Na planéte zem sa každý deň stávajú nejaké prírodné katastrofy. V posledných rokoch ich počet a sila rýchlo rastie. Rastie aj počet prírodných anomálií, vyskytujúcich sa v rôznych častiach sveta. Každý deň dostávajú ľudia od prírody viac a viac priamych varovaní, ktoré narušujú ich bezstarostný a pokojný život. Vezmime si za príklad narastajúcu aktivitu Yelowstonského supervulkánu. O týchto príčinách a dopade si môžete prečítať v správe o klimatológii medzinárodnej skupiny nezávislých vedcov.

 

Príroda veľmi dôrazne vyzýva celú populáciu na zemi, obracia svoju pozornosť ku každému jednotlivcovi. A vyvstáva otázka: ako sa s tým vysporiadať? Ako má obyčajný človek reagovať na to, čo sa teraz deje s planétou? Kde má hľadať východisko? Pozrime sa na to spoločne.

 

 

Koniec koncov, každý človek má právo nielen chápať, čo sa naozaj deje na planéte, aké procesy prebiehajú a v akom štádiu sa nachádzajú, ale tiež poznať dôvod prečo sa to deje, porozumieť prvotným príčinám a hlavne vedieť, ako sa to dotýka jeho vlastného života a čo má robiť a ako sa správne chovať. Odpovede na tieto kľúčové otázky nedávajú iba vedecké dôkazy, ale nájdeme ich tiež v duchovnej a morálnej sfére ľudského života. O takéto vysvetlenia však svetové médiá nemajú záujem. Je to preto, že pochopenie skutočných príčin povedie ľudí ku globálnym zmenám vo vektore rozvoja celej spoločnosti od spotrebiteľského ( pracujúceho na systém ) k duchovnému a kreatívnemu ( prospešnému pre ľudí ) modelu. Iba duchovný a mravný život umožní človeku a celému ľudstvu už teraz reagovať na situáciu najvhodnejším spôsobom a následne tvoriť najoptimálnejšie podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti. Potrebné znalosti o organizovaní takejto spoločnosti sú uvedené v knihe AllatRa, hlavne na posledných osemdesiatich stranách.

Filter, cez ktorý informácie o zmenách v prírode prinášajú svetové médiá, úplne vylučuje už zmienené právo poznať prvotné príčiny a pochopiť prečo. Veď pre formovanie určitého typu myslenia sa všetko človeku oznamuje zámerne jednostranne. Takým spôsobom sa do vedomia človeka vkladajú stereotypy vhodné pre systém. Formujú sa určité modely vnímania a reagovania na situácie a následne aj spôsoby chovania.

Preto je dnes tak dôležité v širokom pohľade zdieľať verné a pravdivé informačné materiály o klimatických udalostiach a hlavne z pozície duchovnej a kreatívnej spoločnosti. Je dôležité, aby ľudia správne vnímali skutočnú klimatickú situáciu na planéte a pochopili jej vnútorné príčiny, ktoré spočívajú predovšetkým v morálnom a duchovnom stave spoločnosti. A stav v spoločnosti je odrazom stavu každého človeka.

 

Ak obrátime pozornosť verejnosti na konkrétne prípady, fakty, ktoré svedčia o tom, že v prírode prebiehajú nezvratné procesy a pritom ich vysvetlíme z pozície kreatívnej spoločnosti, vytvárame tak priestor pre formovanie správneho a jasného postoja k situácii. Takýto postoj dáva človeku nadhľad, pomáha pochopiť čo v tomto živote má zmysel a čo nie, čo je falošné a dočasné, skutočné a večné. Čo mení človeka k lepšiemu, poháňa ho k duchovnému rastu a pomoci druhým.

 

Zoznámime sa so štatistickými údajmi, predloženými vedeckými inštitúciami po celom svete. Zber informácií a ich následná analýza umožňuje určiť stupeň intenzity nebezpečných prírodných javov v rôznych častiach sveta. Výsledné fakty predstavujú realitu dnešného dňa.

 

 1. 1. Diagram počtu prírodných katastrof vo svete v rokoch 1920 - 2015. Vytvorený na základe EM-DAT databáz. Diagram názorne ukazuje výrazný nárast počtu prírodných katastrof vo svete, a to desaťnásobný.

