díky své jednoduchosti a efektivnosti jsou dostupné prakticky každému, kdo tyto znalosti získá. Jak se říká, hlavní je, aby byla velká touha, zbytek přijde sám. Proto mohou tyto meditace úspěšně provádět i ti, kteří navštívili náš trénink poprvé. Ale dříve, než začneme probírat samotné techniky, pojďme si ujasnit, co je to bolest a jak na ni reaguje náš mozek a celý organizmus.

Bolest představuje 80 % našich emocí a jen dvacet procent připadá na funkční poruchy organizmu. Proto dodnes nikdo na světě nedokáže objektivně pocit bolesti změřit. Bolest se nedá zachytit pomocí měření krevního tlaku, žádným skenováním organizmu, ani všemožnými testy nebo diagnostickými metodami. Jediné, co mohou lékaři udělat, je to, že vyslechnou vaše stížnosti a na základě vašich subjektivních pocitů stanoví předběžnou diagnózu, pošlou vás na další vyšetření a poté určí následnou léčbu.

Jak náš organizmus reaguje na bolest? Po celém těle jsou umístěna volná nervová zakončení, tak zvané nocireceptory. Ty reagují na jakékoli podráždění – na změnu tlaku, teploty, působení elektrického náboje a tak dále. Jsou přítomny ve všech tkaních organizmu. Nejsou přítomny jen v mozku. Samotný mozek je k bolesti naprosto necitlivý.

Jak dochází k aktivaci signálů bolesti? Po podráždění nervových zakončení vedou impulzy bolesti po nervových vláknech do míchy. Odtud postupují do thalamusu – do jakéhosi dispečinku mozku. Tam se třídí příchozí a odchozí impulzy. Pak jsou předávány do limbického systému, kde se formuje emocionální reakce na bolest. To je to místo, kde je zakopán pes (zde je ukryto těch osmdesát procent emocí), odtud se bolest ozývá při každé příležitosti. Proto jste ode mne nejednou slyšeli radu: abyste si mohli podmanit svoji bolest, musíte přepnout dominantu vědomí, jinak řečeno, rozptýlit svou pozornost. Ale mnohým toto úsilí nevydrží dlouho, zvlášť jestli je jejich bolest akutní. V takovém případě můžeme využít efektivní psychotechniku.

Chtěl bych zmínit, že existuje několik druhů bolesti. Jedna věc je, když se o něco bouchnete a máte modřinu, jiná věc ale je, když máte tržnou ránu nebo chronickou nemoc. Proto se nezabývejte a neomezujte jen pouhým znecitlivením za pomoci této psychotechniky, kterou vám dávám. Musíte mít vždy na paměti, že jakákoli bolest je v první řadě signálem o závažných poruchách organizmu. Když budete blokovat bolest ve svém vědomí, můžete odstranit následky, ale ne příčinu. Proto pokud je vaše bolest spojena s některými vážnými poruchami v organizmu, vždy je třeba poradit se s lékařem. Jestli se jedná o menší zranění, které můžete ošetřit bez lékařské pomoci, musíte provést řadu opatření, které jsme probírali na minulých cvičeních. Mám tím na mysli první pomoc. To znamená zastavit krvácení, ochránit ránu před sekundární kontaminací s pomocí antiseptika, převázat obvazem. A pak už můžete bezpečně využívat techniku znecitlivění prostřednictvím psychotechniky. Myslím, že je všechno jasné.

Komplex starodávných psychotechnik se tedy skládá ze tří stupňů, řečeno současným jazykem, ze tří fází. První fáze představuje vykonání jednoduché psychotechniky. Je to něco jako uvědomělé cvičení vědomí a příprava na druhou fázi – na meditaci. K tomu není potřeba žádných speciálních dovedností a ani speciální techniky dýchání. Těchto výsledků může dosáhnout kdokoli a zbavit se tak pocitu bolesti. Zde, na rozdíl od nám známých způsobů, se musíte naučit nejen to, jak rozptylovat, ale také to, jak přepínat dominantu vědomí z fyzického těla na duchovní nebo energetické, říkejte tomu, jak chcete. Můžete vykonávat tato cvičení v jakékoli poloze. Můžete například sedět s rukama položenýma na kolenou. Pak se budete snažit prostřednictvím svých myšlenek zvednout svoji astrální ruku, aniž byste zvedali ruce fyzické, pokusíte se dotknout prstem špičky nosu nebo provádět jiné pohyby: spojit astrální ruce, zvednout je do stran a tak dále.

