Člověk vychyluje laserový paprsek. Budoucnost je možné změnit!

Anastasia: K dnešnímu dni je experimentálně stanoveno, že člověk díky svým fenomenálním schopnostem může měnit polarizaci světelných paprsků, elektromagnetické pole, vlastnosti vody a také vychylovat paprsek laseru, snímat informace z jiných objektů a tak dále. Pokud tedy prozkoumáme člověka (alespoň ty jeho možnosti, které věda může k dnešku zaznamenat), je pro pochopení mechanizmů těchto fenoménů zapotřebí prozkoumat nejen viditelnou, ale, což je zvlášť důležité, také neviditelnou strukturu člověka?

Rigden: Rozhodně.   

z knihy "AllatRa"

 

 4.12.2017 na kanalu allatra.tv byl zveřejněn dokumentární film "Člověk vychyluje laserový paprsek. Budoucnost je možné změnit". Prezentaci vedl Igor Michajlovič Danilov. 

1_P_menší

Může člověk silou pozornosti odklonit paprsek laseru? Na čem se zakládaly předpovědi známých prognostiků minulosti (Edgar Cayce, Nostradamus, Černý pavouk ...) a jaké přístroje byly používané některými z nich? Kdo může změnit budoucnost a jak ji lze změnit? V tomto videu se Igor Michajlovič Danilov dělí o to, jaké možnosti ještě odkrývá práce s unikátním přístrojem "PYRAMIDA".

I.M. Danilov: ...Co se však týká tohoto experimentu – je-li možné nějakým způsobem vychýlit laserový paprsek anebo ovlivnit ho tak, aby bylo možné reálně vidět toto působení. Vznikl takový nápad, a my jsme se rozhodli na začátku provést experiment. Sice na jiném aparátu, ne na tomto, avšak tento je také dostatečně silný proto, abychom vyvolali takovýto jev. Máme video nahrávku, nyní ukážeme, co se nám podařilo. Ovšem, řekněme, se špatně připraveným Operátorem, to je když člověk pouze začíná svou cestu - tedy jen několik let pracuje na sobě opravdu seriózně. No něco se povedlo, avšak, chtěli bychom lepší výsledky. Druhý operátor ukázal dost zajímavý výsledek, a my se na to dnes podíváme.
Operátor měl za úkol „pohnout“ s laserovým paprskem, tedy jakoby ho lehce prohnout, odklonit.
Operátor nasměroval sílu své pozornosti na to, aby donutil (paprsek) obtékat. V každém případě toto ukazuje možnosti člověka, řekněme, jeho možnosti působit dokonce na laser. A zároveň poukazuje na to, že lidské možnosti jsou ve skutečnosti neomezené. Je třeba jen vytvořit určité podmínky, aby se mohly realizovat. No a také je správně používat.

Mnozí se o toto téma zajímají. Je jasné, že duchovní rozvoj nenahradíš žádnými kovovými stroji. Je to práce každého, práce člověka na sobě atd. Ovšem může-li pak toto přispět? Může. Všechno může pomoct duchovnímu rozvoji, včetně techniky. Právě i pro tento účel potřebujeme vědu. Aby přinášela užitek.

 2_P_menší

Avšak mnohem důležitější je použít dané možnosti pro to, aby člověk mohl najít sebe. Je to mnohem důležitější.

Mnohem důležitější a mnohem lepší je procítit alespoň malinký stupeň svobody, a zejména skutečnost, že ty můžeš působit na něj (vědomí), a nejenom ono na tebe. A což je nejdůležitější, je to vlastně pro ty, kterým se nedaří dosáhnout pochopení žádným jiným způsobem práce na sobě, tak alespoň s pomocí moderních přístrojů... řekněme to tak, pochopit to, že ty nejsi vědomí, ty jsi Osobnost. Vycítit alespoň na okamžik, a pak neztrácet tento pocit a pokračovat a rozvíjet ho dále. Pak to opravdu může člověku přinést užitek.

Je možné nahlédnout do budoucnosti?

Avšak lidi víc zajímají paranormální jevy, lidi víc zajímá metafyzika než fyzika. Zejména mnohé zajímá otázka - jestlipak je možné nahlédnout do budoucnosti. Pro mnohé to je velmi zajímavé téma. Pro ty, kteří nevědí o co to je. Řeknu to tak: může-li pak tento agregát dovolit naladit člověka na vlnu, která by mohla přenést jeho vnímání (zdůrazňuji nikoliv vědomí, nikoliv jeho samotného, ale právě vnímání) do určité vzdálené budoucnosti? Je to zajímavé? Je. Člověk toto všechno vnímá na úrovni obrázků, v první řadě.