 

EM-DAT je globálna databáza prírodných a technogénnych katastrof, obsahuje údaje o viac než 18 000 udalostiach po celom svete od roku 1990 do súčasnosti. EM-DAT je podporovaná výskumným strediskom epidemiológie a katastrof ( CRED, Brusel -Belgicko ). Kritériá zostaveniu diagramu môžete nájsť na tejto adrese:       www.emdat.be/explanatory-notes 

Stránky poskytujú pohodlné vyhľadávanie, kde sa nastavuje konkrétny časový úsek , typ katastrof, kontinenty a potom podľa vybraných parametrov diagram zobrazuje tendenciu vývoja prírodných katastrof: www.emdat.be/disaster_trends/index.html

 

  

 1. 2. Graf prírodných katastrof vo svete v rokoch 1980 - 2012. Je zostavený podľa databázy NatCatSERVICE. NatCatSERVICE ( Mníchov - Nemecko ) je veľká databáza prírodných katastrof vo svete približne s 30 000 dátovými položkami. Každý rok je zaznamenaných a analyzovaných približne 1 000 udalostí. www.munichre.com

 

 

 

 1. 3. Graf vulkanickej aktivity vo svete v rokoch 1875 - 2004. Je zostavený na základe katalógu vulkánov Smithsonovského inštitútu. Tento graf ukazuje seizmickú aktivitu s indexom vulkanickej explozívnosti od jedného a viac. Na grafe jasne vidíme nárast dynamiky každým rokom.

 

Smithov Inštitút ( USA ) je štátna vedecká - výskumná vzdelávacia inštitúcia. Medzi jej projekty patria: Globálny program výskumu vulkánov ( Global Volcanism Program), zameraný na zhromažďovanie a analýzu údajov o sopečnej činnosti na planéte. Webové stránky projektu obsahujú informácie o posledných erupciách a tiež navigátor, umožňujúci pozorovať erupcie v konkrétnych regiónoch planéty.

 1. volcano.si.edu
 2. volcano.si.edu/search_eruption.cfm

 1. 4. Graf počtu smrtonosných a devastujúcich zemetrasení na svete s magnitúdou 6 - 8 za roky 1900 - 2008. Je zostavený z údajov databázy USGS. Na danom grafe vidíme prudký skok počtu veľkých zemetrasení od roku 2000, čo vypovedá o silnom vypudení septonového poľa zeme.

 

USGS ( USA ) je vládna vedecká - výskumná organizácia, ktorá sa špecializuje na výskum o Zemi.

 1. usgs.gov

 

Sledovanie zemetrasení v Japonsku

 

Vzhľadom na informácie o zvlášť nebezpečnom stave v Japonsku uvedených v správe

„O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie daných problémov‟ nezávislou medzinárodnou skupinou vedcov ALLATRA SCIENCE, venujeme zvláštnu pozornosť štatistikám zemetrasení v tejto krajine:

 

 

   

 1. 5. Graf zobrazujúci kumulatívny rast zemetrasení v Japonsku s magnitúdou >4 v rokoch 1964 - 2012. Je zostavený z údajov databázy ISC.

 

Tento graf ukazuje celkový počet zemetrasení v Japonsku ( koľko bolo zemetrasení v Japonsku od začiatku pozorovania ). Zvláštny záujem predstavuje prudký skok po roku 2011. Čo to znamená? Od roku 2000 do roku 2010, to je za 10 rokov, bolo v Japonsku 6 tisíc zemetrasení. A za roky 2011 - 2012, teda za jeden rok, počet zemetrasení dosiahol približne 7000. Takže za jeden rok sa v Japonsku vyskytlo viac zemetrasení ako za predošlých 10rokov!

A táto intenzita sa neznižuje. O tom jasne svedčí dynamika zemetrasení v Japonsku za roky 2000 - 2012:

 

 1. 6. Graf zobrazujúci kumulatívny rast počtu zemetrasení v Japonsku s magnitúdou >4 v rokoch 2000 - 2012. Je zostavený z údajov databázy ISC.

 

ISC ( Veľká Británia ) je medzinárodné seizmologické centrum. Ide o verejnú organizáciu venujúcu sa zbieraniu, analýze a uverejňovaniu informácií o zemetraseniach z celého sveta.

