Vznik USA

„No, a teraz sa pozrieme na to, ako vlastne vznikol ten ,najslobodnejší, najspravodlivejší, najdemokratickejší štát sveta‘, ktorému dnes hovoria USA. Keď európske štáty začali na nových územiach Severnej Ameriky intenzívne vytvárať kolónie, ktoré vynášali rozprávkové zisky, Slobodomurári sa v týchto kolóniách pustili do vyvolávania ozbrojených konfliktov. A nielen v kolóniách. Cez územie Severnej a Južnej Ameriky, sa vďaka ich dômyselnej organizácii prehnal celý rad revolúcií. Zorganizovali tiež takzvanú vojnu za nezávislosť v Severnej Amerike (1775-1783), počas ktorej boli v roku 1776 vytvorené Spojené štáty americké. V roku 1783 vo Versailles (zapamätajte si toto francúzske mestečko neďaleko Paríža) bola podpísaná takzvaná mierová zmluva, na základe ktorej Anglicko uznalo nezávislosť USA.

A ktože sponzoroval obe vojnové strany (vrátane zaistenia prenajatých žoldnierov, ako už viete z príkladu o nemeckých vojakoch) a inicioval toto ,zmierenie‘? Slobodomurári. Tak napríklad prostriedky na vedenie vojny v Amerike (vo svojich anglických kolóniách) si anglická vláda požičala od židovských bankárov, vrátane Rothschilda. A pre ,boj proti britskej nadvláde‘ bola tiež na náklady Slobodomurárov vytvorená konfederačná armáda pod vedením Georga Washingtona, ktorý bol jedným z ,odchovancov‘ masonskej lóže.“

„Masonská lóža  to sú stále tí istí Slobodomurári?“ zaujímal sa Kosťa.

„Áno. Tí istí páni,“ upresnil Sensei. „V doslovnom preklade z francúzštiny znamená Mason ,kameník‘. Slovom ,Masonovia‘ pomenovali  Slobodomurári jednu zo svojich nábožensko-politických organizácií, založenú v 18. storočí v Anglicku. Mimochodom, slovo ,frankmason‘ tiež pochádza z francúzskeho ,franc-mason‘, čo v doslovnom preklade znamená ,slobodný slobodomurár‘.“

„Skrátka, oni všetci sú tamojší,“ ironicky povedal Žeňa. Všetci sa pousmiali, Sensei kývol hlavou a pokračoval ďalej. „Podľa všeobecne známej ,legendy‘ George Washington vstúpil do masonskej lóže ako dvadsaťročný. A to napriek tomu, že si ho všimli oveľa skôr. Keď mal chlapec jedenásť rokov, zomrel mu otec, ktorý bol vlastníkom tabakovej plantáže. Chlapec zostal s matkou, avšak ich vzájomné vzťahy sa zhoršovali, a to tiež vďaka jeho ,novým priateľom‘. Jeho výchovu prevzal brat Lawrence.  Keď mal George dvadsať rokov, brat Lawrence sa s prispením Slobodomurárov odobral na onen svet a George sa stal dedičom veľkého majetku, bohatým statkárom. Ale dodnes sa oficiálne prehlasuje, že jeho brat zomrel na tuberkulózu. Došlo k tomu v roku 1752, v období, keď začali vojny o územia medzi anglickými a francúzskymi kolóniami.

Nie náhodou bol práve tento mladý muž o dva roky (1754) menovaný za hlavného veliteľa domobrany vo Virgínii a v roku 1755 -  za veliteľa pluku. Následne bol oženený s mladou vdovou, ktorá disponovala obrovským majetkom, bol presadený do politiky, kde bol behom niekoľkých rokov pravidelne volený do Zákonodarného zhromaždenia za rôzne okresy. Pritom v dobe volieb George Washington, poučený Slobodomurármi, neľutoval peniaze, spravidla štedro platil pitie svojim ,voličom‘ a po sčítaní hlasov organizoval grandiózny ples.

