V poslednom roku silnými záplavami, uragánmi a suchom trpeli desiatky krajín. Klimatické pohromy zasiahli životy miliónov ľudí. Stovky tisíc ľudí sa stali klimatickými utečencami.

V čom sú príčiny týchto katastrof?

Vedci z Peterburgského Inštitútu jadrovej fyziky, prof. Viktor Georgijevič Gorškov, DrSc. a Anastasia Michajlovna Makarjeva, CSc. tvrdia, že katastrofické povodne, suchá, uragány a tornáda vznikajú v dôsledku ničenia prirodzených lesov na Planéte.

Lesy zaberajú menej ako 27% súše,a z nich len 22% tvoria prirodzené ekosystémy.Ostatné sú silno zmenené nátlakom človeka. 70% zostávajúcich neosvojených lesov, ktoré sa zachovali na Zemi, sa nachádza na území troch štátov – Ruska, Kanady a Brazílie.
Vedcami bola rozpracovaná Teória biotickej "lesnej pumpy" – mechanizmu, pomocou ktorého lesy vytvárajú ovládateľné veterné prúdy z oblastís vysokým atmosférickým tlakomdo oblastís nízkym tlakom.

Tradičné predstavy cirkulácie vzdušných prúdov sa zameriavajú na teplotné ukazovatele, ktoré sa javia byť následkom, no nie príčinou cirkulácie. A úplne sa ignoruje úloha kondenzačných gradientov tlaku, ktorú plnia prirodzené lesy pri udržiavaní kolobehu vody a regulácii klímy.
Odparovanie z povrchu lesa účinnejšienasycuje atmosféru vodnou parou, ako odparovanie z otvoreného povrchu vody rovnakej plochy. Ku kondenzácii dochádza hlavne nad lesom a nie nad oceánom. Les je zónou zníženého tlaku, kam smerujú vlhké vetry.

Odlesňovanie vedie k podstatnému zníženiu zrážok dokonca aj v tesnej blízkosti oceánu. V povodí Amazonky sa zrážkyv období od roku 1973 do roku 2003 každoročne zmenšovali o 0,3% , teda o 10% za 30 rokov. Odlesnenie v povodí za tieto roky činilo 30%. Ďalší výrub lesov zničí kolobeh vody v regióne. V Austrálii sú zrážky 4-6 krát menšie ako nad oceánom, pretože na kontinente chýba lesná pokrývka a niet biotickej pumpy. Bez ohľadu na to, koľko vlhkosti je nad oceánom, bez biotickej pumpy nemôže prenikať do hĺbky kontinentu, vypadáva cez zrážky blízko brehu a spôsobujesilné záplavy. Riešiť tento problém je možné len obnovou lesnej pokrývky, začínajúc od brehu do vnútra pevniny. Odlesňovanie v Indonézii viedlo k zmene cirkulácie prúdenia vzduchu na veľkej časti Planéty.

Zodpovednosť za prebiehajúce ničenie prírodných ekosystémov leží na každom z nás. Teraz je krajne dôležité globálne a rýchlo meniť  hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovne-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba, dominancia duchovno-mravných osnov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle od národnosti, vierovyznania, sociálneho statusu a iných podmienených, umelých rozdelení svetovej spoločnosti. Keď sa všetci ľudia budú snažiť vytvárať život, vhodný pre všetkých naokolo, tak v tomto živote budú udržiavať seba i svoju budúcnosť...

Podrobnejšie o "lesnej pumpe" a zvýšení počtu katakliziem na Planéte čítajte na stránke geocenter.info/cz,sk.

Ak sa vám páčila naša relácia – dajte lajk, prihláste sa k odberu nášho kanálu a držte krok so správami o klimatických udalostiach vo svete.