13

Následkami  globálneho otepľovania trpia nielen oceány, ale aj moria. Americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences koncom marca 2017 publikoval výsledky výskumu stavu bazénu  Baltského mora, ktorý spoločne vykonali  vedci z Dánska a Švédska. Uvádza sa, že oproti stavu z roku  2012 sa plocha kyslíkovej púšte na dne Baltu rozrástla o 60 000 km2, čo je  jeden a pol násobok plochy Dánska. Jednou z hlavných príčin kyslíkového hladu v mori sa uvádza metán, ktorého obsah vo vode za posledné roky prudko stúpol.

Hrozbu skutočne biblických rozmerov ukrýva vo svojich hlbinách Čierne more. Nie je žiadnym tajomstvom, že Čierne more je najväčšou meromiktickou vodnou nádržou na svete, kde je vodný stĺpec v hĺbkach pod 150-650 metrov (podľa stavu zo začiatku dvadsiateho storočia) vyplnený vodou bez kyslíka, obsahujúcou jedovatý sírovodík a metán.

14

Výmena vody so Stredozemným morom tu prebieha cez plytký Bosporský prah. Do hlbín Čierneho mora sa spúšťa slanšia, t. j. hustejšia voda Stredozemného mora. Späť do Marmarského mora odchádza riečnym prítokom demineralizovaná (sladšia) a teda ľahšia čiernomorská voda. Takto sa za posledných 6 -7 tisíc rokov  vytvorilo obrovské "odkalisko", v ktorého hlbinách  sa v ohromnom množstve nahromadili  toxické plyny. A dnes už táto mŕtva hrubá vrstva predstavuje vyše 90% objemu nádrže.
                                                                                                                                                                                                                  Štúdiom tohto problému sa veda zaoberá už viac ako sto rokov. No dodnes vedci nemôžu prísť k jednotnému názoru v otázkach zdroja sírovodíka a metánu vo vodách Čierneho mora a tiež podstaty prebiehajúcich procesov stenčovania hornej vrstvy  morskej vody.  Zatiaľ  sú vedci  nútení iba konštatovať výsledky pozorovaní. Takže napriek všetkým predchádzajúcim prognózam od roku 2007 hrúbka hornej osídlenej vrstvy vody na niektorých miestach nepresahuje 10-15 metrov.

Podložná šošovka dýcha, nafukuje sa, čas od času sa prediera na povrch vďaka preháňajúcim sa vetrom a plyny unikajú do atmosféry. Za silnej búrky sírovodík stúpa k povrchu a obyvatelia pobrežných oblastí môžu cítiť charakteristický zápach.

Na začiatku 1950-tych rokov v zátoke Walvis Bay (Namíbia) výstupný prúd vyniesol na povrch sírovodíkový oblak. Do vzdialenosti 150 míľ vo vnútrozemí  bolo cítiť zápach sírovodíka, stmavli steny domov. V skutočnosti  vtedy obyvatelia Juhozápadnej Afriky prežili „ľahký“ plynový útok, veď cítenie zápachu zhnitých vajec už znamená prekročenie MPK (maximálnej prípustnej koncentrácie).

15

Dnes sú v Čiernom mori neustále registrované nezvyčajné vlny. Pri úplnom bezvetrí na šírom mori v priebehu niekoľkých sekúnd vznikajú obrovské valy s výškou do 25 metrov aj viac a rovnako bleskovo miznú. Voda jednoducho zrazu "vzkypí" a v zlomku sekundy nad ňu vystúpi vodný balvan, schopný pohltiť deväťposchodový dom. Potom tento kolos rovnako neočakávane mizne. Žiadna námorná loď pri strete s takouto vlnou nemá ani najmenšiu šancu. Na rozdiel od tsunami vznikajú spontánne a nemožno ich predvídať.

Našťastie k veľkým výronom plynov dochádza zatiaľ zriedkavo. Ale pre pochopenie možných následkov spomeňme Jaltské zemetrasenie z roku 1927. Okrem strašnej deštrukcie v rozsahu od 70 do 100% predviedlo ľudstvu hrozbu, ukrývajúcu sa v morských hlbinách Čierneho mora. Epicentrum zemetrasenia sa vtedy nachádzalo v mori, kde sú početné tektonické zlomy. V dôsledku zemetrasenia začali na povrch stúpať stĺpy sírovodíka a metánu. Zložilo sa to tak, že zároveň so zemetrasením bola nad morom búrka, blesky bili priamo do vody a zapaľovali k povrchu vystúpené plyny. Z vody do neba vyrážali obrovské ohnivé stĺpy vysoké 500 až 800 metrov. Oheň sa tiahol na desiatky kilometrov do mora. Aj ďaleko od mora bolo cítiť silný zápach skazených vajec  a na morskom obzore planuli hromové blesky. Skutočné biblické peklo.

