Tajné spolky

„Sensei, ty si sľúbil, že nám povieš o tajných spolkoch.“ „No, tak keď už som vám to sľúbil, tak počúvajte...“ dobrosrdečne povedal Sensei, na chvíľu sa zamyslel a začal hovoriť. „Aby ste pochopili cieľ tajných spolkov, to aké znalosti a metódy využívajú, musíte sa ponoriť až k počiatku konfliktu medzi Dobrom a Zlom. Na Východe sa oddávna verí v to, že hlavným centrom odporu proti Zlu a temným silám na Zemi je Šambala, ktorá vystupuje ako prvotný zdroj znalostí a obrovskej duchovnej sily. Ale chcel by som poznamenať, že aj keď má Šambala všetky tieto charakteristiky, rovnako zostáva celkovo neutrálna vo vzťahu k ľudskej spoločnosti, poskytuje ľudom čisté znalosti a plné právo k tomu, aby sa samostatne rozhodli medzi silami Dobra a Zla. Preto duchovné znalosti Šambaly šíria v ľudskej spoločnosti a priamo vzdorujú Zlu spravidla sami ľudia, ktorí idú po duchovnej ceste.

Je jasné, že čas od času ľudskú spoločnosť navštívia Bódhisattvovia zo Šambaly, ktorí sa zaoberajú hlavne tým, že v prvom rade obnovujú stratené duchovné znalosti, znalosti o pravej histórii rozvoja ľudských civilizácií, ktoré boli postupom času buď postrácané ľuďmi, alebo pred väčšinou skryté alebo zmenené inými ľuďmi zo zištných, mocenských dôvodov. Bódhisattvovia tiež podávajú ďalšie informácie o svete v závislosti na úrovni vedeckých úspechov civilizácie. Takže si zachovávajú neutrálnu pozíciu vo vzťahu k ľudskej spoločnosti a podľa možností poskytujú ľuďom rýdze informácie, bez prímesy výmyslov a špiny vytvorenej behom stáročí, a tiež bez rôznych ľudských ambícií. Či už ľudia vezmú túto informáciu na vedomie alebo nie – to už je osobná voľba každého človeka, ktorému sa podarilo v ľudskej spoločnosti získať takéto znalosti Šambaly, o ktorých snívajú mnohí mocní tohto sveta. Tým pádom čeliť zlu pomocou týchto informácii, reálne konať Dobro na tomto svete, alebo utešovať týmito znalosťami svoju ctižiadostivosť, je tiež osobná vec samotného človeka a ľudí vôbec. Ale ešte raz zdôrazňujem, že vo vnútri ľudskej spoločnosti vzdorujú zlu, a tým aj Archóntom, sami ľudia, ktorí idú po duchovnej ceste. Takýchto ľudí mimochodom v dávnoveku označovali za „Archatov“.

„Archati?“ spýtal sa Viktor znovu. „Áno. V preklade zo sanskrtu znamená slovo archat ‚zaslúžilý‘. Teraz toto slovo používajú vo svojej terminológii Budhisti, označujú tak človeka, ktorý sa tesne priblížil k stavu Nirvány. Ale Archatmi oddávna nazývali takých ľudí, ktorí boli oprávnení priniesť do nášho sveta duchovné znalosti Šambaly. K týmto ľuďom patria tí, ktorých Slovania už od pradávna označovali za Vežanov, Mežaninov, a Sokrovenníkov.”

„No áno, Archati a Archónti! Rozdiel je len malinký, len niekoľko písmen. A pritom majú tak protichodné ciele!“ začudoval sa Stas.

„Áno, ale ten malinký rozdiel ich stavia na protichodné strany.“ zdôraznil Sensei. „A to, že sa názov líši tak bezvýznamne, to je len vďaka ľudskej reči. Pretože na počiatku boli Archati tí, ktorí šírili duchovné znalosti. Ale čoskoro sa objavili tí, ktorých starodávni mudrcovia začali označovať za Archóntov, pretože chceli zdôrazniť ich obľúbenú metódu meniť a skresľovať to, čo je u ľudí známe vďaka Archatom. Tento kolobeh rozporov sa ťahá všetkými ľudskými civilizáciami, nech už ľudia tieto dve strany označujú akokoľvek.

