Je ALLATRA sekta? Tu sú fakty
„A ty sa nebojíš, že si v sekte?” Samozrejme, že som sa i ja stretla s touto otázkou. A neraz. Priznám sa, spočiatku ma to poriadne dvíhalo zo stoličky. Najprv som mala potrebu do nemoty vysvetľovať, obhajovať sa či presviedčať okolie o opaku. Dokonca sa aj urážať, že si niekto dovolil šliapnuť na to, čo pre mňa znamená tak veľa. Myslím, že v tom nemalú úlohu zohrala moja vnútorná neistota. Pochopila som, že sa nemám čoho báť. Mám slobodu slova, a preto môžem slobodne rozprávať o hnutí, o vlne dobra, aj o projekte Tvorivá spoločnosť, ktorý vznikol práve pod hlavičkou Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, pretože ukazuje jednoduché východisko pre dnešnú spoločnosť.
 
S touto otázkou sa skôr či neskôr stretne každý dobrovoľník MSH ALLATRA. Pochopila som, že je to bežná reakcia ľudí na niečo neznáme a nepoznané. To, čo nepoznáme, v nás vzbudzuje strach. Preto sa to snažíme čo najskôr onálepkovať a zaradiť to do správneho šuflíka. Aby som sa lepšie vyznala v tejto otázke, ktorá tak trápi mnohých, ponorila som sa hlbšie do štúdia toho, čo sa skrýva za pojmom sekta. A zarazilo ma niekoľko vecí. Na internete, ako aj v odbornej literatúre, na mňa vyskočili desiatky definícii toho, čo je to vlastne sekta. Náhodne som si jednu z nich vybrala a zhrnula najfrekventovanejšie znaky sekty: 

1. nesloboda členov, 2. silná autorita, 3. poslušnosť autorite, 4. uzavretosť - zákaz styku s rodinou a priateľmi, 5. zákaz sledovania TV, novín a internetu, 6. zjednodušená pravda, vymývanie mozgov, 7. členovia majú pocit výnimočnosti, 8. citová závislosť členov na sekte, 9. vyžadovanie majetku členov, 10. odísť od sekty je veľmi ťažké 


Mohla som ich porovnať s vlastnou skúsenosťou s tým, ako to funguje v MSH ALLATRA: 

  1. Účasť v hnutí je dobrovoľná a všetci navzájom rešpektujeme slobodu voľby druhého človeka. Ešte som sa nestretla s tým, že sa niečo „musí”. Sme slobodní v názoroch, aj v konaní. MSH ALLATRA sme všetci na jednej lodi. Nikto nie je vyššie, ani nižšie. Kto vstupuje do hnutia s cieľom vybudovať si autoritu, čoskoro zistí, že sa mu to nepodarí.

  2. V hnutí nie sú autority, ktorým by sme sme sa museli spovedať. Hlavným navigátorom je naše svedomie. Každý koná v rámci svojich možností a schopností. Navzájom si pomáhame, podporujeme sa a učíme sa spolupracovať.

  3. Vďaka hnutiu som mala možnosť spoznať stovky ľudí z celého sveta. Našla som si nových priateľov, ale moje rodinné a priateľské vzťahy to nijako neovplyvnilo. Práve naopak, kedysi som mala predsudky. Náboženské, politické a pod. Vidím, že aj ľudia iného vierovyznania majú len dve ruky a dve nohy. S každým sa dá nájsť spoločný jazyk a to je veľmi obohacujúce.

  4. Študujem všetko, čo mi príde pod ruku. V hnutí je aktívne podporované kritické myslenie, rozširovanie si obzorov, analýza prijatých informácií. Účasť na projektoch MSH ALLATRA ma inšpirovala k tomu, aby som sa naučila čo najviac vecí. Oprášila som si angličtinu, naučila som sa ruský jazyk, dokážem pracovať s Photoshopom, In Designom, Premierom… A to zďaleka nekončí. Akoby sa u mňa prebudil prirodzený záujem spoznávať nové veci, svet vôkol seba. Je to veľmi naplňujúce. Taká prirodzená potreba.

  5. Keďže je MSH dobrovoľnícke hnutie, nikto sa nás nesnaží zahnať do jedného „košiara”. Práve naopak, má širokospektrálny záber od humanitných vied, cez prírodné vedy až po aplikované. Každý si tu môže nájsť oblasť, o ktorú sa zaujíma, venovať sa jej a tak si naďalej rozširovať obzory.

  6. V hnutí je množstvo vzdelaných ľudí z každého kúta planéty. Sú medzi nami právnici, lekári, vedecké kapacity, učitelia, redaktori… ale aj baníci, upratovačky, maminy v domácnosti. Hnutie je otvorené pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud našej spoločnosti. V hre je budúcnosť našich detí. Aj budúcnosť môjho dieťaťa.

  7. Práca na projektoch ma učí viac vnímať potreby druhého človeka. Učí vzájomnej úcte, rešpektu, hľadaniu spoločného cieľa. Všetci sme na jednej lodi a chápeme, že všetci ľudia na svete túžia žiť v mieri, harmónii a vo vzájomnom rešpekte. Tak aká že výnimočnosť?

  8. V hnutí mám veľa priateľov. Vážime si jeden druhého. Spája nás spoločný, pre každého z nás, dôležitý cieľ. No zároveň každý z nás ostáva samým sebou, individualitou s vlastným názorom.

  9. Za celé tie roky odo mňa nikdy nikto nepýtal ani cent. Všetko je na báze dobrovoľníctva. Hnutiu nepatrí žiaden majetok. Všetko, čo sa používa, má nejakého vlastníka. Potrebujem kameru na natáčanie? Tak si ju kúpim alebo požičiam. Je to len na mne.

  10. Z hnutia je možné odísť kedykoľvek. Nikto tu nikoho nedrží. No odchod by pre mňa nemal žiaden zmysel. Som rada, že môžem byť súčasťou hnutia, ktoré mení svet k lepšiemu a zároveň rastie každým dňom.

Účasť v hnutí vo mne posilnila presvedčenie, že tým, že ak začneme sami od seba, spoločne dokážeme naozaj zmeniť celú spoločnosť. Že si dokážeme vyhrnúť rukávy a spojiť sa v jednom cieli, bez toho, aby za nami stála nejaká finančná skupina. Pretože spoločne môžeme naozaj veľa. Preto vrelo odporúčam pozrieť si konferenciu Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme, v ktorej je veľa odpovedí na rôzne otázky:

                   


Mne účasť v hnutí dáva veľmi veľa. Pochopila som, že v dnešnej dobe všetko závisí od voľby každého jednotlivca. Teda aj odo mňa. Práca na projektoch ma naplňuje a prináša množstvo pochopení, ktoré môžem uplatniť v praktickom živote. V dobe informačných technológií si môžem overiť každú informáciu, rozšíriť si obzory či analyzovať dostupné informácie z pohodlia domova. Každý z nás môže urobiť to isté, overiť si poskytované informácie, nenechať sa manipulovať a spraviť si vlastný názor.  

Veď najcennejšia je vlastná skúsenosť. 
 

Michaela Galambošová, účastníčka MSH ALLATRA