Každý chápe slová "zodpovednosť", "zodpovedný", "zodpovedne"... Počujeme ich v rôznych formuláciách, ako napríklad "zodpovedný pracovník", "rodičovská zodpovednosť". No čo tento pojem označuje na Duchovnej ceste? Odpoveď odhalím v tomto článku.
Zodpovednosť sa rodí z pochopenia prírodných zákonov a vzájomných súvislostí. Každá činnosť vedie k následkom a všetko, čo máme, je výsledkom našich myšlienok, pocitov a činov. Toto je - nezvratné.
                                                                                                                                            

Samotná zodpovednosť spočíva v tom, prijať fakt týchto zákonov a neutekať od nich, schovávajúc hlavu do piesku. Zodpovednosť je charakteristickým rysom rozvoja, dozrievania Osobnosti. Pretože akceptácia a prijatie všetkých následkov a následkov svojich myšlienok, vyžaduje poctivosť samého k sebe a určitú silu ducha.
Treba hovoriť za seba a iba za seba, neprekladať zodpovednosť na iných. V tomto článku rozpoviem o svojej skúsenosti. Pre seba vyčleňujem niekoľko druhov zodpovednosti a budem o nich hovoriť nižšie.
Moja prvá zodpovednosť - za to, kam idem, čo robím so svojím vnútorným svetom, akým sa snažím byť. Chcem to alebo nie, prijímam alebo nie, no to aký som, čo vo mne dominuje – závisí od mojej voľby: čo robiť, o čom premýšľať, čo preciťovať.
Moja druhá zodpovednosť - prejsť Cestu do konca. K akémukoľvek cieľu je dôležitý nepretržitý pohyb. No urobiť prvé kroky, začať pracovať na sebe, kontrolovať svoje myšlienky, pozorovať pocity - to je jedno, ale pokračovať v tejto ceste, zostávať na nej nezávisle od viditeľných prekážok, sebaospravedlňovania a ťažkostí – to už je iné. Prekonávanie bariér závisí úplne na mojom vnútornom stave, prevládajúcich myšlienkach a pocitoch. V prijatí tejto zákonitosti, jej následkov, spočíva moja druhá zodpovednosť.
Moja tretia zodpovednosť - za to, čo posielam do vonkajšieho sveta. Vnútorné a vonkajšie je vzájomne prepojené. Každá myšlienka a pocit majú svoje spätné pôsobenie, pokračovanie v okolitom svete. To je obyčajná fyzika. Pozorovať sa, prijímať a uvedomovať si spojenie svojho vnútorného sveta so svetom vonkajším, so stavmi druhých ľudí, udalosťami – to je moja tretia zodpovednosť.
Moja štvrtá zodpovednosť - má trochu odlišný charakter. Moje prvé tri zodpovednosti predstavujú určitú skúsenosť, či znalosti. Vlastná skúsenosť – to je platforma, ktorá mi pomáha ďalej sa pohybovať po Ceste, v istom zmysle je to opora. Zdieľanie vlastnej skúsenosti môže pomôcť sformovať podobnú platformu druhým ľuďom. Čím viac ľudí sa snaží kontrolovať svoje myšlienky, tým zdravšiu a prirodzenejšiu, duchovno-morálnu spoločnosť máme. Zodpovednosť za uchovanie a zdieľanie vlastných skúseností, pochopenie dôsledkov tohto procesu - to i je moja štvrtá zodpovednosť.
Akákoľvek cesta všeobecne, vrátane Duchovnej cesty, sa začína prijatím všetkých následkov svojho konania. Každá myšlienka, každý pocit - všetko je súčasťou Cesty. Ak si pripravený a máš v úmysle bezpodmienečne pracovať na sebe, tak bude postup napred. V opačnom prípade je to iba hra. Reálna práca v každej sekunde – ináč Cesty nebude. Keď ideš po ceste, všetky kroky robíš vpred. Však nekráčaš naspäť, od svojho Cieľa? Ináč môžeš neprísť nikam, iba jednoducho prešlapovať na mieste. Preto je Cesta nemožná, ak robíš dva kroky dopredu a jeden nazad. Každý krok musí byť len vpred. Iba - k Cieľu.
 
Autor: Oleg

 

http://allatravesti.com/otvetstvennost_duhovnogo_puti._lichnyy_opyt