Ak by k podobnému zemetraseniu došlo dnes, tak by sa to všetko skončilo globálnou katastrofou. V dôsledku prvotného tepelného impulzu dôjde k objemnej explózii sírovodíka a metánu. S ohľadom na súčasný stav kôry planéty to môže viesť k silným tektonickým procesom a posunom tektonických dosiek, čo spôsobí ničivé zemetrasenia a tsunami po celej zemeguli. Ale to ešte nie je všetko! V dôsledku explózie budú do atmosféry vyvrhnuté miliardy ton koncentrovanej kyseliny sírovej.

Predpokladá sa, že Achillovou pätou Spojených štátov a spolu s nimi aj celého ľudstva, je Yellowstonský supervulkán. A niektorí odborníci dokonca vypočítali aký silný jadrový úder je nevyhnutné naniesť na americký národný park, aby sa vyvolala jeho erupcia. Tak teda rovnakí "vedci" vypočítali, že na detonáciu sírovodíka v Čiernom mori je dostatočná nálož s kapacitou ekvivalentnou  jadrovej bombe, ktorá zničila Hirošimu, t.j. do 18 kiloton TNT. Pritom následky katastrofy budú zrovnateľné s následkami zrážky Zeme s asteroidom s hmotnosťou len 2 krát menšou ako hmotnosť Mesiaca.

Technicky je možný ešte jeden scenár vývoja udalostí. Za týmto účelom stačí len Čierne more  premiešať. Môže sa to udiať technickým spôsobom – detonácia jadrovej nálože malej sily na morskom dne, ktorú si ani nikto nevšimne, okrem špeciálnych prístrojov, alebo aj ako nejaká prírodná udalosť, napríklad zemetrasenie. Už po niekoľkých hodinách na brehu pocítia zápach skazených vajec. A potom sa o deň neskôr prevráti na masový hrob nielen Čierne more, ale aj všetky pobrežné oblasti v polomere 500 kilometrov od pobrežia.

Veľmi vážnym ohrozením pre civilizáciu je tiež zhoršujúca sa tektonická situácia. Seizmická aktivita na planéte za posledné desaťročie nadobudla hrozivý charakter. Počet sopečných výbuchov a zemetrasení sa zvyšuje každým rokom. Ich sila a magnitúda sa neustále zvyšuje. Situácia sa natoľko zhoršila, že aj všetky pokusy zakryť pravdu o skutočnom stave vecí neprinášajú vládnucim elitám žiadne plody. Prúd informácií, svedectvá svedkov a obetí katakliziem už nie je možné skryť.

Na tektonickú situáciu na planéte priamo vplývajú procesy globálneho otepľovania. Zvyšujúca sa priemerná ročná teplota, zväčšujúci sa skleníkový efekt, topenie ľadovcov a permafrostu vedú k nárastu teploty zemského jadra a v dôsledku k zvyšovaniu tlaku magmy, ktorá nevyhnutne potrebuje uvoľnenie. Práve tieto procesy vedú k pohybom tektonických dosiek, zostrujú seizmickú situáciu a aktivujú väčšinu sopiek na planéte.

Vážnou hrozbou pre ľudstvo sú najmä supervulkány, erupcia hociktorého z nich je schopná ak nie úplne zničiť ľudstvo ako druh, tak naniesť skutočne nenapraviteľné škody civilizácii a vrátiť ľudstvo znovu do doby kamennej.

Súčasná civilizácia bola niekoľkokrát svedkom takýchto erupcií, aj keď s relatívne malou ničivou silou. V roku 1783 došlo k obrovskej erupcii celej reťaze sopiek na Islande, ktorá spôsobila smrť viac ako 10 000 ľudí na samotnom ostrove a viac ako 23 000 ľudí na britských ostrovoch, ktorí zomreli od jedovatých plynov. A do atmosféry vyvrhnuté tony sopečných aerosólov viedli k obrovskej neúrode a hladu prakticky v celej Eurázii.