No, a keď nastali udalosti, ktoré Archónti naplánovali a ktoré súviseli s utváraním ,nezávislého štátu‘, George Washington bol zvolený za generála a postavený do čela armády, zhromaždenej ,na obranu americkej slobody‘. Prial by som vám vidieť túto ,armádu‘! ,Vojaci‘ boli verbovaní narýchlo a nemali žiadne vojenské skúsenosti. Chýbala disciplína a prekvitala dezercia. Celkove bola Washingtonova armáda značne neskúsená v porovnaní s regulárnou armádou protistrany. Avšak po vytvorení všetkých ,kulís‘ Archónti rozohrali veľmi zaujímavú partiu. Bez ohľadu na to, že britská vláda, ktorá si vojnu nepriala, oznámila kolóniám, že je pripravená k zmiereniu, k vojne za ,nezávislosť‘ aj tak došlo. Archónti totiž potrebovali ,vlastný‘ štát. Plne financovali túto vojnu a prirodzene vedeli, kto a kedy vyhrá. Na to boli nastavené náležité politické okolnosti. A tak Angličania so svojou ,silnou regulárnou armádou‘ kapitulovali v stanovenej dobe. Pre mnohých ľudí, ktorí uverili prehláseniam Archóntov, to bola vojna za ,nezávislosť‘. Pre samotných Archóntov a pre úzky okruh ich podriadených, to bolo len divadlo!

Po vojne Slobodomurári urobili z Washingtona vojnového hrdinu, záchrancu vlasti a vytvárali o ňom skutočné legendy. Skrátka plánovane pripravovali spoločenskú mienku, aby presadili svojho prominenta do úradu prezidenta nového štátu, k čomu tiež následne došlo, a to bez výhrad. Bola vytvorená aj príslušná vláda. V dôsledku toho, bol namiesto ,nezávislého a voľného štátu‘ vytvorený štát, v ktorom bola skutočná moc v rukách Slobodomurárov. Deklaráciu nezávislosti pripravili a podpísali výhradne zástupcovia tejto tajnej organizácie. Ústava USA bola vypracovaná a podpísaná masonmi. George Washington a väčšina jeho generálov boli Slobodomurári. A aj naďalej sa prezidentom štátu mohla stať iba osoba poverená a kontrolovaná touto organizáciou. Táto situácia pretrváva dodnes. O Kongrese a Senáte ani nehovoriac.

A ako prebiehajú v USA prezidentské voľby? Skúste si to zistiť, len tak pre zaujímavosť. Nielenže národ ,hlasuje‘ za kandidátov, ktorých mu predstavujú tí, o ktorých si teraz hovoríme, ale tiež jeho mienka a voľba v podstate žiadnu úlohu nehrá. Otcovia - zakladatelia USA rozhodli, keď vytvárali tento štát, že sa národ môže ,zmýliť‘ vo svojej voľbe následkom politickej negramotnosti. Preto otcovia založili takzvané ,kolégium voliteľov‘, ktoré združuje zástupcov všetkých amerických štátov, zastúpených tiež v Kongrese (Senát a Snemovňa reprezentantov). Práve títo ľudia, bez ohľadu na názor ľudu a výsledky hlasovania, definitívne rozhodujú, kto sa stane prezidentom tejto zeme.“

„No to už áno! Ďalšie židovské kolégium Slobodomurárov,“ udivene predniesol Viktor. „To sa títo chlapci naozaj poistili zo všetkých strán. Boja sa skutočného kandidáta z ľudu!“

„Vari to sú voľby? začudoval sa Nikolaj Andrejevič. „Veď je to fikcia! Akáže je to demokracia?!“

„Áno, áno, história sa opakuje,“ pousmial sa Sensei. „Kolégium kňazov v Babylone, kolégium pontifikátov v Starovekom Ríme, kolégium reprezentantov v USA... Nič nového pod slnkom...

