Celistvá jednotka času (allat): 11 minút 56,74 sekúnd. Polčas rozpadu neutrónu.

Po zoznámení sa so správou "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" [1] a článkom "Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu"[2] bolo veľmi zaujímavé nájsť informácie o relatívnej celistvej jednotke času – allat, ktorá bola spomínaná v správe (str. 80) [1], ako aj v knihe"Sensei-IV"[3] :

"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy(alebo 716,74 sekundy). Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok. Potom vedci pochopia, čo sa skrýva za tajomstvom času a pochopiac toto, odhalia aj skutočný proces vzniku hmoty vo Vesmíre. Ak ľudia spoznajú podstatu allatu, tak sa im otvoria obrovské možnosti..."

Vlastne o akej najdôležitejšej častici Vesmíru sa hovorí? Pravdepodobne o neutróne. Vo výsledku bádania sa vyjasnilo, že trvanie allatu bezprostredne súvisí s polčasom rozpadu neutrónu. Sovietski vedci L.N. Bondarenko, V.V. Kurguzov, J.A. Prokofjev, E.V. Rogov, P.E. Spivak [4] ukázali, že polčas rozpadu neutrónu činí 11,7 ± 0,3 minút, alebo 702 ± 18 sekúnd, čo je v rámci chyby merania porovnateľné s dobu trvania celistvej(majúcej vnútornú jednotu; bez štiepenia; úplnej; zvrchovanej) jednotky času - allatom (11 minút 56,74 sekundy ≈ 716 sekúnd). Tieto výsledky boli získané za použitia metódy merania rýchlosti počítania protónov (obr. 1) [4].

Obr. 1. Metóda registrácie protónov pri polčase rozpadu neutrónu

Treba poznamenať, že v súlade so súčasnými predstavami polčas rozpadu neutrónu je ≈ 880 sekúnd (obr. 2), čo sa významne líši od trvania celistvej jednotky času allat [5]. Rozdiely polčasu rozpadu neutrónu sú spojené s tým, že v priebehu súčasných výskumných experimentov sa berú do úvahy niektoré časové intervaly. Práve časový interval, kedy sa neutrón ešte nestal plne sformovanou elementárnou časticou a časový interval, po ktorom neutrón už nie je elementárnou časticou, t.j. časové intervaly formovania neutrónu.

Obr. 2. Doba rozpadu neutrónu

http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-n.pdf

Podrobnejšie štúdie výskumných prác [6, 7, 8, 9, 10], venovaných registrácii fotónov počas beta-rozpadu, tiež svedčia o tom, že neutrón je zložený z 33 čiastočiek Po (str. 78) [1]. Existuje tiež zmienka o štruktúre neutrónuv oficiálnom dokumente špeciálnej medzinárodnej skupiny vedcov pre výskum fyziky elementárnych častíc [5], a síce, že neutrón sa skladá z protónuelektrónuantineutrína a fotónu (obr. 3):

Obr. 3. Rozpad neutrónu

http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-n.pdf

 

ZÁVER:
• Polčas rozpadu neutrónu je primeraný hodnote celistvej jednotky času – allatu.

Džavan Rosso


Referencie:
[1] - Správa "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" v redakcii Anastasie Novych, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra ;
[2] - Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu; http://polahoda.cz/celistva_jednotka_casu_allat._vplyv_elektromagnetickeho_pola_na_rovnovazne_stavy_tautomernych_foriem_acetonu_
[3] – Novych A. "Sensei-IV.", ISBN: 978-80-904796-5-4, rok vydania 2013, 620 s, http://www.allatra.sk/knihy/sensei-ze-sambaly-kniha-4
[4] - Meranie polčasu rozpadu neutrónu, JETP Letters, vol 28, no. 5, str. 329 až 333, 05.9.1978 L.N. Bondarenko V.V. Kurguzov, J.A. Prokofjev, E.V. Rogov, P.E. Spivak, www.jetpletters.ac.ru/ps/501/article_7926.pdf;
[5] - Citácia: J. Beringer a spol. (Particle Data Group), PR D86, 010001 (2012) a 2013 čiastkové aktualizácie pre vydanie 2014, http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-n.pdf ;
[6] - Neutron Lifetime Measurements, Paul Huffman, North Carolina State University, Oak Ridge National Laboratory, Neutron Physics Summer School 2009, www.ncnr.nist.gov/summerschool/ss09/pdf/Huffman_FP09.pdf ;
[7] - Meraniadoby životnosti neutrónu, vykonané rôznymi metódami, sa predovšetkým líšia, http://elementy.ru/news/432146 ;
[8] - Neutrónysa rozpadajú aj s emisiou fotónov, Igor Ivanov, http://elementy.ru/news/165038 ;
[9] –Prevádzku začalo nové zariadenie pre experimenty fundamentálnej neutrónovej fyzike, http://elementy.ru/news/430891 ;
[10] - Objav radiačného rozkladuneutrónu, R.U. Khafizov, N. Severijns, O. Zimmer, H.-F. Wirth, D. Rich, S.V. Tolokonnikov, V. A. Solovei, M. R. Kolhidashvili (predložené 30. novembra 2005 (v1), naposledy revidované 16. mája 2006 (táto verzia, v3)), http://arxiv.org/ftp/nucl-ex/papers/0512/0512001.pdf .

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/celnaja-edinica-vremeni