Sensei sa odmlčal, o niečom premýšľal. Chlapci tiež mlčali, niekto s nadšenou tvárou, niekto z rozpačitým pohľadom a takí ako Kosťa so Slávkom s úplne ľahostajnou tvárou. Bolo zrejmé, že v daný moment každý vnímal Senseiove slová po svojom, podľa svojej skúsenosti, ktorú v živote prežil, a podľa stupňa čistoty svojich myšlienok. Pre mňa to bolo napríklad naozaj zvláštne dych berúce odhalenie! Veď v skutočnosti som dobre poznala text Nového zákona z Biblie, zvlášť tam, kde sa hovorilo o Ježišovi Kristovi, Jeho Kázaní na hore. A v Starom zákone som sa snažila prečítať vybrané pasáže, ale pravdu povediac, nič som z toho veľmi nepochopila kvôli obrovskému počtu mien, pre mňa neznámych miest a názvov. Ale teraz som sa pristihla pri myšlienke, že nehľadiac na celú túto spletitosť a komplikovanosť textu som tiež považovala Starý zákon za svätú knihu, aj keď som ani nevedela, o čom sa tam píše, a slepo som verila, že ju písali „boží ľudia“ a že skoro každé slovo v ňom je teda od Boha. Odkiaľ sa vo mne vzalo toto „presvedčenie“, neviem. Zrejme pod tlakom tej obecnej literatúry, ktorú som čítala do tej doby. Takže mi vnútili toto presvedčenie ešte pred tým, než som po prvýkrát uvidela túto knihu, bez toho aby som vedela, čo sa v nej píše?! To bolo pre mňa skutočne šokujúcim odhalením. Tak to áno! To je ale šikovné spracovanie ľudského vedomia! Predsa len je veľmi dôležité byť v tomto živote vzdelaným a premýšľajúcim človekom.

Kresba Anastasie Novych. Sviečka Ahrimana

Toto Senseiovo odhalenie vo mne vyvolalo prianie, aby som sa sama dopracovala ku pravde, ponorila sa do histórie, porovnávala, overila, konfrontovala. A aby som nakoniec pochopila všetko, čo sa deje z pozície človeka a nie teda v podobe toho somárika, na ktorom sa hlúpo vozí, preváža svoj náklad, a ktorého neustále kŕmia rozprávkami o sladkej mrkvičke.

Nikolaj Andrejevič zrejme tiež premýšľal o histórií a povedal nahlas:

„Áno, predsa len je dôležité poznať históriu.“

„Bezpochyby,“ kývol Sensei, „zvlášť tak pravú históriu, a nie tú, ktorá bola písaná prisluhovačmi Archóntov.“

„No áno, pokiaľ sa na to pozrieme z globálneho hľadiska... Veď začiatkom pre dve svetové náboženstvá dneska je práve náboženstvo starých Židov – judaizmus. Miliardy veriacich myslí spôsobom, ktorý pre nich bol vytýčený...“

„Prepáč, že ťa prerušujem, ale chcel by som poznať ešte jeden veľmi dôležitý fakt,“ povedal Nikolaj Andrejevič Senseiovi. „Prisluhovači Archóntov často, keď hovoria o tej či inej svojej organizácii, zdôrazňujú ohromné množstvo svojich nasledovníkov. Prečo? Preto, aby touto frázou o masovosti po prvé psychologicky pôsobili na konkrétnych ľudí, vraj keď je s nimi veľa ľudí, tak to znamená, že je u nich lepšie. Pri tom sú samozrejme zamlčované mechanizmy, akými sú verbovaní a sfanatizovaní títo ľudia a aké sú pravé ciele danej organizácie. Ale čo sa týka týchto samotných miliárd veriacich tak mnohí z nich vstupujú do svetových náboženstiev práve preto, že hľadajú Boha, hľadajú cesty duchovného zdokonaľovania. A takéto zrniečka duchovných znalostí, ktoré sa uchovali v povestiach Sumerov, starých Egypťanov, iných národov a ktoré sa dostali napríklad do Biblie, tie tiež priťahujú ľudí. Vďaka nim sa človek, ktorý hľadá duchovnú cestu, prikláňa ku tomu alebo k inému náboženstvu. Ale to vôbec neznamená, že úplne patrí elite daného náboženstva. U človeka, ktorý hľadá Boha, tiež vzniká behom procesu poznania mnoho otázok ku svojim „pastierom“, ktoré títo predstavitelia buď nevedia zodpovedať, alebo nemôžu zodpovedať úplne čestne v rámci politiky tej ktorej náboženskej organizácie. To, že prisluhovači Archóntov hlásajú, že za nimi stojí miliarda veriacich, ešte neznamená, že tieto miliardy sú rovnaké, ako títo prisluhovači.“

„No áno, už sme o tom tiež niekoľkokrát premýšľali, keď sme sa stretávali s rôznymi ľuďmi a ich názormi na život,“ priznal Nikolaj Andrejevič, urobil pauzu a potom dodal: „Takže som chcel povedať... Po tvojom rozprávaní som nakoniec pochopil, čo ma na Biblii tak priťahuje! Sú to práve tie miesta, ktoré si spomínal a ktoré sú spojené so staroegyptským pohľadom na svet!“

„Bodaj by nie, tieto zrnká dodnes dávajú šancu vzniku zdravých klasov a zaručujú, aj keď skromnú, ale aj tak dobrú úrodu!“ hrdo povedal Sensei.

Všetko začína človekom a jeho voľbou. Čo volíš TY!

Pokračovanie...

Úryvok z knihy “Sensei zo Šambaly IV”.