Nedávno na cvičení v meditačnej skupine vedúci vyhlásil:
"Ak sa nemôžete ZBAVIŤ ŠABLÓN, znamená to, že sa vám niečo na tejto šablóne PÁČI. Nech to znie akokoľvek paradoxne. Teda, podvedome v tejto šablóne vidíte výhodu pre seba."

Čo je zaujímavé, predtým som to síce počúvala, ale neuvedomovala si dôležitosť. Pre mňa to bol celkový objav. Teraz sa pokúsim preskúmať všetky svoje šablóny, na ktoré si spomeniem – prečo ich podvedome potrebujem?

Motto analýzy: úprimnosť a neľútostnosť.

1. Šablóna – strach vystupovať (Strach z verejného vystupovania)pred kamerou, publikom.
Táto šablóna sa tiahne od samého detstva, ešte od prvých tried školy. Ale teraz sa zaoberám duchovným rozvojom, prečítala som knihy Anastasie Novych a vzniká otázka – prečo šablóna nezmizla? Prečo sa jej sama držím a doteraz som ju nepustila?
Lenivosť(Lenivosť. Ako sa vyslobodiť zo zajatia) . Prekladanie zodpovednosti NA INÉHO!
Veď keď sa bojím vystupovať pred kamerou, ľuďmi, ja akoby hovorím: A hotovo mládenci, hľadajte si iného vedúceho – mne to nejde, bojím sa J. Zišla mi na um asociácia – nedotýkajte sa ma, ja som v domčeku (strachu).
2. Túžba ovládať iných, najmä manžela.
Túžba po moci, ovládať iných – ale prečo? Ukázalo sa, že je to to isté!
Lenivosť.Prekladanie zodpovednosti NA INÉHO!

Nechcem na sebe pracovať, som lenivá. Veď je lepšie riadiť iných, je to ľahšie – povedala som manželovi (alebo inému) a nech vykonáva a ja budem oddychovať. Moje ego dokonca vie, čo má muž robiť, aby sa stal Anjelom!!! Ja viem čo je pre neho lepšie, veď mu robím dobre – práve toto šepká vedomie. A tu mi ešte väčšie napadá – spôsobujem dobro! Je to smutné, pretože sa tým riadim, doteraz to počúvam! Skadiaľ viem, čo je pre iných lepšie?! Každý sám rozhoduje, ako postupovať, všetci máme jedného Učiteľa – Boha! 

Z programu "Nastávajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Obnovenie ľudskosti. Pravda je pre všetkých jedna":

"A prvé pravidlo, ono akurát hlása... Ak vezmeme vo všetkých náboženstvách, nie je nariadené, ale tam je. Je to sloboda voľby (Ako neporušovať slobodu voľby blízkeho človeka?). To znamená, že bez ohľadu na to, že ti je príbuzný – blízky, milovaný, drahý – je človekom a je slobodným a má právo prijať rozhodnutie, ktoré sa mu páči, správne?"

3. Šablóna – toto neviem, je to veľmi zložité.
A opäť mám výhodu v tom istom!
Lenivosť. Prekladanie zodpovednosti NA INÉHO!
Povedzme, že mi niekto povie: „ V "ALLATRA Rádio" potrebujú pomoc. Kto chce pomôcť, mládež, všetko vás naučíme." A hneď je celý zoznam výhovoriek v hlave: "Ááá, to je veľmi komplikované", "Veď ale ja vôbec nežijem v Kyjeve, s čím môžem pomôcť?", "Ani aparatúru nemám, to nie je pre mňa".
4. Nedostatok viery v seba a vo svoje schopnosti

Preto, že som dlhú dobu počúvala názory autorít (rodičov, učiteľov, priateľov atď.), čo je mimochodom tiež prekladanie zodpovednosti – stratila som vieru v seba samu. A dnes veľmi často hlas v mojej hlave hovorí, že tento človek to urobí lepšie ako ja, že nie som schopná niečoho dobrého, že sa mi nič nepodarí. Často sa tým riadim – buď robím niečo s neistotou, alebo to ani nezačnem. 

V skutočnosti tu existuje celá kytica šablón a strachov – to je aj hodnotenie seba a iných, strach z hodnotenia od iných ľudí, ponižovanie sa. Samozrejme, v počiatku každej šablóny leží pýcha, ale teraz som pochopila, že neustále prekladám zodpovednosť na iných. Veď ak neverím sebe, potom sa vzdám zamýšľaného. A opäť som v domčeku strachu. Nech iný človek robí – ja sa bojím. Práve tak to vychádza.

Dobré slová vynikajúceho Človeka

Dobré slová ohľadne zodpovednosti sú v programoch s Igorom Michajlovičom.

Z programu "Zmysel života - nesmrteľnosť":

"Existuje túžba preložiť zodpovednosť na niekoho a nezaoberať sa tým. Prečo? Pretože v nás, skutočne v nás takpovediac "vykorenili" zodpovednosť za seba. A je to pravda. T. j. vychádza to tak, že človek sa vždy snaží preložiť zodpovednosť za seba, aj za svoju budúcnosť, dokonca aj za svoju "duchovnú spásu" na niekoho. To neznamená, že je lenivý bojovať za seba. Nie! Len sa človek bojí robiť to pre seba. Sebou sa treba zaoberať. A potom bude všetko v poriadku."

Z programu "Nastávajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Obnovenie ľudskosti. Pravda je pre všetkých jedna":

"Skutočná zodpovednosť sa nadobúda vtedy, keď človek začína chápať, hoci len malým pochopením, že Duchovný svet – je skutočný. Chápeš, keď získa prvú skúsenosť. Vtedy sa v ňom objavuje zodpovednosť, skutočná duchovná zodpovednosť. Zodpovednosť prinajmenšom za svoje "Ja", tak by som povedal."

Pripojím malé zhrnutie
Šablóny sú rôzne, ale koreň u nich sa ukázal byť jeden! Skutočne je to pre mňa celý objav! No čo už, treba sa zaoberať sebou. A potom bude všetko v poriadku J. Vďaka Bohu!!!
 
Autor: Elena Solnečnaja (Bielorusko, Gomeľ)

Zdroj:   https://allatravesti.com/koren_vseh_moih_shablonov._otvetstvennost