Erupcia stratovulkánu Tambora 7-meho stupňa na ostrove Sumbawa (na juhu Indonézie) v roku 1815 spôsobila tri roky bez leta. Vtedy na celej planéte došlo ku globálnemu zníženiu priemernej teploty o 2,5°C. Neúroda, hlad a masová smrť ľudí postihli takmer celú Zem. Zvlášť postihnuté boli Severná Amerika a Európa.

Treba mať na pamäti, že všetky sopky planéty sú vzájomne prepojené ako spojené nádoby. A pokiaľ dôjde k erupcii aspoň jedného supervulkánu, nevyhnutne to vyvolá reťazovú reakciu a nasledovať bude celá séria zemetrasení, výbuchov sopiek a ostatných supervulkánov, za nimi budú po celej planéte nasledovať tsunami a záplavy. Tektonické dosky sa začnú pohybovať, čím vyvolajú nové katastrofy veľkého rozsahu. A bude už úplne jedno, ktorá z kalder spustí tento pekelný mechanizmus. Či to bude Yellowstone alebo Long Valley v Spojených štátoch, Aira v Japonsku, sopka Bárðarbunga na Islande, sopky Kamčatky, alebo hociktorý iný supervulkán. Kolosálne emisie pyroklastov do stratosféry spôsobia, že sa Zem na niekoľko desaťročí zahalí do mraku tzv. nukleárnej zimy. Dôjde k prudkému ochladeniu, priemerná ročná teplota sa zníži do mínusových hodnôt. Ľudstvo bude odsúdené k hladu a bolestnému vymieraniu.

16

Sme pripravení pre takéto skúšky? Táto otázka je viac ako rétorická. Aj udalosti z roku 2010, kedy došlo na Islande k erupcii sopky Eyjafjallajökull ukázali bezradnosť ľudstva pred podobnými skúškami. Napriek skutočnosti, že táto prírodná katastrofa nebola spojená s ľudskými obeťami a vlastne len pár dní bránila prevádzke civilného letectva, bola schopná spôsobiť civilizačný kolaps.

Španielsko, ktoré v tej dobe predsedalo Európskej únii, nemohlo usporiadať núdzovú videokonferenciu ministrov dopravy EÚ. Siete boli tak preťažené, že sa predstavitelia viacerých krajín, vrátane Fínska, jednoducho nemohol pripojiť. Nakoniec sa konferenciu podarilo uskutočniť až štyri dni po prvých zákazoch preletov. Zistilo sa, že zjednotená Európa nemá jednotné centrum pre činnosti v núdzových situáciách, neexistuje vypracovaný systém koordinácie národných a celoeurópskych noriem a pravidiel konania v podmienkach mimoriadnych udalostí.

Fínski novinári z vysielacej spoločnosti YLE vtedy dospeli k záveru, že v prípade vážnejších problémov zostanú jediným spojením krátkovlnné vysielačky, ale aj tie sa môžu stať bezcenným odpadom, ak Zem navyše zasiahne silná magnetická búrka.

17

Ale Island je schopný zasadiť nové údery a, bohužiaľ, je to neodvratné. Vec je v tom, že tento ostrov leží na dvoch rôznych tektonických doskách – severoamerickej a eurázijskej, ktoré sa neustále pohybujú rôznymi smermi. Island sa vyznačuje kontinuálnou sopečnou činnosťou, pričom klasické kužeľovité sopky sú tu pomerne vzácne, najbežnejší je vulkanizmus trhlinového typu. V skutočnosti je tento malý ostrov s rozlohou cca 100 000 km2 jednou obrovskou sopkou, vedcami podmienečne rozdelený na množstvo rôznych.

Vyššie uvedené skutočnosti názorne ukazujú realitu dneška. Ľudstvo stojí pred tvárou klimatickej apokalypsy. Boli uvedené iba najširšie udalosti z tých všetkých, ktoré sa teraz odohrávajú na planéte a vytvárajú náš spoločný neľahký zajtrajšok, takpovediac iba vrchol ľadovca.

Nespomína sa tu problematika obsahu CO2 v atmosfére, ktorého koncentrácia v roku 2015, prvýkrát za posledných 3-5 miliónov rokov, dosiahla 400 ppm (parts per million – častíc z milióna) a teraz každý rok prudko stúpa. Vyplýva to zo správy Svetovej meteorologickej asociácie, publikovanej v minulom roku.

