Päťcípa hviezda je starý Slovanský symbol ,s ktorým sa stretávame v rôznych kultúrach a na rôznych kontinentoch.     

Anastázia: Bohužial... Tak teda, čo sa týka symbolov. Ako ste sa zmienil, pólmesiac často malovali s hviezdou namiesto kruhu. Ale hviezda mohla byť i päťcípa, i sedemcípa, i osemcípa, mohla sa zobrazovať buď ako geometrický útvar so špičatými výstupkami, alebo jednoduchšie s paprskami, vychádzajúcimi zo stredu.

     Rigden: Hviezda nad pólmesiacom je v podstate zosilnenie silného – Allatu v Allat. Tieto znaky sa používajú ešte ako dodatočné poukázanie na jednu zo síl Allatu. Rôzne paprskovité hviezdy majú oddávna svoje špecifiká v interpretácii ich symboliky. Sedemcípa hviezda je symbolom siedmej dimenzie. Osemcípa hviezda je rovnakým symbolom ako kosoštvorec (kocka, postavená na jeden z uhlov, ako symbol transformácie človeka v duchovnú bytosť, postúpenie do duchovného sveta). A päťcípa hviezda je pracovným znakom, spojeným so silami Allatu (prejavujúcim sa na úrovni piatej dimenzie) a patrí ku skupine pozitívne pôsobiacich znakov. Ale takýmto detailom se venujú len ľudia, kterí pracujú so znakmi v neviditeľnom svete.

Znak päťcípej hviezdy aktivuje v človeku (na úrovni podvedomia) vnímanie spravodlinosti, nádeje na budúcnosť tiež napomáha spájaniu ľudí. Ale unikátne vlastnosti tohoto znaku, bohužial, často používali a stále používajú ľudia, slúžiaci Živočíšnemu rozumu. V porovnaní so znakom AllatRa je to síce slabá sila, avšak pri jeho masovom používaní prináša výsledok, spojenia s určitým vplyvom na ľudí a so zmenou udalostí v trojrozmernom svete. Čo se týka päťcípej hviezdy, nech by ju človek otočil, ako by chcel, napríklad vrškom hore, alebo aj vrškom dole, je to jedno, rovnako stále bude znak jednej z tvorivých síl Alatu. Otázka iba zostáva, na čo sa čerpá, presnejšie, kam ľudia,kterí ju získali, túto doplňujúcu silu smerujú.

     Anastázia: Skutečne, päťcípa hviezda sa používala oddávna, v rôzných podobách pretočenia. Jej najstaršie zobrazenie (ak budeme hovoriť o artefaktoch, ktoré sú dnes známe) má za sebou deväťtisícročnú históriu a bola nájdená v Malej Ázii, v kultúre, o ktorej sme hovorili. V neolite umiestňovali znak päťcípej hviezdy nad hlavu Velikej bohyne ako jej symbol. A u Egypťanov znamenala päťcípa hviezda „božstvo“.Sú známe znázornenia päťcípej hviezdy nad hlavou býka, zvieraťa, ktoré bolo v niektorých dávnych učeniach posvätné. Znak tejto hviezdy sa pritom používal vrškom dole, ako pozitívny duchovný symbol, obsahujúci element znaku Allat (centrálne trojuholník mieri dole ako označenie tvorivého božského ženského princípu), či špičkou nahor v tom istom zmysle.

Odpradávna slúžila hviezda ako symbol víťazstva duchovného princípu nad tým materiálnym. V mytológii ju označovali za spojenie Neba a Zeme. Tento znak bol obľúbený u národov starovekej Európy, Ázie (najmä u Sumerov, Peržanov), Ameriky (u pôvodných obyvateľov - Indiánov) a ďalších. Súdiac podľa magických rituálov toho, či onoho národa to bol jeden z najčastejšie používaných symbolov.

Znak päťcípej hviezdy sa objavoval na amuletoch kôly ochrane pred zlými silami. Vďaka gréckému jazyku je táto hviezda dnes známá ako „pentagram“. V dnešnom svete je päťcípa hviezda symbolom mnohých štátov. Očividne kôly strate Znalostí sa začalo jej vyobrazenie v ezoterike vysvetlovať rozumom a hviezdu vrškom hore začali považovať za znak „Bieleho mága“ a hviezdu s vrškom dole za znak „Čierneho mága“.

     Rigden: Takéto rozdelenie je už skutočný „výklad“ ľudského rozumu. Ale došlo k nemu s využitím tvorivej sily Allatu, dostupnej prostredníctvom daného znaku, za nejakým negatívnym účelom. Znak hviezdy prináša len pozitívny impulz k akejkoľvek zmene, príval energie. A kam ju potom ľudia nasmerujú, to je už otázka ľudskej voľby. Jednoduchý príklad, v histórii používali znak

päťcípej hviezdy často pri uskutočňovaní revolúcie, prevratu. Hviezda v masách prebúdzela pozitívny náboj, dávala zameranie, stimulovala v ľudoch usilovanie o niečo lepšie, v zmysle ich vnútorného chápania sveta. Preto ľudia pristupovali k týmto zmenám v spoločnosti s vierou, pozitívnou náladou, nádejou na lepší život a budúcnosť, s prianím získat dlho očakávanú Slobodu. To je i dokázaný efekt pôsobenia daného znaku na masy. Ale kam a s pomocou akých nariadení sa velitelovi takýchto prevratov všetka tá sila zameriavala? Samozrejme, že smerom k moci Živočišného rozumu, ktorý ľudom podsúva koncept duchovného snaženia za účelom realizácie vlastných materiálnych programov. A dochádza k tomu, že v revolúciach a prevratoch ľudia v nádeji, že získajú vlastnú Slobodu, zvrh jedného tyrana a „vyberajú“ miesto neho daľšieho tyrana, nechápu, že sa v ich živote z toho, čo očakávajú, nič nezmení, a ani nezískajú tú Slobodu, o ktorej sníva každá Duša. Podobné zámeny Živočišného rozumu nechápu ani tí, ktorí tieto masové „show“, s využitím kolosálnych ľudských zdrojov (sily), organizujú. Ľudia mrhajú svojou unikátnou silou, aby v dôsledku posilnili moc Živočišného rozumu v materiálnom svete, v ktorom majú ž, aj keby len krátku dobu. Čím väčšia je moc Materiálnej podstaty, tým viac zabúdajú na svoju Duchovnú podstatu, prichádzajú o skutočné chápanie pravej Slobody a zmyslu svojho života.

 

AllatRa od A.Novych (str. 460-463)