Ak sa pozorne pozriete na symboly USA, uvidíte, že v podstate všetko – pôvodná vlajka s 13 pruhmi a 13 hviezdami (ktoré zdanlivo symbolizovali 13 pôvodných štátov – bývalých anglických kolónii), americká štátna pečať, pyramída so vševidiacim okom, štátny erb na obrátenej strane pečate, Fénix (vlastne v ich chápaní je to orol) – to všetko sú symboly Slobodomurárov, pričom symboly práve týchto Ahrimanových slobodomurárov, ktoré boli sformované už po Imhotepovej dobe. História sa zmieňuje o tom, že tieto symboly boli vytvorené na pokyn Rothschilda a ich návrhy vytvoril Adam Weishaupt. Lenže tomu sa hovorí ,zacykliť‘ únik informácií na určitých verejne známych historických osobnostiach. Tieto symboly boli vytvorené dávno a rozhodne nie na úrovni vykonávateľov, akým bol Rothschild.“

Nikolaj Andrejevič ešte s väčším záujmom preniesol:

„Áno?! Tak to som nevedel. Raz som videl v časopise zobrazenú americkú štátnu pečať. Je na nej orol, ktorý drží v ľavých pazúroch šípy a v pravých olivovú ratolesť, nad ním je slnko s modrým nebom a s hviezdami vo vnútri a uprostred na prsiach orla je  pruhovaná vlajka. Nič zvláštne som si nevšimol.“

„To preto, že si sa nepozeral pozorne,“ veselo poznamenal Sensei.

„Keby si sa o tú záležitosť viac zaujímal, tak by si si všimol, že nielenže je šípov trinásť, ale tiež to, že stredné tri utvárajú trojuholník, ktorý smeruje vrcholom dole. Pretože trinásty, ,neviditeľný‘ sa vždy nachádza v skrytom postavení. Olivová ratolesť má 13 listov a 13 plodov. Dokonca na každé orlie krídlo prilepili 32 pier. A pokiaľ by si sa pozorne zapozeral na tie hviezdy vo vnútri slnka, tak by si tam uvidel znak známy ako Dávidova hviezda – dva zložené pravouhlé trojuholníky, jeden obrátený ostrou stranou dole a druhý ostrou stranou hore. Súčet hviezd, ktoré tvoria tento znak, je tiež trinásť.“

„Hexagram?!“ nevychádzal z údivu Nikolaj Andrejevič. „Na štátnej pečati USA je šesťcípa hviezda, tento symbol judaizmu?! To je mi ale novina!“

Ak trojuholník s vrcholom smerujúcim hore prekrýva trojuholník s vrcholom smerujúcim dolu, označuje to dominanciu materiálneho rozumu, materiálného sveta nad duchovným, magické pôsobenie na hmotu zo šiesteho rozmeru pri dominanciu Materiálnej podstaty. Tiež to znamená, že človek využíva sily "Allat" nie pre duchovné oslobodenie, ale preto, aby získal moc v materiálnom svete. Taký znak s presne opačným významom zvyčajne umiestňovali ľudia, ktorí sa snažili o tajnú moc nad trojrozmerným svetom a slúžili vôli a zámerom materiálneho rozumu. Ak je znak zobrazený jednoducho, bez ukázania toho, ktorý trojuholník je dominantný, nazýva sa "prevráteným znakom", pretože trojuholníky označujúce Prednú a Zadnú bytosť v ňom majú vymenené miesta, a bočné Bytosti zaujímajú prvenstvo (označujú sa ako trojuholníky umiestnené vo vertikále). Tiež sa to označuje ako preškrtávanie kosoštvorca (jedného zo symbolov duchovnej premeny človeka). V dávnej minulosti sa takýto symbol používal predovšetkým v čiernej mágii.

„Ale aká novina? Je stará ako sám svet,“ zavtipkoval Sensei. „Je to symbol židovských kňazov, ktorý ukazuje na skutočných pánov Ameriky... Mimochodom, keď v roku 1817 rodina Rothschildovcov získala šľachtický titul, tak celkom otvorene zahrnuli Dávidovu hviezdu do rodinného erbu.“

„Dávidova hviezda, to je ktorá? Tá, čo je zobrazená na izraelskej vlajke?“ upresnil Voloďa.