Pritom vedci už otvorene vyhlasujú, že človek neurobil nič pre takéto katastrofické zmeny v klíme. Áno, technogénny vplyv človeka na planétu je samozrejme prítomný, ale to nie je nič v porovnaní s tým, čoho je schopná samotná planéta. Napríklad množstvo uhlíka, uvoľňovaného do atmosféry sa zvyšuje alebo znižuje v dôsledku teplotných zmien v oceánoch. Ročné vylučovanie uhlíka z jeho hladiny niekoľko sto krát prevyšuje priemyselné emisie na celej Zemi za všetky roky ľudskej technogénnej činnosti.

Nedotkli sme sa problému prudko sa zvyšujúceho množstva chlóru v atmosfére. Veď ešte v januári 2014 bola v časopise Nature Geoscience, s podporou National Science Foundation (NSF), zverejnená  štúdia, v ktorej autori študujúci atmosféru Aljašky, odhalili vysokú hladinu molekulárneho chlóru vo vzduchu. Jeho atómy majú extrémne vysokú reaktivitu a silne vplývajú na chémiu atmosféry. Môžu okysličovať množstvo zložiek atmosféry, vrátane metánu a elementárnej ortuti a tiež aktivovať bróm, ktorý je ešte silnejším okysličovadlom.

18

Severná Amerika, Novomadridský zlom

V tomto článku tiež nebola osvetlená zložitá seizmická situácia severoamerického kontinentu a všetky tie procesy, ktoré tam prebiehajú. O problematike Yellowstonskej kaldery, ktorá je v aktívnom štádiu a už doslova dýcha z posledného, je napísané veľmi veľa a je o nej počuť. Ale okrem nej v tomto regióne existuje mnoho ďalších globálnych problémov, ktoré dohromady tvoria jeden obrázok. Spojené sú predovšetkým s procesmi zmeny pólov, ktoré tektoniku uvádzajú do pohybu. Napríklad Novomadridský zlom, zasahujúci územie ôsmich štátov a nachádzajúci sa v centre veľmi zložitej severoamerickej litosferickej dosky, ktorú oficiálna veda mylne považuje za celistvú, už praská vo švíkoch. A v blízkej budúcnosti platforma kontinentu, neschopná pohybu, môže byť roztrhnutá na niekoľko častí. Narastajúci a zosilňujúci sa počet zemetrasení pozdĺž Novomadridského zlomu svedčí o nevyhnutnej katastrofe lepšie, ako akékoľvek vedecké správy a oficiálne vyhlásenia. Pridajte sem zlom San Andreas, pozdĺž ktorého rázne a pomerne rýchlo klesá Kalifornia, miznúca doslovne na očiach pod zem na desiatky metrov a získate nevyvrátiteľné dôkazy hroziacej biedy. 

19

Tvoriaci sa tektonický kontinentálny zlom v severoamerickej litosferickej platni

 

Nedotkli sme sa ani problematiky Achillovej päty Európy, hlboko umiestnenej seizmicky aktívnej „oblasti Vrancea“ na východe Karpát, severne od Bukurešti, ktorej aktivácia môže kedykoľvek spôsobiť ničivé zemetrasenia po celej Európe. Prudké zosilňovanie seizmickej aktivity v oblasti, aj nové podpovrchové geotermálne anomálie, ktoré sú registrované od jesene 2013, svedčia o zvýšení seizmickej aktivity a sú predzvesťou blížiacej sa katastrofy.

Všimnite si, že v článku sú posúdené iba procesy, ktoré prebiehajú na samotnej planéte. Nedotkli sme sa kozmických faktorov ovplyvňujúcich Zem. To je osobitná téma na štúdium, ale hrozby a skúšky, ktoré na nás chystá vesmír, treba vnímať vážne, pretože už v najbližších desaťročiach sa s nimi ľudstvo zrazí tvárou v tvár. Ako ľahký dotyk k téme spomeňte si na Čeľjabinský meteorit a na meteorit, ktorý 2. mája tohto roku preletel medzi Mesiacom a Zemou a ktorý sa zázrakom prehnal okolo. Pritom sa obidve udalosti stali pre astronómov absolútnym prekvapením. Zoznam udalostí je oveľa širší, v článku sme sa dotkli iba tých problémov, ktoré ležia na povrchu. Ale aj týchto faktov je dostatok na to, aby sa dalo pochopiť, aký krehký je stav planéty, nakoľko prízračná je existencia človeka a nezreteľná budúcnosť našej civilizácie.