Pokud si někdo pamatuje anebo se zabýval tímto tématem, no, a také ti, kteří se nezabývali, nezajímali se o to, avšak nyní dostali zájem, mohou si přečíst, jak popisoval svou zkušenost Nostradamus či Edgar Cayce a další známí věštci, jasnovidci (nazývají je různě). Jak oni vnímali budoucnost? Budoucnost vnímali jako film běžící před očima. Čili oni to viděli, někteří dokonce cítili, že jsou jakoby tam přítomní. Avšak jsou přítomní v budoucnu bez těla. To je takové, no, jako mají jen oči, a vše ostatní ne. Oni viděli tyto útržky, vnímali to atd. No nyní, pokud náš operátor bude chtít, a souhlasí se zúčastnit takového experimentu, zkusíme to na něm.

Kdo se zajímá o toto téma, ví, že odedávna byli takoví jasnovidci, jež mluvili o určitých událostech, které se měly v budoucnu stát. A opravdu se tyto události stávaly. Tedy lidé to viděli. Jak to funguje? Zpočátku chaos, člověk se ho učí diferencovat – to co vnucuje vědomí, osobní zkušenosti a reálné obrázky které přicházejí od systému, tedy to, co on přijímá z budoucnosti. Není tajemstvím, že někteří používali určité technologie, které napomáhaly. Všichni jste slyšeli o Nostradamově vejci, kovové konstrukci, podobné vejci z různých kovů. Skutečně svou funkcí připomínala tutéž pyramidu. Když tam člověk vchází a… říkajíc jazykem pochopitelným pro nás, ale nepochopitelným pro ostatní, přináší změny - vybuzení stacionárních částeček, což přirozeně přivádí k smíšení budoucnosti a přítomnosti, a proto to člověk může pozorovat. Toto všechno je podmíněno samotnou konstrukcí.

 
Budoucnost je proměnlivá.

Ve skutečnosti budoucnost je proměnlivá (může se měnit). Jednoduchý příklad, mnozí slyšeli o Černém Pavoukovi (Ragno Nero), Edgaru Cayce, Vanze atd., kteří jednohlasně tvrdili, že 44. prezident bude černoch, a že to bude poslední prezident USA.

Nikdo se nebude přít, je to fakt. Lidé to předpovídali 600 let zpátky. Byla o tom spousta předpovědí.

Informační poznámka: Mnich Ragno Nero, známý také jako věštec Černý pavouk, žil ve 14. - 15. století v Evropě. Františkánský mnich, který po sobě zanechal knihu proroctví.

 
Nikdo si ještě ani nemyslel, že se Obama stane prezidentem, že se to může stát. A když se stal prezidentem, mnozí opravdu uvěřili (proroctvím), proč? No, opravdu byl čtyřicátý čtvrtý a k tomu černý prezident. V některých proroctvích ho nazývali černý člověk, černý prezident a podobně. On by ovšem měl být poslední. Ale pokud někdo zasahuje, může dojít k tomu, že to, co by se mělo stát, se nemusí stát. A vše se mění. A co k dnešnímu dni máme ve světě? Máme 45. prezidenta USA, je to tak? Ano. Existuje Amerika? Existuje. Takže všechno podléhá změně. A aby bylo jasné, mnozí jasnovidci také prorokovali o konci světa, apokalypse, různě tomu říkají. A právě lidé svou volbou – svou volbou komu sloužit, ďáblu nebo Bohu, buď přibližují anebo oddalují tento konec světa. A to je skutečně pravda, že na samotných lidech mnohé záleží. I když někteří, dokonce vážení lidé, říkají, že pochybovat o konci světa k dnešnímu dni může pouze hlupák či ten, kdo nevidí, co se děje u něj za oknem. No, je to tak, avšak není třeba se zneklidňovat. V daném případě naopak, je třeba víc na sobě pracovat a snažit se změnit to, co je předurčeno. Předurčeno ještě neznamená, že to bude.

3_P_menší  4_P_menší  

Moderátor: Využití znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA přinese zcela novou úroveň rozvoje jak pro vědu, tak i pro budoucnost celé civilizace. Tyto výzkumy dávají možnost nejen udělat průlom ve fyzice, ale co je nejdůležitější, průlom v pochopení lidí o prvotnosti jejich duchovní povahy, poznání sebe jako Osobnosti, svého skutečného duchovního smyslu života, nemajícího žádný vztah k tělu či vědomí. Tyto znalosti a jejich praktické využití otevírají pro lidstvo cestu k tvořivé společnosti, založené na prioritách duchovnosti a dobra.

 

Oficiální web projektu Pyramida: allatra- science. org/pyramida