Ak vám podľa starého zvyku stanovil lekár diagnózu "osteochondróza chrbtice", vedzte, že to nie je konečná diagnóza ako taká. Ukazuje to len na to, že máte problémy s chrbticou, rovnako ako sa napríklad hovorí o nejakých problémoch v organizme, keď má človek zvýšenú teplotu alebo keď ho bolí brucho. Za týmito problémami sa skrývajú ozajstné diagnózy, ktoré môžu byť veľmi rozmanité. V prípade chrbtice by ich zoznam mohol zabrať hneď niekoľko strán tejto knihy. A každá takáto diagnóza si vyžaduje individuálny prístup a liečbu.

Čo je teda osteochondróza chrbtice? Grécke slovo osteón označuje "kosť", chondros znamená chrupavku. Lekárska koncovka "Oza" (lat. OSIS) znamená ochorenie. Osteochondróza chrbtice je degeneratívno- dystrofický proces, ktorý zvyčajne začína v medzistavcovej platničke a postupne (po etapách) tento proces zasahuje aj prvky a štruktúry ako daného pohybového segmentu chrbtice, tak i celú chrbticu. V závislosti od miery deštrukcie tento proces môže výberovo zasahovať nielen segment chrbtice, ale môže postihnúť celkovo tú alebo onú časť chrbtice, čo má za následok určité neurologické syndrómy. To môže následne vyprovokovať rozvoj iných chorôb a v konečnom dôsledku to môže viesť k zhoršeniu celkového zdravotného stavu organizmu. Aby bola jasná podstata otázky, doplním ešte niekoľko informácií. Latinské slovo "degenerare" znamená "upadávať", "prestať sa rozvíjať", "miznúť". Lekársky termín "degenerácia" sa používa na označenie stavu, kedy bunky tkaniva alebo orgán majú oslabené špeciálne funkcie a neskôr ich úplne stratia. Slovo "dystrofia" je gréckeho pôvodu a vzniklo z predpony dys- (lat. dis-, gr. dys- čo má význam roz-, ne-) a znamená narušenie, stratu, neprítomnosť niečoho. A trophy v gréčtine znamená výživu. Slovo dystrofia teda znamená narušenie výživy tkanív a vnútorných orgánov, prípadne celého organizmu, ktoré následne vedie k vyčerpaniu. Latinské slovo destructio znamená "zničenie". V patológii sa pod týmto termínom rozumie zničenie tkanivových, bunkových a subbunečných štruktúr.

Pre každého človeka, ktorému nie je ľahostajné zdravie jeho a jeho blízkych, je dôležité vedieť k akým dystrofickým zmenám dochádza v jeho chrbtici. Majú to na svedomí minimálne dve závažné príčiny. Prvou z nich je civilizácia, v ktorej máme tú česť žiť. Hoci nám v určitom zmysle uľahčuje život, je spojená s pasívnym štýlom života, ktorý trávime väčšinou posediačky a prirodzene má za následok veľký nárast počtu ľudí s ochorením chrbtice. Navyše, ak predtým tieto choroby trápili väčšinou ľudí v pokročilom veku, v súčasnosti sa masovo prejavujú u ľudí produktívneho veku, a tiež, čo je zvlášť smutné, aj u detí a dospievajúcich. Druhou príčinou je smutný fakt, že naša spoločnosť je konzumnou spoločnosťou, kde sa ľudské zdravie a niekedy aj život zmenili na jednorazový, kusový tovar. Ako som kúpil, tak predávam.

Ale kým sa nepolepší sám človek a adekvátne k tomu i celkové duchovné ovzdušie v spoločnosti, budú sa vedomosti o procesoch, ku ktorým v organizme človeka dochádza alebo k nim v najbližšej dobe môže dôjsť, zísť. Človek má len jedno zdravie, a to môže často predurčiť a ovplyvňovať jeho budúci osud. Obchodníkov, ktorí vychvaľujú svoje výrobky prospešné nášmu zdraviu, je veľa. Na takomto rušnom trhovisku môže však kvalitný tovar od napodobeniny odlíšiť len ten, kto je vyzbrojený znalosťami alebo má určité skúsenosti.

Počiatok rozvoja osteochondrózy

Počiatok rozvoja osteochondrózy, degeneratívneho dystrofického procesu v platničke, podobne ako všetky ostatné zákerné choroby, človek spočiatku prakticky nespozoruje. Jednou z hlavných príčin jeho vzniku je narušenie výživy medzistavcovej platničky.

Ak sa to deje systematicky, tak akékoľvek preťažovanie, aj lokálneho charakteru (lat. localis - miestna) môže vyvolať mikrotraumatizáciu platničky. To, v akej časti chrbtice a v dôsledku akých vzájomne sa ovplyvňujúcich procesoch k tomu môže dôjsť, závisí od mnohých faktorov. Úlohu hrajú napríklad individuálne zvláštnosti v stavbe oporného a pohybového aparátu, anomálie v stavbe chrbtice alebo rôzne ochorenia, ktoré napomáhajú rýchlej progresii dystrofie (choroby centrálnej a periférnej nervovej sústavy, obezita, poruchy endokrinného systému atď.). Nezanedbateľný vplyv majú tiež osobitosti pracovnej činnosti jedinca, zdvíhanie záťaže, poranenie chrbtice alebo dlhodobé zotrvávanie človeka v neštandardnej pracovnej polohe. Poslednú vetu by som rád zdôraznil. Ak zvláštnosti individuálnej stavby oporného a pohybového aparátu má človek tak povediac "post faktum" (z lat. post factum - je po čine), teda "takto si to dostal a poraď sa s tým, ako vieš", tak spôsob života závisí čisto na jeho vôli. Veď, nech už sa človek nachádza v akýchkoľvek podmienkach, vždy môže rozdeliť čas, sily a záťaž tak, aby nepoškodzoval svoje zdravie. K tomu je potrebné poznať svoj organizmus, aspoň rámcovo poznať procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú, chápať ako je možné zlepšiť stav práceschopnosti organizmu, a tiež ako mu pomôcť, a nie naopak mu priťažovať svojou lenivosťou a ignoranciou problémov. Veď všetka vaša súčasná práca bude skôr alebo neskôr hotová, ale zdravie, ktoré si kvôli nej môžete poškodiť, vám nikto nevráti.

Tento prístup nemusíte odkladať až "do dôchodku". Vtedy sa už zvyčajne prejavuje celá plejáda ochorení, ktoré vznikli v dôsledku dlhodobého neracionálneho zaťažovania chrbtice. Ale o zdravom spôsobe života si ešte pohovoríme neskôr.

Teraz si ale poďme priblížiť pochopenie príčin rozvoja osteochondrózy ... 

Pokračovanie