Človek  je niečo oveľa viac ako len hmota.  Svojou stavbou je veľmi zložitý, a to nielen fyzicky, ale aj energeticky. Keď skúmame fyzickú stavbu človeka dokonca za pomoci moderného vybavenia, môžeme pozorovať iba časť jeho konštrukcie, ktorá existuje v trojrozmernom svete. Pričom pokiaľ preskúmame celkovú stavbu človeka, bude sa väčšia časť konštrukcie vzťahovať k neviditeľnému svetu, takže môžeme dôjsť k objavu, že fyzicky je človek chránený oveľa slabšie, ako na úrovni jemných energií. Celková konštrukcia človeka je vytvorená takým spôsobom, aby Duša bola viac chránená ako telo. Telo je iba dodatočný, výmeniteľný obal, ktorý bol vytvorený pre určité podmienky existencie vo Vesmíre, v geometrii trojrozmerného priestoru. Telo je dočasné a smrteľné. Je to svojho druhu biologický stroj, ktorý riadi Osobnosť, teda ten, kto koná neustálu voľbu, ktorá sa odráža na udalostiach jeho životnej cesty a tiež na celkovom duchovnom rozvoji. Výmena tiel v procese reinkarnácie je len obnova tohto vymeniteľného obalu, obrazne povedané, je to ako regenerácia kože alebo striedanie odevu v každodennom živote. Medzi energetickou a fyzickou časťou konštrukcie ľudského tela samozrejme dochádza k interakcii a rôznym procesom výmeny energie a informácií.
Ako som už hovoril, na svete je všetko vzájomne pospájané. Svet je mnohorozmerný a má rôzne paralely. Človek je v neviditeľnom svete informačne zložitý priestorovo orientovaný subjekt, ktorý sa zároveň stabilne nachádza v šiestich dimenziách. Pre dnešných ľudí je to zatiaľ zložité pochopiť, ale dúfam, že s rozvojom kvalitatívne novej fyziky a biofyziky sa veda dopracuje aj k tomuto faktu. Človek sa stabilne nachádza v šiestich dimenziách, ktoré na seba neustále vzájomne pôsobia. Ale človek má šancu počas života dosiahnuť splynutie Osobnosti s Dušou, získať duchovnú zrelosť, dostať sa do siedmej dimenzie (Nirvány, raja), teda dosiahnuť svoje duchovné oslobodenie, a keď si to bude želať, tak môže dosiahnuť ešte vyššie dimenzie.

Všetky informácie v tomto článku sú Znalosti, obsiahnuté a rozpracované v encyklopédii prapôvodných Znalostí - knihe AllatRa. Článok (v neupravovanej podobe) je určený k voľnému šíreniu.