„Takže tajné spoločenstvá sú výsledkom Ahrimanovej práce?“

„Prečo? Tajné spoločenstvá mali ako Archati tak aj Archónti,“ upresnil Sensei.

„No áno, u Archóntov to chápem,“ súhlasil Nikolaj Andrejevič. „Akákoľvek moc je založená na disponovaní tajnými informáciami, s ktorými je manipulované za účelom prospechu. Ale prečo vytvárajú tajné spoločenstvo Archati, keď idú po duchovnej ceste?“

Na to mu Sensei odpovedal:

„Tento svet, ako som už hovoril, patrí Ahrimanovi. Preto sa Archati od dávnych čias museli združovať v tajných spoločenstvách, snažili sa priniesť ľudom maximálny úžitok. Nie preto, že by sa im snáď chcelo, ale preto, aby uchovali v čistote získané znalosti, aby s ich pomocou ľudia mohli čeliť Archóntom. Ale pre Archatov, na rozdiel od Archóntov, bola takáto uzavretosť kontraproduktívna. Pretože niekedy bola pomoc Archatov pre mnohých ľudí tak významná a dôležitá v duchovnom smere, že sa v pamäti prostých ľudí zakorenil ohlas a úcta k podobným tajným organizáciám. Ale týmto spôsobom ľudia, aj keď si to sami neuvedomovali, spôsobovali Archatom škodu. Len čo sa ich tajná organizácia stala medzi ľuďmi veľmi populárna a známa, jednoducho sa o nej dozvedelo príliš veľa ľudí, Archónti hneď sústredili svoje sily nielen na zničenie tejto organizácie, ale a čo je oveľa horšie, na zámenu vnútornej ideológie danej organizácie tým, že do nej nastrčili svojich ľudí a zničili Archatov, ktorí boli na jej čele. Takže navonok pre obyčajných ľudí, ktorí nevedeli nič o vnútorných záležitostiach tajnej spoločnosti, zostávala organizácia funkčná, ale jej duchovná podstata už bola prázdna. Archónti využili jej popularitu a niekedy dokonca aj mená Archantov, ktorých zničili a už manipulovali podľa svojich potrieb s vedomím ľudí.“

„A čo je to tá organizácia Slobodomurárov, o ktorej ste hovorili, že sa stala jednou z prvých vplyvných kruhov Archóntov?“ zaujímal sa Voloďa.

„No, to je práve klasický príklad toho, ako sa mocná organizácia Slobodných murárov, Archatov časom zmenila na tajné spoločenstvo ,Slobodných‘ murárov Archóntov.”

„Áno?! Bolo by veľmi zaujímavé, keby sme sa dozvedeli niečo o tomto príklade,“ zaujato preniesol Nikolaj Andrejevič a posadil sa pohodlnejšie.

„Som vám kedykoľvek k službám,“ súhlasne prikývol Sensei a začal hovoriť. „Hnutie Slobodomurárov vzniklo v Starom Egypte. Pôvodne bolo vytvorené práve Archatmi ako pozitívne, duchovné spoločenstvo ľudí. Ta-Kamet, ako označovali Egypt v hlbokej minulosti, bolo zvláštnym miestom pre Šambalu. Ale to sa nás teraz netýka. Iniciátorom vzniku tohto hnutia bol človek menom Imhotep, ktorý bol keď použijem terminológiu staroruštiny, Vežou, teda učeníkom Sokroveníka.“

„A Imhotep bol kto? Faraón?“ zaujímalo Slávka, ktorý pozorne počúval Senseia.

„Nie, Imhotep nebol faraónom. Dnes je pre väčšinu ľudí známy ako architekt, pod jeho vedením bola postavená jedna z prvých stupňovitých pyramíd. Táto pyramída bola pomenovaná po vtedajšom faraónovi Džoserovi, ktorý v roku 2778 pred našim letopočtom založil 3.dynastiu...“

Pokračovanie...

Úryvok z knihy “Sensei zo Šambaly IV”.