Co se stalo v Atlantidě? Jak se formovala současná elita Ela začínaje od dob Atlantidy? ČÁST 3

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", uvedeného v rámci pořadu "OD ATEISTY K SVATOSTI".


Část 3: 00:16:11 - 00:23:10 (čas filmu)

 

KDY SE ZTRÁCEJÍ PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI…

Člověk cítí Prapůvodní duchovno. To je v něm založeno na nevědomé úrovni.

02

 

Člověk však rovněž slyší myšlenky, které mu vědomí neustále diktuje a mylně je vnímá jako své vlastní.

03

Co člověk v sobě vybírá, čemu dává pozornost, to ve výsledku dostává.

04_2

 05_1

06_1

Ke ztrátě duchovních znalostí dochází tehdy, když člověk přestává na sobě duchovně pracovat, ztrácí své vnitřní spojení s Bohem. Tedy možnost získání své skutečné nesmrtelnosti během dočasného života. Místo toho, jako sluha, začíná plnit programy vědomí, hledat nesmrtelnost a spásu v materiálním světě. Výsledek je jednoznačně smutný – subosobnost.

07_1

08_1

09_1

10_1_1

11_1_1

12_1_1

13_1_1

Šablony vědomí, jako části systému, jsou ve všech dobách stejné. Proto je vše ve světě stejnorodé a po určité době se opakuje.

12000 let je pouze cyklus.

14_1_1

 

CO SE STALO V ATLANTIDĚ?

15_1_1

 Většina lidí ve svých myslích zvolila spotřebitelský formát civilizace.

16_1_1

17_1_1

18_1_119_1_1

Touha po dosažení nesmrtelnosti v těle se stala dominující idejí. 

20_1_1

Vědomí začalo aktivně překrucovat a zaměňovat prapůvodní duchovní Znalosti na postoje výhodné pro systém. Tak se zrodila dávná náboženství, kde byly duchovní procesy uvnitř člověka nahrazeny vnější podívanou a uspokojením pozemských tužeb. Atlantida je toho příkladem.

21_1_1

22_1

23_1

24_1

25_1

26_1

27_1

Tak, v důsledku ztráty prapůvodních Znalostí, lidé začali v legendách nazývat sedm poslů Duchovního světa bohy.

28_1

29_1

30_1

31_1

32_1

33_1

Tento omyl většiny využili pro své pozemské zájmy obyčejní smrtelní lidé, kteří po dosažení moci zneužili nejnovější objevy ve vědě – prodloužení lidského života za výhledovou hranici. Označili se za „legendární nesmrtelné“, ačkoliv přitom zůstávali obyčejnými smrtelnými lidmi, kteří pouze významně prodloužili trvání svého života. 

34_1

35_1

36_1

37_1

38_1

39_1

40_1

41_1

Obyčejný smrtelný člověk jménem El se prohlásil za nejvyššího boha. Přivlastnil si jména a epitety z legend jednoho ze sedmi poslů z Duchovního světa, který celou dobu pobýval na zemi – Ahrimana. A pak jmenoval za bohy nejdříve své důvěrníky, potom i své děti, a přitom jim dával jména legendárních poslů Duchovního světa.

42_1

43_1

44_1

45_1

46_2

47_1

48_1

Proto, aby lidé jemu a jeho důvěrníkům věřili a podporovali jejich moc, El a jeho sluhové – elita vytvořili Elysium na ostrově s příznivým klimatem a jedinou, ne příliš vysokou horou – podobně jako v popisu Světové hory.

49_1

50_1

Následkem toho bylo, že po několika generacích jejich moci lidé již nemohli rozlišit, kde byla pravda a kde fikce. Jen svatého tam již nebylo nic, společnost degradovala. Cílem lidského života se stala spása těla. Pochopení Jediného Boha se přeměnilo na uctívání materiálního obrazu – smrtelného člověka s plnovousem, sedícího na trůně.  

51_1

52_1

53_1

54_1

55_1

56_1

Smrtelnému člověku se jen zdá, že jeho pozemská moc je neomezená. Je to však pouhá iluze, vytvořená v jeho vědomí samotným systémem. Ve skutečnosti se stává řízeným otrokem: jakoukoli myšlenku, kterou mu systém vnutí, bude poslušně plnit.

57_1

58_1

59_1

60_1

61_1

Potomci těch, kteří dokázali přežít po zničení Atlantidy a skrýt se před odplatou, přeživší následující dobu nového duchovního formování lidstva, se stali ochránci ideologického dědictví Atlantidy. A když přišla epocha patriarchátu, začali aktivně propagovat ideu všemocnosti a snažili se ji realizovat, prosadot nový světový řad, plánujíce na staletí dopředu.

62_1

63_1

64

65_1

66_1

67

68_1

Ovládáni šablonami vědomí, hráli hru systému o tajné znalosti a o tajné činnosti: vytvářeli uzavřené skupiny, klany, tajemné řády, organizovali zasvěcení do tzv. „největšího ze všech tajemství“, předkládali historii o zemi Ela, jako údělu jen pro vyvolené, živili jejich pýchu příslušností k jakoby dominující rase vysoce rozvinutých lidí, která má podle nich řídit všechny lidi na Zemi. To znamená, ke služebníkům Ela, k ELitě.  

 

69_1

 

 

 

 

70

71_1

72_1

73_1

74_1

 

Lze to jasně vysledovat v různých historických dobách. Právě z jejich iniciativy se objevily příběhy, včetně příběhů o Atlantidě a o hoře nesmrtelných olympských bohů. Tato informace byla následně zaváděna do myslí nových generací jako vzor chování. Vždyť, co je dovoleno bohům, lidská pýcha určitě zkopíruje pro sebe.

 

75

76

77

78

79

 

Potomci Atlanťanů projevili spoustu dalších iniciativ, kvůli jakým dnes většina lidí ztratila duchovní Znalosti, sní o nesmrtelnosti v materiálních tělech a ani netuší, že již dávno žijí pod egidou ELA a nevědomky se snaží napodobovat jeho ELITU.

 

80

81

82

Nestalo se to ale hned. Potomci Atlanťanů čekali na dobu, kdy systém získá sílu a znovu bude převládat v myslích lidí, na dobu, kdy se oslabí duchovní odpor lidstva.

83

84

Neboť oni věděli hlavní – že vše začíná člověkem a jeho VOLBOU.

85

86

87

 

Pokračování následuje ..........

 

Pořad s titulky můžete sledovat zde: 

 

Zdroj: https://allatra.tv/article/chto-proizoshlo-v-atlantide-kak-formirovalas-sovremennaja-elita-elja