Fakty sú neústupné veci a skryť ich je nemožné. Na ich pozadí vzniká len jedna logická otázka: prečo sme stále nažive? Veď je oveľa jednoduchšie vyhrať jackpot v lotérii, než našej civilizácii preskočiť mimo prichádzajúcich udalostí.

Existuje očividná zákonitosť chodu geopolitických udalostí, ktoré sa rozvíjajú priamo úmerne zhoršeniu klimatickej situácie na planéte.

20 
Naľavo Veľká Británia - utečenci z ázijských krajín požadujú zriadenie práva šaría v krajine. Napravo  Maďarsko - utečenci požadujú, aby ich pustili do Nemecka.

Za posledné tri roky do štátov EÚ z Ázie a Afriky nahnali tlupy utečencov-inovercov. Ich celkový počet je asi štyri milióny ľudí. Ale my už pozorujeme katastrofálny výsledok tohto pokračujúceho experimentu. Násilie, lúpeže, boj o územie a neochota spoločne vychádzať. Ale veď sa premiestnilo len niekoľko miliónov ľudí. Čo sa stane, keď budúce klimatické kataklizmy prinútia miliardy utiecť zo svojich sídiel? Ale veď veľmi skoro bude ľudstvo nútené prežívať na oveľa menšej rozlohe súše, než je tomu teraz. Bude to podobné šialenstvu.

Politici namiesto toho, aby sa zjednotili kvôli riešeniu problémov hroziaceho nebezpečenstva a začali podnikať konkrétne opatrenia, s novou silou podnecujú v spoločnosti konflikty a nenávisť. Na scéne medzinárodného geopolitického divadla rozohrávajú nové inscenácie - farebné revolúcie po celom svete; krvavé masakry na Ukrajine a v Sýrii; početné teroristické organizácie pôsobiace na celom svete; šou "idiot" Trump; tvrdý medzinárodný ekonomický a politický nátlak na Rusko.

20_1

Dochádza k banálnemu zahmlievaniu očí, aby sa skryla pravda pred ľuďmi. Zjednotiť politikov je prakticky nemožné! V mene udržania ilúzie moci vo svojich ručičkách sú ochotní na všetko a až do konca. Elita žije v realite hollywoodskeho trháku "2012" - "nás zachránia ...", "my prežijeme ...". A budujú svoje podzemné mestá a archy... Hľa, kde je naozajstná utópia!

Keď raz politici, ktorých ľudia zvolili a ktorým dočasne delegovali vlastné právomoci nechcú robiť nič pre prijatie naliehavých opatrení pre záchranu ľudstva, potom ich k tomu musíme povzbudiť.

všeci na jednej lodi_sk_1 

 Karikatúra "Súčasná spoločnosť"                                                                                                                               

 

Planéta je na pokraji grandióznej katastrofy. A len blázon môže dúfať, že tento už padajúci meč minie naše šije. V prvom rade treba na národnej a medzinárodnej úrovni priznať samotnú existenciu globálnej klimatickej hrozby. Vykonať rad opatrení pre informovanie obyvateľstva o nových skutočnostiach a pre ich adaptáciu na ne. Na medzištátnej úrovni začať konzultácie o rozpracovaní "klimatického navigátora" – globálneho plánu na záchranu civilizácie a prežitie ľudstva v nových geofyzikálnych a klimatických podmienkach.

Všetky sily medzinárodného spoločenstva, celý vedecký a technický potenciál civilizácie treba nevyhnutne zamerať na vypracovanie a zavádzanie technológií pre výrobu pitnej vody a pre výrobu potravín v náročných klimatických podmienkach. Technológií pre čistenie a dezinfekciu vody, na odsoľovanie slanej vody. Najnovších technológií spojených s výrobou liekov a lekárskou starostlivosťou. Je čas zaviesť alternatívne formy bezplatnej energie. Je tiež nutné postarať sa o vytváranie podmienok bývania pre budúcich utečencov. Je dobré, že súčasná veda je už schopná riešiť všetky otázky opísanej problematiky. A otázka cien teraz nie je vôbec aktuálna, pretože v stávke  je otázka prežitia.