„Áno,“ odpovedal Sensei. „V podstate sa jedná o veľmi starý symbol. Hexagram, ako zvláštny symbol, poznali nielen na Strednom a Blízkom Východe (kde bol pomerne rozšírený ako symbol kultu bohyne Astarté), ale tiež v starej Indii. Svojho času uzurpovali zmienený znak týmto národom židovskí kňazi. Následne bol využívaní v židovských spoločenstvách ako zobrazenie na pečatiach, na vlajke (na takzvanej Dávidovej vlajke, ktorú tvorí červené plátno so zobrazením šesťcípej hviezdy).

„No hej,“ vykoktal Žeňa. „13 šípov, 13 hviezd, 13 plodov, 13 listov,“ a so smiechom dodal, „Archónti si toto číslo nejako obľúbili!“ Posledné slovo ani nedopovedal a začal sa ešte viac smiať. „V skratke povedané, oblbli!“

„Nie sú to amatéri, sú to profesionáli, usmernil ho Sensei. „Trinástka je symbolická, je to označenie najvyššieho kruhu moci. Lenže kto a s akými zámermi túto moc využíva, to už je iná vec. Archónti prisudzujú znakom a symbolom obrovský význam preto, lebo si takto označujú svoje územia – čie je to územie, komu patrí a kto  za tým všetkým stojí.“

„Ahá, rozumiem,“ dovtípil sa Žeňa. „sú ako kocúry, ktorí si značkujú svoje územia!“

Všetci sa zasmiali spolu so Senseiom.

„Presne tak! Pre obyčajných ľudí, ktorí sa zaoberajú každodennými starosťami, tieto znaky a symboly jednoducho nič neznamenajú, preto si ich každý vysvetľuje, ako sa mu zachce. A ľuďom znalým je hneď jasné, kto v tom má prsty.“

K tomuto Viktor poznamenal: „A ľuďom je jedno, kto ich riadi. Ako si kto ustelie, tak si ľahne.“

Žeňa hneď ironicky poznamenal: „A ľud len sedí v búde a šomre si popod nos,“ Žeňa sa zhrbil, aby znázornil človeka, ktorý sa trepe nad svojím nadobudnutým majetkom, ktorý v Žeňovej improvizácii predstavovala kôpka piesku. Škrípajúcim hlasom preniesol: „Odíď, biedny život, príď dobrý! Odíď, biedny život, príď dobrý!“

Celá skupinka sa znovu rozosmiala po tomto Žeňovom vtipkovaní. Na to Sensei reagoval:

„Nie je to zase tak... Veľmi mnoho v živote ľudí, v ich duchovnom  utváraní, závisí od toho, kto ich riadi. V krajinách, ktoré v skrytosti ovládajú Archónti, panuje lož, klam a materiálne princípy, ktoré aktívne nahrádzajú duchovné túžby a hodnoty národov. Na pozadí krásnych slov sú ľudia pretváraní na poslušných hlupákov. A čím viac je takýchto zemí, ktoré Archónti ovládajú, tým viac sa ľudstvo norí do bahna materiálna, tým viac sa ich voľba prikláňa na stranu materiálnych hodnôt. A prirodzene, tým rýchlejšie sa civilizácia blíži k svojmu zániku. Veď základným princípom existencie ľudstva je zdokonaľovanie sa vo svojej duchovnej podstate, v tom, že každý má šancu stať sa Človekom. Veď stádo poslušných dvojnohých zvierat potrebujú len Archónti, a to iba pre svoje sebecké, ambiciózne účely. Chcem ešte raz zdôrazniť, že každý človek má právo voľby!“

Sensei sa odmlčal, vytiahol cigaretu, zapálil si a pokračoval vo svojom rozprávaní ďalej.

„Áno... Keď sa vrátim k nášmu rozhovoru, tak pokiaľ ide o finančnú situáciu USA... Môžeme povedať, že sa história opakuje. Roku 1790 Slobodomurári dosadili na post ministra financií Alexandra Hamiltona, ktorý bol počas vojny ,za nezávislosť‘ tajomníkom Georga Washingtona.


