V jednej dedine žil Človek. Líšil sa od ostatných tým, že hoci žil v chudobe, žil s radosťou, vždy nezištne pomáhal druhým, ako len mohol: niekde slovom, niekde činom. Hovorilo sa, že keď zostáva sám, blahorečí Boha, úprimne mu ďakuje za to, že ho obdaril svojimi bohatými darmi. Tieto reči sa dostali až k slávnemu veľkňazovi. A rozhodol sa kňaz navštíviť tohto Človeka, aby u neho vyzvedel, za aké bohaté dary Boha chváli. Kňaz prišiel do úbohej chatrče, kde žil tento chudák, a hovorí:

"Prajem ti dobrý deň!"

Človek mu s úsmevom odpovedal:

"Ja už si ani nepamätám, aby pre mňa deň nebol dobrý."

Veľkňaz sa takej odpovedi začudoval, veď nikto pred ním mu ešte takto neodpovedal. A rozhodol sa povedať pozdrav inak:

"Jednoducho ti prajem, aby ti dal Boh šťastia."

Človek sa tiež začudoval a povedal:

"Ani nešťastný som nikdy nebol."

Veľkňaz si pomyslel, že chudák jednoducho nepozná dobré spôsoby, ako viesť svetský rozhovor a povedal:

"Prečo niečo také hovoríš ?! Ja ti prosto prajem, aby si bol v živote úspešný."

Človek sa ešte viac začudoval a úprimne odpovedal:

"Ja som nebol nešťastný, dobrý človeče."

Veľkňaz pochopil, že tento chudák nepoznal jeho preslávenú osobu a rozhodol sa prejsť k veci:

"Dobre, tak ja ti prajem to, čo si ty sám želáš ..."

"Čo si sám želám ?!" rozosmial sa človek. "Ale ja nič nepotrebujem. Mám všetko, čo si želám."

"Ako že?!" užasol tentoraz veľkňaz. "Veď žiješ v biede! Aj bohatí ľudia toho veľa potrebujú a mnohé si želajú, a chudáci tým skôr majú potrebu."

Človek povedal:

"Títo ľudia sú nešťastní, pretože hľadajú šťastie pozemské a žijú v strachu, že prídu o ilúzie a budú nešťastní. Nešťastný je ten, kto svoje šťastie hľadá v ilúziách tohto sveta. Veď tu je iba jedno ozajstné šťastie - byť pevne spojený s Bohom a žiť Jeho vôľou. Ja nehľadám dočasné šťastie, pretože za to, čo mám, čo je mi v živote Bohom dané, za to som vďačný. Všetko prijímam s radosťou: i to čo ľudia nazývajú trápením, aj to, čo ľudia nazývajú nešťastím. Som Mu vďačný za to, že ma obdaril bohatými darmi."

Veľkňaz sa usmial:

"Ale Boh ti nič nedal, to znamená, že Mu ďakuješ pokrytecky."

Človek odpovedal:

"Boh ma vidí, vidí všetky moje pokušenia a všetky moje možnosti. Vždy mi dáva to, čo ma robí duchovne dokonalým."

Veľkňaz sa opýtal:

"A pre čo žiješ?"

Človek odpovedal:

"Mojou starosťou každý deň je to, aby som bol pevne spojený s Bohom a žil podľa Jeho vôle, aby bol môj život dokonale zjednotený a bol v súlade s Božou vôľou. Tak plynie môj deň. A každú noc, keď sa ukladám k spánku, idem k Bohu.

"A kde si Boha našiel?"

"Tam, kde som našiel Pravdu, keď som ako šaty zanechal všetko pozemské na brehu svojich pochybností a vošiel som do Jeho vôd Osvietenia v čistote svojich úmyslov a dobrého Svedomia."

Veľkňaz zapochyboval, lebo sa ešte nikdy nestretol s takým chudákom, ktorý by prednášal také slová.

"Povedz, takto hovoríš zo svojho presvedčenia? Budeš takto zmýšľať aj vtedy, ak by Boh poslal tvoju Dušu do pekla?"

Človek pokrčil ramenami a odpovedal:

"Každý deň sa držím Boha celým svojím nerozlučným objatím mojej Duše. Moja úprimná Láska k Nemu je nekonečná. Moje objatie je natoľko pevné a Láska k Nemu natoľko bezhraničná, že nech by ma Boh poslal kamkoľvek, bol by tam aj On so mnou. A ak je On so mnou, čoho by som sa mal báť? Život je pre mňa tam, kde je On. Mojej Duši by bolo milšie byť mimo Neba a s Ním, než byť v Nebi a bez Neho."

"Kto si?" Spýtal sa údivom a úľakom veľkňaz.

"Nech už som ktokoľvek, som spokojný so svojím životom. A naozaj by som ho nevymenil za život a bohatstvo všetkých pozemských vládcov. Každý človek, ktorý vie ovládať sám seba, vládnuť svojim myšlienkam, a ktorý žije v pevnom objatí Lásky k Bohu, je najbohatší a najšťastnejší človek na tomto svete."

"Povedz mi chudák, kto ťa naučil takej Múdrosti?"

"Mám jediného učiteľa a tým je Boh. Každý deň svojho života sa na tomto svete snažím robiť dobro, modlím sa, prebývam v blahých myšlienkach. Pritom sa ale vždy starám o jediné, aby som bol pevne spojený s Bohom a Jeho bezbrehou Láskou ku mne. Iba spojenie s Bohom ma činí duchovne dokonalým. A život v Láske Božej ma učí všetkému."