Pak to můžete ztížit: ležíte na posteli na zádech a zvednete fyzickou ruku před sebe, dlaň směřuje nahoru od vás. Mezitím zaměříte pozornost na astrální ruku a položíte ji pohodlně na postel nebo pod hlavu. Nejdůležitější je soustředit se na astrální ruku natolik, abyste ‚zapomněli‘ na fyzickou. Pokud chcete, můžete si nastavit vnitřní časovač, například ‚zapomenout na pět minut‘, pak ‚zapomenout na 20 minut‘, na hodinu a tak dále. Později si můžete nechat fyzickou ruku v této poloze celou noc, přičemž ráno nebudete cítit sebemenší únavu fyzické ruky.“

„Co když ruka znecitliví, naruší se krevní oběh?“ zaváhal padesátiletý plnoštíhlý muž.

„Jestli uděláte všechno správně, nemůže se to stát. Energetické tělo se bude totiž nacházet v přirozeném stavu. A fyzické tělo je bez toho astrálního jenom robot, kterého můžete myšlenkovým příkazem naprogramovat na jakékoli fenomény. Když se v tom ale člověk moc nevyzná a začne mučit své tělo. V tom případě tuto zátěž samozřejmě nevydrží. Skutečné fyzické možnosti fyzického těla jsou omezené. A proto, abychom dosáhli výše uvedených výsledků, potřebujeme provádět především duchovní cvičení… V procesu používání této psychotechniky se tedy ukazuje, že fyzické tělo cítit nebudete a energetické tělo nebolí. Ono vůbec nezná, co je to bolest, je to úplně jiná fyzika. A to je právě ta vaše vlastní první pomoc!

Dále následuje druhá fáze – provádění velmi efektivní meditace. Ať jste kdekoli, ať přicházejí jakékoli problémy – fyzická bolest, nervozita, problémy v práci, ve škole nebo doma, které vyžadují řešení v klidném prostředí, přesně dodržujte následující postup. Sedíte na vrcholku skály na velmi pohodlném místě v pozici ‚lotosu‘ nebo v jakékoli jiné pohodlné pozici, například tak, že svěsíte nohy ze skály. Sedíte na skále a pozorujete svoje tělo, které se nachází pod skálou, stojí třeba ‚na koberečku‘ u šéfa, sedí na přednášce, cvičí v tělocvičně nebo leží doma na pohovce… Nepozorujete jen své tělo ze strany, ale také se myšlenkově soustředíte výlučně na pozitivní myšlenky. Ideální by bylo, kdybyste na skále provedli meditaci Lotosový květ. To pomůže vašemu vědomí, aby se přepnulo na pozitivní vlnu. Když je vědomí naladěno kladně a navíc se ještě nachází v tomto meditačním stavu, aktivuje se intuitivní vnímání. A to ví o světě mnohem více, než omezené logické myšlení, a proto je vám schopno napovědět, jaké je optimální a nejlepší řešení pro všechny vaše problémy.

Navíc kromě toho, že pozorujete své tělo ze skály, slyšíte všechno, co mu říkají. Nevidíte ho ale očima těla, s jejich omezeným úhlem pohledu, nýbrž celkově, jako jednotný obraz dění z různých stran. Máte možnost vybrat si libovolné místo, které je pro vás nejpohodlnější, můžete například stát za vlastním tělem nebo v blízkosti svých kamarádů, nahoře, dole, bokem a tak dále, jak se vám líbí. Nejdůležitější je, že od vás tělo dostává ucelenou informaci, a proto je mnohem moudřejší. Protože jeho hloupé nápady a myšlenky přestávají fungovat. Tělo je jenom tělo. Pokud není pod kontrolou, řídí se instinkty živočišného původu. Stejně jako jsme v předchozí psychotechnice pohybovali astrální rukou, během této meditace se budeme učit oddělovat své fyzické a astrální tělo. Vaším hlavním úkolem je naučit se procítit to, jak sedíte na skále, a pozorovat své tělo ze strany.