V týchto podmienkach je na medzinárodnej aréne potrebné prinútiť pracovať a svedomite plniť svoje funkcie politického impotenta – OSN. Všetky krajiny bez výnimky si musia sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa o zavedení najtvrdšieho moratória minimálne na 50 rokov (!) na všetky vojny, ekonomické i politické. Okamžite zastaviť bez výnimky všetky vojenské konflikty na planéte. Ukončiť ich činnosť a v prípade nemožnosti zničiť bez výnimky všetky teroristické organizácie. V prípade neposlušnosti, odmietnutia plnenia týchto požiadaviek alebo ich porušenia –operatívne a tvrdo trestať všetkých vinníkov. Je na čase skončiť tieto hrátky na úkor ľudských životov. Už je dosť vyjasňovania si vzťahov o tom, kto je na pieskovisku šéfom a koho lopatka je krajšia!
Prirodzene, že sa tieto rozhodnutia dotknú záujmov mnohých konkrétnych osôb a finančných skupín. 

Preto je tiež potrebné zaviesť prísne obmedzenia pre kapitalizáciu na jedného človeka za rok a zastaviť nadmerné zisky. Všetky prebytočné finančné prostriedky smerovať na vývoj technológií a vytvorenie podmienok pre prežitie civilizácie v nových podmienkach. Pretože už zajtra sa bankovky úplne znehodnotia a len kúsok súše, hlt vody a krajec chleba budú mať hodnotu, nič viac. Pritom sa všetci bez výnimky budú nachádzať v úplne rovnakých podmienkach.

Žiaľ, času na adaptáciu a prijatie operatívnych rozhodnutí zostáva kriticky málo. Hlavne, aby nebolo príliš pozde.

Musí sa rázne zmeniť globálna informačná politika, formát podávania a kvalita materiálov v mediálnom priestore. Na štátnej úrovni zaviazať médiá informovať ľudí o nastávajúcich udalostiach, vysvetľovať čo sa deje, nielen vyzývať k tolerantnosti, ale ju aj skutočne vychovávať, rovnako vzájomnú pomoc v mene prežitia. Pretože situácia, ktorá je už zrelá, je žiaľ neodvratná.
Zmeniť myslenie sa nepodarí rýchlo, príliš dlho ľudí kódovali mechanizmami na vyhubenie. Všetko vyžaduje určité úsilia, vysvetlenia a demonštrácie pozitívnych príkladov správania.

Je nutné zakázať premietanie a natáčanie filmov, ktoré propagujú násilie vo všetkých jeho formách. Už je dosť strašenia ľudí zombie-apokalypsami a popularizovania scenárov všelijakých "Šialených Maxov". K čomu to vedie všetci dobre vieme a tragédia v New Orleans v roku 2005 nám ukázala celú "krásu" týchto technológií. Namiesto deštruktívnych filmov natáčať vzdelávacie, vedecko-populárne filmy zamerané na prípravu ľudí k nadchádzajúcim udalostiam. V ktorých sa vysvetľujú pravidlá správania, algoritmy spoločných činností a vzájomnej pomoci a tiež techniky pre bezpečnosť.  Vytvárať umelecké filmy a televízne programy, ktoré propagujú výlučne kladné príklady správania a vysoko morálne a mravné vzory ľudského jednania.

 21

Všetky tieto opatrenia je nutné vykonať bezodkladne, kým existuje šanca a ešte trochu času, ktorý sa nenávratne míňa. Lebo situácia sa zhoršuje každým dňom a ďalej bude iba horšie.

Ak nezrealizujeme všetky tieto opatrenia, nebudeme mať žiadnu šancu na prežitie. Čaká nás totálna vyhladzovacia vojna všetkých proti všetkým. Budú sa pestovať "Šialení Maxovia", konkurujúce si bandy pankhartov, zabíjajúcich deti kvôli hltu vody. Bohužiaľ, no v danej chvíli sa už ľudia nachádzajú na pokraji dna! Príliš dlho politici a náboženskí vodcovia rozdeľovali ľudí.

Prišiel čas, aby sa všetci ľudia sveta zjednotili. Lebo dnes je otázka prežitia nadnárodná - je otázkou prežitia ľudstva.


Autor: Vjačeslav Gromov, vojenský analytik 29. mája 2017


Zdroj: https://cont.ws/@gromofff/626875