Práve on založil Prvú národnú banku Spojených štátov, prvú centrálnu banku v Amerike, ktorá bola pod Rothschildovou kontrolou,  ich štruktúra presne kopírovala súkromnú Anglickú banku, o ktorej ste už počuli. Pričom Slobodomurári, ktorí sústredili hlavné imanie do svojich rúk, čas od času naschvál destabilizovali ekonomiku USA. Pýtate sa prečo? Jednak preto, aby bola predĺžená zmluva medzi touto bankou a štátom a jednak preto, aby sa americký národ dostal do dlhovej závislosti na bankových úveroch.

Tu máte jednoduchý príklad. Ešte v roku 1811 stále ten istý Rothschild využil svoj vplyv v britskom parlamente a presadil, aby si Británia znovu uplatnila svoje nároky na územia v Amerike. To malo za následok vojnu, ku ktorej došlo v rokoch 1812-1814. Následne sa ľud USA dostal do značnej dlhovej závislosti. Od koho si vláda požičiavala? Od bankárov Centrálnej banky. A skladačka je hotová. Mimochodom, práve táto banka sa v roku 1913 stala Federálnou rezervnou bankou a dnes je Centrálnou bankou Ameriky. Lenže jej skutoční vlastníci zostávajú stále tí istí!

Alebo iní príklad. V rokoch 1861-1865 vyprovokovali Slobodomurári v USA občiansku vojnu, aby schladili horúce hlavy ľudí, ktorí neboli spokojní s vládou. Zem sa rozdelila na Sever a Juh. Rothschildova londýnska banka financovala Sever a Rothschildova parížska banka zase Juh. Rothschildovci, ktorí obe strany podporovali zbraňami a prostriedkami, na tom zarobili obrovské peniaze.“

„No áno, takže opäť obchodovanie so vzduchom!“ povedal Žeňa so sklamanou tvárou a rozosmial touto frázou všetkých ostatných.

„Presne tak. Je to tak, ako keď hráte šach sami so sebou. Nech vyhrá akákoľvek strana, čierne alebo biele figúrky, hráč vyhráva vždy. Prehral iba americký národ, a to ako Sever tak aj Juh.

Takže vojny a revolúcie sa nestávajú len tak. Prinášajú zisk práve tomu, kto ich vyprovokoval. Vojna je nešťastie pre obyčajných ľudí. Pre Archóntov a ich pätolízačských finančníkov je to veľmi výhodný obchod. Jedni si rozširujú sféru vplyvu a druhí zvyšujú svoje imanie. Trpia obyčajní ľudia.“

„To áno, štvať nás proti sebe, to im ide,“ zamyslene preniesol Nikolaj Andrejevič. „To je len ďalší dôkaz našej ľudskej slabosti...“

„.... a hlúposti,“ dodal Žeňa.

Viktor s odsúdením pokýval hlavou: „Taký veľký štát, dalo by sa povedať celý kontinent a tak s nimi vybabrali?!“

„Veľkým sa tento štát stal oveľa neskôr,“ poznamenal Sensei, „a tiež prostredníctvom podvodu, aféry a drzého obsadenia cudzích území. Veď v počiatkoch tvorilo ,nezávislý štát‘ 13 bývalých britských kolónii, ktoré sa rozkladali  na území východného pobrežia Severnej Ameriky. Neskôr cielene a s použitím rôznych postupov, ktoré nevylučovali ani vojny, ani podplácanie, ani vydieranie, zhruba každé desaťročie po dobu sto rokov dochádzalo k rozširovaniu týchto území do súčasnej veľkosti.

„Akonáhle bol George Washington menovaný prvým prezidentom štátu, novovytvoreného Slobodomurármi, tak ihneď, prakticky niekoľko dní na to, začali Archónti aktívne realizovať druhú fázu programu na rozšírenie hraníc USA.

 

 

Pokračovanie...

 

Úryvok z knihy “Sensei zo Šambaly IV”.