Nie je už žiadnym tajomstvom, že seizmická aktivita planéty stále rastie (pozri tabuľku aktivácií za posledné roky http://allatra-science.org/monitoring/earthquake)

napriek tomu, že sa médiá snažia túto problematiku pred verejnosťou ututlať, prípadne komentujú iba to, čo je nedôležité alebo zrejmé. Čo sa týka médií, tam nás to už ani neprekvapí, taká je žiaľ ich úloha - vhodne formovať informácie pre určité skupiny verejnosti. Ale, ako sa ukázalo, nielen médiá skrývajú pravdivý obraz o tom, čo sa deje vo svete. Organizácie vykonávajúce sledovanie seizmickej aktivity a poskytujúce varovanie obyvateľstva pred hrozbami jednoducho nezverejňujú všetko, alebo dokonca menia dáta. Spôsobov je viac, počnúc článkami na zákazku v prestížnych vedeckých časopisoch (situácia v štáte Oklahoma, USA) [1] a končiac banálnym nastavením citlivosti seizmografov (situácia v Yellowstone) [2].

Medzinárodná skupina vedcov ALLATRA SCIENCE v novembri 2014 zverejnila správu «O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na zemi. Efektívne riešenie týchto problémov» [3], ktorá popisuje skutočnú klimatickú situáciu vo svete, ktorá je už na hrane, spolu s konkrétnymi krokmi riešenia týchto problémov.Prečítanie tejto správy ma priviedlo k vlastnému porovnávaniu uvedených údajov z rôznych verejných zdrojov.

Prvá dôležitá otázka je: prečo štáty ani po tom, ako dostanú varovania o blížiacich sa katastrofických udalostiach na svojom území, neuskutočňujú žiadne opatrenia na minimalizovanie dopadov hroziacich katastrof a na záchranu životov ľudí, ktorí žijú v ohrozených oblastiach? V čom spočívajú príčiny tejto nečinnosti? V neznalosti a nepochopení situácie, alebo je to zámerné klamanie verejnosti s ďalekosiahlymi jasne definovanými cieľmi?

Odpoveď na túto otázku môžeme ilustrovať na dátovom zdroji USGS                

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

 

 

  1. 1. Mapa seizmickej aktivity v období 6.6.2015 - 7.5.2015 podľa USGS

 

Obrázok č. 1 zobrazuje všetky zemetrasenia s magnitúdou > 4,5 za tridsať dní od

6. 6. 2015 - 5. 7. 2015. Na prvý pohľad nič zvláštne. Ale, ak sa pozriete pozornejšie, potom si všimnete, že podľa týchto oficiálnych údajov, v Severnej Amerike zemetrasenia silnejšie než 4,5 neboli. Navyše, čím viac sa blížite k hraniciam zaľudnených oblastí, tým je situácia pokojnejšia. A nič netušiaci pozorovateľ by si mohol myslieť, že si nemusí robiť žiadne starosti, lebo neexistuje žiadna reálna hrozba, môže pokojne spávať.

Avšak, ak prepneme hľadanie na zemetrasenia o veľkosti 2,5 alebo viac za rovnakých tridsať dní, obrázok sa úplne zmení.

  1. 2. Mapa seizmickej aktivity v období 6.62015 - 7.5.2015 o magnitúde 2,5 podľa USGS

 

Zemetrasenia pokryli celú centrálnu časť Severnej Ameriky. Čistá mapa na obr.č.1, je teraz zaplnená bodmi tektonickej aktivity. Pozorní čitateľ si určite všimol nasledujúce. Po celom svete sa zemetrasenia vo väčšine prípadov vyskytujú v blízkosti oficiálne známych tektonických dosiek (ich hranice sú na mape označené červenou čiarou). Na obr.č.2 však vidíme rozšírenie zemetrasenia v centrálnej časti Severnej Ameriky, kde ako vedci predpokladajú, leží celistvá Severoamerická litosferická doska. Aké sú príčiny tejto anomálie? Zo správy spoločenstva vedcov ALLATRA SCIENCE ❮O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na zemi. Efektívne riešenie týchto problémov❯ [3] je zrejmé, že v tejto oblasti prebiehajú procesy, ktoré sa pred verejnosťou usilovne taja.

 

 

  1. 3. mapa seizmickej aktivity v Severnej Amerike v rokoch 2012 - 2014. Červená čiara označuje vznik zlomu Severoamerickej dosky v kontinentálnej kôre.