 1. isc.ac.uk

 

Tieto grafy boli zostavené na základe údajov z japonského zdroja: Earthquake Information Centre: htpps://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/

Poskytujú informácie z rôznych nezávislých vedeckých databáz zemetrasení vo svete, vrátane Japonského súostrovia: https://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/tseis/ 

V konkrétnej vybranej databáze sa môžeme po zadaní takých parametrov ako je časové obdobie, magnitúda, hĺbka atď. pozrieť na intenzitu seizmickej aktivity.

https://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/tseis/isc/index.html

 

Monitorovanie zemetrasení v USA

 

Je zvlášť zaujímavé porovnať graf kumulatívneho nárastu seizmickej aktivity v Japonsku s grafom seizmickej aktivity v USA:

 

 1. 7. Graf zobrazujúci kumulatívny nárast počtu zemetrasení v Amerike o magnitúde >3 od roku 1975 po apríl 2015. Zostavený je z údajov databázy USGS [3].

 

Daný graf zobrazuje, že od roku 2009 - 2010 prichádzalo v USA k stále väčšiemu počtu zemetrasení za rok. Tak v období 1973 - 2008, čo je viac ako 35 rokov , prišlo v USA k 858 zemetraseniam o sile viac ako 3 stupne a v období od roku 2009 do apríla 2015 ( čo je iba 5 rokov ) až k 1570 zemetraseniam. To znamená, že za posledných 6 rokov bolo v USA takmer dvakrát viac zemetrasení ako za predošlých 35 rokov! A to v týchto záznamoch nie sú uvedené zemetrasenia ku ktorým došlo v blízkosti supervulkánu Yellowstone, lebo tie sa jednoducho skrývajú pred verejnosťou. Reálna klimatická situácia v Severnej Amerike je dokonca oveľa vážnejšia, než ukazuje daný graf. ( viac informácií nájdete v článku: Sejsmické procesy kolem Yellovstonského supervulkánu, Erupce je nevyhnutelná ). [4]

Červená krivka na obrázku č.7. zodpovedá červeným bodom na mape. Môžete jasne vidieť, že väčšina z týchto zemetrasení sa nachádza v štáte Oklahoma. Prečo je to tak? Veď je to centrálna časť Severoamerickej litosferickej dosky a podľa prijatých zákonov by sa tu seizmická aktivita vôbec nemala vyskytovať. Tieto fakty sa stávajú zrozumiteľné, keď ich doplníme údajmi o miestach, utajovaných pred verejnosťou, tektonického zlomu na území Severnej Ameriky. Výskumná skupina vedcov ALLATRA SCIENCE ich uvádza v správe:   „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie daných problémov‟. [1]

Reálna tektonická situácia je popísaná v článku: „Zemetrasenie v Oklahome - dôsledok formovania kontinentálneho zlomu Severoamerickej dosky‟.[5]

 

Príklady výkyvov počasia v poslednej dobe

 

Okrem popisu globálnej dlhodobej situácie obraciam vašu pozornosť na najnovšie fakty o klimatických zmenách. Podľa údajov ruského meteorologického centra bola prvá polovica roku 2015 najteplejšia na severnej pologuli za celú 135 ročnú históriu meteorologických pozorovaní. Na väčšine území Ruska, na západe USA, Európy a Kanady, na Strednom východe, V Južnej Číne, a Strednej Ázii. Priemerná mesačná teplota prevýšila priemer o 2 až 5 stupňov. Rekordne vysoké teploty boli zaznamenané vo všetkých oblastiach. To znamená, že teplota dosahovala také úrovne ako nikdy predtým. Napríklad 36 stupňov v Londýne, 49 stupňov Kalmykii. Musíme vziať do úvahy, že pre Spojené Kráľovstvo, Nórsko a Fínsko sú 36 stupňové teploty skutočnou anomáliou. Navyše v minulom roku dosiahla rekordné minimum plocha arktického ľadu 14,54 milióna km. V roku 2011 bola minimálna plocha ľadu 14,65 milióna kilometrov, nevraviac o tom, že v Arktíde dosiahla teplota 17,5 stupňa. Len si na chvíľu predstavte, aké počasie si spájate s teplotou 17,5 stupňa. Jesennú prechádzku, ale nie zasneženú Arktickú krajinu a tučniakov, nie je tak? K tomu ešte júnové 30 stupňové teploty na Čukotke. A za jeden mesiac spadlo 6 mesačné množstvo zrážok …

 Prebiehajúce zmeny vidíme názorne, keď porovnáme tieto dve fotografie stavu ľadovca Peterson na Aljaške v roku 1917 (foto vľavo) a v roku 2015 (foto vpravo). 88 rokov stačilo, aby ľadovec zmizol. 

