... Pokračovanie z minulého čísla (1/2016)

A nakoniec najdôležitejším aspektom a zdá sa, že aj neriešiteľnou úlohou na ceste k vyriešeniu problému obnovy platničky, je základný problém vertebrológie, o ktorom som sa v tejto knihe už niekoľkokrát zmienil. V klinických štúdiách bolo zaznamenané, že keď už raz v niektorom segmente chrbtice vznikne degeneratívne dystrofický proces, zasahuje nevyhnutne nielen chrbticu, ale aj celý pohybovo oporný aparát človeka, mení jeho biomechaniku a vedie k vzniku ďalších nových patologických ložísk. Stretávame sa teda s akýmsi "začarovaným kruhom", ktorý na prvý pohľad svojim roztáčaním znemožňuje proces regenerácie medzistavcovej platničky.

Keď som pri vypracovaní metódy vertebrorevitológie vychádzal z faktov uvedených vyššie, bolo mi jasné, že je potrebné nájsť taký optimálny variant, ktorý by riešil a zároveň združoval všetky stanovené úlohy, aby došlo k optimalizácii podmienok pre aktivizáciu reparatívnej odpovede zameranej na úplnú reštitúciu tkaniva degenerujúcej medzistavcovej platničky.

Konkrétne išlo o:

1) odstránenie záťaže z degenerujúcej platničky pri zachovaní každodennej aktivity pacienta;

2) obnovu platničky a jej plnohodnotnej výživy;

3) súbežnú obnovou biomechaniky chrbtice.

Vyriešiť stanovené úlohy bolo to isté, ako nájsť metódy riešenia viacrozmerných extrémnych úloh s prihliadnutím na biochemickú individualitu každého človeka.

 

Biochemická individualita človeka v preklade zo slangu biochemikov označuje originálnu jedinečnosť zloženia, percentuálneho pomeru a aktivity rôznorodých biologicky aktívnych látok a zlúčenín v organizme človeka (majú sa tým na mysli bielkoviny, hormóny, enzýmy a pod.). Inými slovami môžeme o každom človeku povedať, že svojou biochemickou podstatou je natoľko individuálny, že na svete neexistuje absolútna analógia jeho organizmu, neexistovala ani v minulosti a nebude existovať ani v budúcnosti. To svedčí aj o tom, že rovnaká patológia prebieha u každého človeka inak, a že má svoje individuálne rozdiely, na ktoré treba brať pri liečbe ohľad.

Išlo teda o dosť zložité úlohy ... Rád by som uviedol niekoľko slov o matematicko-fyzikálnych výpočtoch, ktoré som vykonal počas skúmania otázky týkajúcej sa aktivizácie reparatívnej odpovede v degenerujúcich medzistavcových platničkách. Teoretické výpočty ukázali, že pre samostatnú obnovu (aktívnu reparatívnu odpoveď) degenerujúcej medzistavcovej platničky je nevyhnutné dlhodobo znížiť (ideálne o 37%) neustále zaťaženia danej platničky pri zachovaní optimálnych podmienok (napríklad osmózy). Lenže čisto teoretický výpočet ideálnej varianty pre aktiváciu prirodzenej reparácie medzistavcovej platničky v praxi trochu nevyhovoval, presnejšie povedané bolo prakticky nemožné dosiahnuť ho v podmienkach gravitačného poľa našej planéty Zem. Preto bolo potrebné vytvoriť iný, obrazne povedané "umelý" spôsob obnovy optimálnych podmienok pre reparáciu medzistavcovej platničky zasiahnutej degeneratívno-dystrofickým procesom, čo sa aj stalo základom metódy nazývanej vertebrorevitológia. Praktické výsledky ukázali, že k reparácii degenerujúcej platničky pri liečbe metódou vertebrorevitológie dochádza v období od 9 do 18 mesiacov.