 

V správe sa uvádza, že podľa štúdii je táto zvýšená seizmická aktivita spojená s tvorbou zlomu v Severoamerickej litosferickej doske. Na túto skutočnosť poukazuje dokonca aj dynamika zemetrasenia za jeden mesiac. Niekto by mohol namietať, že zemetrasenia sú slabé, tak načo zbytočne desiť ľudí? Práve takýto dojem vzbudzujú seizmické dáta a názorný materiál poskytovaný v Spojených štátoch verejnosti z otvorených informačných zdrojov. Tieto dáta prejdú pred zverejnením určitou cenzúrou, ktorá zmenší magnitúdu otrasov a zmierni jej nebezpečenstvo vo vedomí ľudí na úroveň bežných udalostí, nevyžadujúcich väčšiu pozornosť v tlači. A keď sa už takáto informácia objaví, tak iba v zmysle všetko je v poriadku, netreba sa báť, vravia, že sú to iba následky ťažby plynu pomocou hydraulického štiepenia (Oklahoma). Plyn sa však ťaží v hĺbke 2 km a zemetrasenia sa vyskytujú oveľa hlbšie.

V súvislosti s vyššie uvedenými faktami, na stránkach ALLATRA SCIENCE v článku Seizmické procesy okolo Yellovstonského supervulkánu, Erupcia je nevyhnutná

[2] nájdeme niektoré zaujímavé údaje. Uvádza sa, že podľa Centra pre výskum zemetrasení univerzity Montana, ráno 3. 1. 2015 neďaleko mesta Hailey - Idaho, ktoré sa nachádza západne od Yellovstonskej kaldery, bolo zaregistrované zemetrasenie s magnitúdou 4,9 stupňov. Zaujímavé je, že seizmograf v Yellovstone takmer opakuje údaje seizmogramu daného zemetrasenia, iba najvyššie hodnoty boli zámerne znížené (viď. podrobnejšie v tomto článku). Inými slovami, ide tu o úmyselné zatajovanie informácií, ale kto chce poznať pravdu, tak si ju nájde aj za pomoci dát z dostupných zdrojov.

Ľudia nemusia veriť vedecky odôvodneným varovaniam, môžu odmietať nepohodlné fakty, ale budúcnosť to nezmení. „Zatváraním očí‟ sa problém globálnej zmeny klímy nevyrieši. Kvôli podceňovaniu a utajovaniu informácií ohľadom vyskytujúcich sa geofyzikálnych procesov bude verejnosť nevyhnutne čeliť v nadchádzajúcom desaťročí rozsiahlym katastrofám.

 

Riešiť problémy musíme už dnes! A to vyžaduje konsolidáciu celého medzinárodného spoločenstva pri riešení tohto naliehavého problému. Ako to spraviť? Odpoveď je obsiahnutá v správach spoločenstva ALLATRA SCIENCE: O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie týchto problémov [3]

Prapôvodná fyzika Alatra [4]

Posledných 80 strán knihy AllatRa [5]

 

S cieľom minimalizovať dopad nevyhnutnej zmeny klímy sa musia ľudia vnútorne zmeniť, stať sa láskavejšími, ľudskejšími, mať humánny pohľad na svet, učiť sa navzájom pomáhať, a to už teraz, v relatívne pokojnej dobe. Obyčajní ľudia dokážu veľa, pokiaľ spoja svoje sily, na základe duchovných hodnôt, dobra, porozumenia, vzájomnej pomoci. Nemusíme chodiť ďaleko. Najskôr musíme začať od seba. Nájsť zmierenie vo svojom vnútri, zmieriť sa so sebou samým, potom so svojím blížnym a potom aj vzdialený bude priateľom. Všetko je v našich rukách a iba na nás ľuďoch záleží, aký osud čaká civilizáciu - skok do Zlatého tisícročia vďaka rozvoju AllatRa vedy, alebo pád do priepasti nebytia.

 

Ivan Klimenko

 

[1]                           

Afanasiev Zemetrasenie v Oklahome - dôsledok formovania kontinentálneho zlomu severoamerickej dosky, stránky «ALLATRA VEDA

http://allatra-science.org/publication/zemletrjasenija-v-oklahome

 

[2]

B. Vershihora. Seizmické procesy okolo Yellowstone supervulkánu. Erupcia je neodvratná, stránky «АЛЛАТРА НАУКА»

http://allatra-science.org/publication/sejsmicheskie-processy-vokrug-supervulkana-yellowstone

 

[3]

Správa «O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie týchto problémov» medzinárodná skupina vedcov z medzinárodného spoločenského hnutia" ALLATRA, 26. november 2014

http://allatra-science.org/publication/climate

 

[4]

Správa «Prapôvodnej Fyziky ALLATRA» medzinárodná skupina vedcov z medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" red. Anastasia Novych, 2015

http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra

 

[5]

Novych. A. "AllatRa" K:. AllatRa, 2014

http://allatra-science.org/download-allatra-cz.html