Porozumieť klimatickej situácii na planéte - pomoc na duchovnej ceste

 

Vedomie často človeku maľuje abstraktné obrazy budúcnosti, a tým ho odvádza od života tu a teraz. Avšak iba prítomný okamžik je kľúčom v duchovnom rozvoji osobnosti a jej transformácie na novú duchovnú bytosť. Veď práve tu a teraz prichádza k hromadeniu vnútorného duchovného stavu, s ktorým osobnosť pôjde ďalej po tom, čo jej materiálny obal doslúži.

 

Pochopenie klimatickej situácie na planéte, ktorú pravdivo a výstižne popisuje výraz

„koniec môže prísť kedykoľvek‟, je pre človeka veľkým prínosom na jeho duchovnej ceste. Veď v čo môžeme dúfať, po čom túžiť, čo plánovať a čo očakávať, keď zajtra to všetko už nemusí byť? Čo keď zajtra pre nás ani nenastane? V jedinej sekunde môže celé obrovské impérium hodnotenia, nádejí, sklamaní, domýšľavosti, ktoré ego tak úporne celé roky budovalo vo vedomí človeka, padnúť. Všetko nahromadené bohatstvo, so svojimi keby, možno, keby naozaj v okamžiku zmizne, akoby nikdy nebolo. A tento okamžik môže prísť oveľa skôr, ako vedomie predpokladá. A čo zostane potom a čo bude preč? Zostane stav, ktorý si za svoj život v sebe nahromadil.

Má to zmysel žiť v strachu a v očakávaní okamžiku, ktorý nevyhnutne raz nastane? Stojí za to báť sa toho, čo sa musí stať? Budúcnosť stráca svoj význam, keď si človek uvedomí, že nemusí ani nastať a práve súčasná situácia na planéte privádza k tomuto uvedomeniu. Keď nie sú ilúzie budúcnosti a ani minulosť, ktorá už stratila zmysel, čo mu potom zostáva? Má iba prítomnosť, okamžik tu a teraz, v ktorom nájde oporu a spásu. Osobnosť prepína svoju pozornosť na prítomný okamžik, na svetlé vnútorné pocity, ktoré v ňom môžu prežiť. Veď pokiaľ sme na žive, máme stále šancu.

Máme ju práve teraz, nakoľko všetky zmeny prebiehajú iba v prítomnom okamžiku -

 

TERAZ!

 

Teraz znamená znásobiť stav duchovného života. Ako to chápať?

 

Život človeka tvorí v každom okamžiku rada stavov. V akom stave sa po väčšinu času nachádza, taký je potom jeho deň.

A úlohou človeka idúceho po duchovnej ceste je neustále hromadenie a udržiavanie stavu vnútornej radosti, pocitu bezpodmienečnej lásky, duše, stavu spojenia s duchovným svetom, pocitom jednoty a celistvosti. A tento stav v sebe Osobnosť hromadí práve TERAZ.

Zaujímané je, že slovo „stav‟ je príbuzné slovu „obsah‟ vo význame „pozostávajúci z‟. Stav je to z čoho ty pozostávaš. A pozostávaš predovšetkým z toho, čo v tomto momente cítiš.

 

V ruštine, napríklad slovo       ( „состояние‟ znamenajúci stav), sa v priebehu času začalo používať v prenesenom význame, radikálne meniacom jeho pôvodný význam.

Dnes môžeme často naraziť na použitie daného slova v zmysle materiálneho bohatstva ( ruský výraz „он нажил солидное состояние‟ znamená: nahromadil solídny majetok ). Privádza to k pochopeniu toho, aký je vlastne vnútorný stav človeka v priebehu jeho života. Je to to, čo on v sebe hromadí, aké hodnoty prevládajú v jeho živote. A skutočná hodnota, ktorú by Osobnosť mala nahromadiť, je vnútorné prežívanie lásky, vďačnosti, čistoty, jednoty s duchovným svetom Boha. Sú to pocity, vďaka ktorým Osobnosť ešte v tele začína žiť duchovným svetom.