A nakonec třetí fáze. Je to ta stejná meditace, jen se u ní učíme ovládat své tělo mimo tělo. To znamená, že zatímco sedíte na skále a pozorujete své tělo, přejete si zvednout například pravou ruku fyzického těla. Plně pociťujete a vnímáte své astrální tělo na skále. Ale fyzické tělo, které se nachází pod skálou, necítíte ani nevnímáte. Jenom vidíte, jak se podle vašeho příkazu zvedá jeho pravá ruka. Pak jej stejným způsobem naučíte chodit, vykonávat složitější pohyby a úkoly. Zatímco například vaše tělo aktivně cvičí v posilovně, vy si v klidu pozorujete tento celkový obraz tréninku ze strany. V konečném důsledku se bude vaše tělo účastnit boje a vy budete sedět na skále a pozorovat tento boj v celém svém objemu ze všech stran. Nejenom, že to všechno budete pozorovat, ale budete také rychleji reagovat tím, že dáte tělu odpovídající příkazy. Vy totiž vidíte z první řady to, co ostatní nevidí. Vidíte energetickou ruku protivníka, který chce zaútočit a teprve potom následuje pohyb jeho fyzické ruky. Jinak řečeno, předvídáte každý úder a včas zahájíte protiútok. Energetická ruka protivníka, která nezná speciální techniky, není tak hrozná. V daném případě je to velice malá síla. Fyzická ruka je pro fyzické tělo mnohem horší.

Vždycky můžete tedy včas reagovat, blokovat úder nebo zahájit protiútok a vaše tělo se může pohybovat mnohem rychleji než jakýkoli člověk. Nejednou už bylo prokázáno, a já sám jsem vám také mnohokrát ukazoval, že člověk je v určitém stavu vědomí schopen konat zázraky, rychleji reagovat v boji, zvedat závaží, které mnohokrát převyšují jeho váhu, pohybovat se mnohem rychleji bez újmy na zdraví a tak dále.

Celý tento komplex starodávných technik je velice jednoduchý a efektivní, hlavní je, abyste na sobě pracovali a nezaháleli. Je to každodenní praxe. Kromě toho, že pracujete na meditaci Lotosový květ a pěstujete vnitřní sílu Lásky, zároveň zdokonalujete svůj vnitřní svět a fyzické tělo přes duchovní cvičení. 

Tyto starodávné praktiky jsou užitečné nejenom pro ty, kteří cvičí bojová umění, ale především pro ty, kteří mají omezenou možnost pohybu – pro osoby se zdravotním postižením, osoby upoutané na lůžko. Pro ně je to velká šance, protože tím jim začíná zcela nový život. I když například nemají končetiny, mohou pozorovat všechno, co si přejí, cestovat astrálem a překonávat překážky, které ani fyzické tělo nepřekoná. Kromě toho se lidé se zdravotním postižením, ochrnuté osoby, i když mají nefunkční nervy, mohou naučit ovládat svaly a jejich tělo se bude volně pohybovat. Prostě nebude mít na vybranou! Neexistuje síla, která by se mohla postavit Boží síle nebo Boží vůli. Všechno zaleží na čistotě vaší Víry a vnitřního duchovního světa. Vždyť nemoc je v podstatě především důsledkem slabosti vaší víry a síly ducha. Jestli člověk dokáže udělat pořádek ve svém vnitřním světě, pak fyzickému tělu nezbývá nic jiného, než následovat duchovní. Ještě jednou opakuji, tělo je jenom vůz a vy jste jeho kočí. Jen vy můžete dát vlastní vůz do pořádku a vést ho určitým směrem, který vybíráte jen vy sami.“

                                                                                    Úryvky z knihy Anastasie Novych  Na Křižovatce.