Rigden: Áno, je to spojené so štruktúrovaným chodom energií, uchovávaním informácií a ich výmenou, v podstate s hlbšou fyzikou. Pokiaľ podrobnejšie preskúmame túto otázku pochopíme, že mnohé v materiálnom svete má tvar špirály, alebo sa pohybuje v špirále, mikroobjektami počnúc a makroobjektami končiac…

 

Jednoduchý príklad. Čo sú to vlasy, ľudské nechty, alebo u zvierat perie, pazúry, pichliače a srsť? Sú to štruktúry tvorené prevažne keratínom (rohovinové látky). Keratín ako štruktúrovaná bielkovina je tiež prevažne vytvorený v tvare špirály, napríklad ona štrukturálna bielkovina vlasov alebo chlpov α-­keratín. A už dva peptidové reťazce tvoria spoločnú ľavotočivú špirálu. Obrazne povedané, je to taký špirálovitý prepletenec v podobe dvoch hadov. Superšpirály sa potom spojujú do tetrametrov a tie sa zlučujú do ešte zložitejších útvarov. Osem takýchto zložitých útvarov potom už tvorí mikrofibrilu vlasu alebo chlpu. Toto všetko sú pre materiálny svet viditeľné procesy, ktoré vznikajú na neviditeľnej energetickej úrovni organizovania hmoty…

   

 Štruktúra v tvare špirály je jeden z najlepších spôsobov, ako dlhú dobu uchovávať informácie. V súčasnosti sa veda pomaly dostáva k tomuto poznaniu. Napríklad, vďaka metódam testovania DNA sa toho môžeme o človeku veľa dozvedieť, vrátane toho, že môžeme urobiť genetickú expertízu za účelom zistenia biologickej príbuznosti. Predtým sa pre analýzu DNA používala krv. Dnes už môžeme pre podobnú analýzu využiť sliny, vlasy alebo ľudské nechty. Súdni lekári dokážu už podľa jediného vlasu určiť vek a pohlavie človeka. Môžu určiť tiež to, aké látky a mikroprvky vlasy obsahujú, a v akom období života človeka prevládali vo väčšom, alebo menšom množstve v jeho organizme. Tieto údaje potom vo svojom dôsledku vypovedajú o tom, ako človek žil: aké bral lieky, ako sa stravoval a tak ďalej. Analýza DNA vlasov oproti iným príkladom umožňuje odborníkom identifikovať „majiteľa“ vlasu. Tento postup využívajú i archeológovia, keď skúmajú najrôznejšie hroby a staroveké hrobky, pretože vlasy sa dochovávajú omnoho lepšie než kosti.

 

   

Pravdou ale je, že toto zďaleka ešte nie sú hranice toho, čo môžeme poznať. Veda zatiaľ ešte stále stojí na prahu poznania tajomstiev špirálovitej štruktúry (ktorá sa v človeku nachádza v nemalej miere), vzájomného vzťahu hmoty s energiami. Je treba ešte podotknúť, že znalosti o tomto existovali už veľmi dávno. Svedčia o tom znaky a symboly dávnych ľudí, ktoré boli zanechané ako zápisky na rituálnych predmetoch, kameňoch, artefaktoch zomrelých, alebo na symbolických architektonických detailoch, dozvuky magických rituálov, ktoré boli rozšírené medzi najrôznejšími národmi skoro po celom svete. Mimochodom rituály neboli len obyčajnou náhodou spojené napríklad s vlasmi, nechtami a kosťami, teda so štruktúrami v tvare špirály, ktoré boli schopné uchovať a predávať silu (informáciu). Informácie, alebo ako to predtým nazývali „spiaca sila“, sa aktivovala (prebúdzala) pomocou zaklínadiel, teda určitých zvukových vibrácií, alebo pomocou sústredenej sily mysli a pozornosti. Tieto znalosti ľudia využívali ako k pozitívnym účelom, tak i k negatívnym. Podobné rituály sa samozrejme dochovali do dnes, lenže ľudia ich vo väčšine prípadov až smiešne prekrútili, takže zostala len prázdna napodobenina a zmysel sa vytratil.

 

 

 Anastázia: …Keď sa ešte vrátim k otázke o tvare špirály v mikrosvete a makrosvete, spomenula som si, že pohyb elektrónu v magnetickom poli, ktoré sa v čase nemení, tvarom tiež pripomína špirálu.

     Rigden: V prírode je s takýmto pohybom spojených veľa javov. Všimni si napríklad rozsiahlych prírodných javov, ako sú napríklad cyklóny, anticyklóny, obrie oceánske víry (ich centrum sa môže nachádzať desiatky metrov pod úrovňou oceánu), generovanie špirálových vĺn a tak ďalej, špirálovitá štruktúra a pohyb makroobjektov, napríklad galaxií.

     Poviem ti dokonca o špirálovitom tvare v makrosvete to, čo dnešná veda ani nepozná, ale odráža sa to v starobylých legendách rôznych národov o stvorení sveta…

 

z knihy AllatRa od A.Novych