Navyše, hlbšie porozumenie slova „stav‟ umožňuje preniknúť do tajov niektorých vnútorných procesov. Dáva úplné pochopenia, ktoré sú samozrejme ľudskému vedomiu nedostupné, lebo ležia za jeho hranicami. Ruské slovo „stav‟ má tri významy: miesto, poloha, hodnosť, spoločenské postavenie, trieda, status: bohatstvo a majetok. Vychádzajúc z tohto môžeme popísať prevládajúci stav v živote každého človeka. Stav - je tvoja vnútorná pozícia, v ktorej si teraz. Stav lásky znamená, že si v láske. Veď stav je to, z čoho pozostávaš ( čím si naplnený ) - cítiš lásku, tak si láska. A nakoniec stav je to, čo v sebe živíš a násobíš počas dočasnej existencie v ilúzii hmoty a ponesieš si so sebou potom, čo vystúpiš za dvere tejto ilúzie a čo bude určovať tvoj ďalší osud. Ak si počas života v tejto ilúzii nahromadil stav lásky a stal si sa láskou, zostaneš láskou aj po odhodení svojho hmotného obalu.

 

Pochopenie reálnej klimatickej situácie ako stimul pre zjednotenie a posilnenie ľudskosti vo svetovej spoločnosti

Pravdivé fakty o katastrofách na planéte privádzajú na myšlienku o nevyhnutnosti konsolidácie ľudí po celom svete a formovaní dobrých a láskavých vzťahov.

Koniec koncov, sme všetci na jednej lodi, v rovnakej situácii. Prichádzajúce pohromy zasiahnu každého. Tak aký má zmysel hádať sa, urážať sa, pomstiť sa a krivdiť jeden druhému? Očakávania, smútok, ľútosť? Oceňovanie seba a druhých optikou porovnávania predstáv o sebe z pozície minulosti a budúcnosti?

 

Pokiaľ budúcnosť nie je daná a je to iba postupnosť okamžikov, v ktorých môžeme konečne precitnúť, má zmysel strácať ich na niečo prázdne a hlúpe? Nebude rozumnejšie stráviť ich tým, že prejavíme pocity láskavosti jeden k druhému? Mali by sme sa spojiť v jeden celok na duchovných a tvorivých základoch tu a teraz ( a nie niekedy neskôr ) a začať vytvárať kreatívnu spoločnosť založenú na humánnych vzťahoch a dobre. Názorným príkladom toho je Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA, vďaka ktorému sa vo svojej tvorivej činnosti spájajú ľudia z celého sveta.

Majú zmysel pri hroziacom nebezpečenstve klimatických pohrôm globálneho charakteru nejaké podvody a aféry vo vedeckom svete, alebo koristnícke manipulácie s informáciami o stave klímy a s vedeckými výskumami ( ako je Kjótsky protokol, alebo Hadrónový urýchľovač )? Veď sú do týchto nezmyslov založených na sebeckých ambíciách jednotlivcov zatiahnutý talentovaný vedci. Pritom bez zveličovania môžeme povedať, že títo ľudia často veria, že robia správnu vec, pomáhajú ľudstvu. V skutočnosti sa práce, ktoré môžu niečo reálne zmeniť, nevykonávajú. Ale vo svetle nadchádzajúcich udalostí a pri správnom pochopení situácie človek vidí, že hrať sa na vedu nemá žiadny význam a financovanie takýchto výskumov je iba prázdna mydlová bublina a zbytočná strata peňazí.

Jediné čo má zmysel je konsolidácia. Hľadanie a nájdenie správnych spôsobov, nových prístupov a komplexných riešení problémov spoločnosti, a to nielen v súvislosti s klimatickou situáciou na planéte, ale vo všetkých oblastiach života. Vďaka správe: „Prapôvodná fyzika Allatra‟ [6] táto konsolidácia už prebieha a veľa vedcov, ktorí si uvedomili reálny stav klímy na planéte, chybné smerovanie modernej vedy a zároveň potrebu skutočných znalostí, mení svoje životné priority a začínajú sa zaoberať skutočnými výskumami vo voľnom čase. Títo vedci sa rozhodli využiť svoje vedomosti na pomoc ľudstvu v tejto neľahkej dobe.