 

Vypracovanie metódy vertebrorevitológie mi zabralo niekoľko rokov. Avšak nakoniec sa mi podarilo vyriešiť stanovené úlohy. Teraz, keď je teória v plnom rozsahu potvrdená praktickými výsledkami, môžem s istotou tvrdiť, že keď zmeníme (obnovíme) biomechanické narušenie a optimalizujeme (vytvoríme) potrebné podmienky, je možné dosiahnuť reparatívnu regeneráciu degenerujúcej medzistavcovej platničky! Ako som už uviedol, vertebrorevitológia dnes obsahuje niekoľko patentovaných metód zameraných na liečbu degeneratívno dystrofických ochorení chrbtice a tiež pooperačných recidív v podobe extrúzie pulpózneho jadra (hernie disku).

 

Príklad:

O nasledujúcom prípade by sme mohli povedať, že nemá v histórii vedy menom vertebrológia obdobu, a že ide o novú etapu v rozvoji vertebrorevitológie. Pomocou metódy vertebrorevitológie sa podarilo prakticky takmer obnoviť (v podstate nechať znovu vyrásť) chýbajúce medzistavcové platničky! Navyše sa tak stalo bez akýchkoľvek chemických preparátov, teda výhradne vďaka prirodzenej obnove biomechaniky chrbtice. Podarilo sa totiž vybudovať presne danú biomechanickú konštrukciu. Pri jej výstavbe boli dosiahnuté optimálne podmienky pre aktivizáciu rezervných možností organizmu, čo napomohlo tomu, že bola spustená reparatívna regenerácia, ktorá došla až do štádia reštitúcie platničky, ktorá bola pred tým prakticky úplne odstránená. Ide o neobyčajný úkaz, ktorý je porovnateľný s reanimáciou.

 

Na MR č. 136 je zachytený stav bedrovej časti chrbtice po skôr prekonanej operácii, pri ktorej bola odstránená hernia disku v segmente LV - SI (medzistavcová platnička prakticky úplne chýba) a hernia disku v segmente LIV - LV, absolútna stenóza miechového kanála a vyrovnanie fyziologickej lordózy.

Na MR č. 137 je vidieť prítomnosť spondylartrózy so vzájomným posunom kĺbových plôch (narušenie kongruentnosti) v dôsledku zníženej výšky medzistavcových platničiek v segmentoch LIV - LV a LV - SI a vyrovnanie fyziologickej lordózy.

Na MR č. 138 je zachytený stav bedrovej časti chrbtice po absolvovaní liečby metódou vertebrorevitológie: hernia disku v segmente LIV - LV chýba, stenóza miechového kanála chýba, fyziologická lordóza obnovená. Ale to najdôležitejšie je, že je úplne obnovená odstránená medzistavcová platnička v segmente LV - SI!

Tento prípad je dôkazom toho, ako málo toho veda vie o unikátnych možnostiach ľudského organizmu! Existuje mnoho talentovaných vedcov, ktorí naozaj prahnú po poznaní, ktorí túžia pomáhať ľuďom a chcú nájsť niečo zlomové v niektorom vedeckom odvetví. A niekedy im chýba naozaj len maličkosť - zmeniť uhol pohľadu na problém, ktorý sa zdá byť neriešiteľný. Potom sa riešenie objaví.

Inými slovami povedané, pri riešení problému je potrebné neriadiť sa len vzormi a stereotypmi cudzieho myslenia, ale naopak dať priechod svojim vlastným myšlienkam a nijako ich neobmedzovať. K problému je treba pristupovať komplexne, všestranne a nezaujato. A nakoniec je potrebné mať na pamäti aj to, že vo vede bolo, je a bude veľa neprebádaných oblastí, ktorých objavenie by mohlo poslúžiť ako impulz ku globálnej zmene vnímania sveta, a tým aj k objaveniu nečakaných zdrojov nových možností.

z knihy Osteochondróza pre profesionálneho pacienta od akademika Igora Danilova.