Ku každému bodu svojho života prichádzame iba s tým, čo sme do tohto momentu nahromadili. Zatiaľ ešte máme možnosť rozvíjať a kumulovať v sebe stav, s ktorým každý z nás dôjde ku prahu, kde sa začína večnosť.

 

Záver

Je teda zrejmé, že moderný človek sa musí dozvedieť pravdivé informácie o klimatických udalostiach, rovnako ako dostávať znalosti, formujúce duchovný a tvorivý model vnímania informácií pomáhajúci ľuďom zvoliť si a udržiavať vnútorný stav, ktorý mu daruje život. Duchovný a kreatívny postoj k životu pomôže človeku použiť akékoľvek informácie v prvom rade na duchovný rozvoj, pre svoj osobný rast. Použiť dočasné v prospech večného. Zo všetkých tragických obrazov, ktoré nám vedomie maľuje, môžeme v skutočnosti získať obrovský potenciál pre svoju duchovnú transformáciu. Pokiaľ je správny zámer, vnútorné rozhodnutie a úprimnosť k sebe samému, potom je pre človeka jednoduché zaujať optimistický postoj, pokračovať vo svojom osobnom rozvoji a čo je najdôležitejšie - žiť hlbokými vnútornými pocitmi a hromadiť tento drahocenný stav. To znamená, už teraz za života v tele, byť vnútorne tým, čím si sa rozhodol byť potom, čo telo zomrie.

Pri pohľade na prebiehajúce klimatické zmeny človek chápe, že práve dané vonkajšie podmienky mu pomáhajú odhodiť všetko nepotrebné, vzdať sa svojich predstáv o sebe, pustiť sa konára pochybností a so všetkou úprimnosťou sa vo svojom vnútri odovzdať čistému pocitu lásky, prežívaniu celistvosti, skutočnosti, ničím nepodmieneného bytia a vše objímajúcej slobody. A v tomto stave prežiť každý okamžik života.

Áno, smrtonosné kataklizmy už nie sú abstraktné „niečo‟, ale stávajú sa „skutočnými teraz‟, ktoré v ktorýkoľvek okamžik môžu prekvapiť našu civilizáciu najmenej očakávaným spôsobom. Avšak „reálne teraz‟ je pre každého človeka jeho vnútorný stav, ktorý on prežíva práve v tomto okamžiku, a ktorý udržuje svojou pozornosťou.

Keď spomienky na minulosť a nádej na budúcnosť stratili zmysel, zostáva iba prítomný okamžik, v ktorom Osobnosť po kvapkách hromadí lásku a vďačnosť, zažíva hlboké čisté pocity, násobí ich, naplňuje svoj vnútorný stav silou duchovného sveta, stav, s ktorým opustí dočasnú škrupinu a spojí sa s večným svetom.

 

 

Kvitenko Svetlana, účastník medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA

 

 

Literatúra:

 

[1] Správa «O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie týchto problémov» skupiny vedcov medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, 26. november 2014   http://allatra-science.org/publication/climate

 

[2] A. Novych „AllatRa“: AllatRa, 2014 http://allatra-science.org/download-allatra-cz.html

 

[3] J.L.Rubinstein, A.B.Mahani, Myths and Facts on Wastewater Injection, Hydraulic Fracturing, Enhanced Oil Recovery, and Induced Seismicity, Seismological Research Letters, Vol. 86, Num. 4, July/August 2015 https://profile.usgs.gov/myscience/upload_folder/ci2015Jun1012005755600Induced_EQs_Review.pdf;

 

[4] V. Vershihora. Seizmické procesy kolem Yellowstone supervulkánu. Erupce je nevyhnutelná, stránky «ALLATRA SCIENCE»

http://allatra-science.org/publication/sejsmicheskie-processy-vokrug-supervulkana-yellowstone

 

 

[5] V. Afanasjev. Zemetrasenie v Oklahome – dôsledok formovania kontinentálneho zlomu severoamerickej litosferickej dosky, stránky ALLATRA SCIENCE http://allatra-science.org/publication/zemletrjasenija-v-oklahome

 

[6] Správa «Prapôvodná fyzika ALLATRA» medzinárodnej skupiny vedcov z medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra.