stelesnením pravých znalostí‟. Nazývajú ju „Božou Múdrosťou, tvorcom všetkého, Matkou tvorenia‟. O nej sa v Biblii hovorí, že „Ona je duchom Božej sily a čistým prejavom Jeho slávy‟, „Ona je odleskom večného svetla a čistým zrkadlom jednania Božieho‟, „Ona je jediná čo môže všetko, ak prebýva sama v sebe, všetko sa obnovuje, ak prechádza z generácie na generáciu do svätých duší, pripravuje priateľov Božích a prorokov‟. Duchovnú silu Panny Márie porovnávajú s „Nebeskou Bránou‟! Nazývajú ju „Nositeľkou Božstva‟, „Dušou sveta‟, „Prozreteľnosťou Božou‟ , „Stelesnením Lotosu‟ …

 

Mária Magdaléna bola čistá dušou aj telom ako kvapka rannej rosy v žiari slnka Krista. Ale ako sa ukázalo, veľmi silno ju nenávideli tí, ktorí velebili pýchu Petra samoľúbeho a zvyšovali moc Pavla samozvanca. Týmto jedom otrávili Pravdu pri samotnom prameni. Mária Magdaléna bola a dodnes zostáva Pochodňou na oltári Lásky Krista.

 

Ženská podstata v sebe skrýva mocný zdroj životnej sily.   A pokiaľ bude odhalený a je možné ho odhaliť iba v duchovnom aspekte, vo vyjadrení vyššieho stupňa lásky, potom sa ukáže obrovská sila, ktorú je možné používať na blahé skutky, a ktorá tiež umožňuje dotknúť sa Nirvány. Prečo bol v dávnych povestiach rôznych svetových národov tento zdroj životnej sily spájaný s nesmrteľnosťou? Pretože sa tu prejavuje tvoriaca sila Allat! Zdroj tejto životnej sily sa nachádza tiež v pôvodnom stvorení sveta a v stvorení bytostí, ktoré osídľujú vesmír, v stvorení Zeme a jej hlavnej tvorivej sile - vode.

Práve vďaka tomuto zdroju životnej sily bola stvorená žena ako prvý zástupca ľudského rodu. A až oveľa neskôr sa zo ženy narodil prvý muž. A to je plne preukázetelné. S rozvojom genetiky vedci skôr či neskôr prídu na fakt, že ženské chromozómy sú oveľa, a to zdôrazňujem, oveľa staršie ako mužské chromozómy. Následne v súvislosti s tým bude uskutočnená rada dôležitých objavov v genetike a v chápaní ľudskej evolúcie. Dokonca viac ako to. Už teraz nie je tajomstvom to, že ľudské embryo (nezávisle na budúcom pohlaví, ktoré sa formuje v súlade s genetickým kódom) sa v prvých týždňoch po počatí rozvíja ako ženský jedinec!

Takže ženská podstata v sebe ukrýva veľmi mocný zdroj životnej sily. 

Panna Mária alebo Mária Magdaléna

Takže panna Mária je považovaná za matku Ježiša? Áno. Pretože keď sa Mária Magdaléna začala hromadne zjavovať ľuďom, cirkevní činitelia to museli nejako vysvetliť. Tým skôr, že bola Mária Magdaléna považovaná za zblúdilú, kajúcu sa hriešnicu, aby bola ponížená a rozdupaná jej povesť v očiach veriacich. Ale, pretože sa panna Mária stále zjavovala veriacim, rozšírilo sa povedomie o panne Márii ako o matke Ježiša, uctievanie panny Márie ako Bohorodičky, Matky Božej. Ale to už je výklad ľudí, ľudia radi prekrucujú všetko podľa seba. Hoci to, že Máriu Magdalénu označujú za pannu Máriu, matku Ježiša, na skutočnosti nič nemení. Pomoc Márie sa tým nezmenšuje. Veď celá podstata sa tu skrýva v jej získanej božskej sile a v ženskom princípe.

 

Duchovný hrdinský čin Márie

V skutočnosti zostal Svätý Grál u Márie Magdalény. S jeho pomocou našla nielen skrytú silu, ktorá jej kedykoľvek umožňovala odísť do sveta Božieho. Ale nesmieme zabudnúť na vznešenosť a čistotu Máriinej duše, lebo na seba zobrala obrovskú zodpovednosť a odkryla vonkajšiu silu kvôli pomoci trpiacim. Voľba Márie Magdalény je veľkým duchovným hrdinským činom. Lebo keď spoznala vyšší svet, stala sa bytosťou vyššou ako je Človek, zostala na Zemi, v tomto pekle, v podstate uviazla medzi svetmi, aby pomáhala miliónom trpiacich. A vďaka tomu prichádza obrovská duchovná sila cez pannu Máriu na pomoc trpiacim. Práve ona sa už dvetisíc rokov zjavuje ľuďom. Pokiaľ sa pozorne pozriete na túto otázku, tak v samotnom kresťanstve nájdete rad dôkazov o tom, že na modlitby o pomoc veriacim sa najčastejšie zjavuje panna Mária, pričom mnohí ju vidia, a to ako individuálne, tak aj hromadne, celkom reálne. Dokonca dodnes sa zachovala povesť, že keď jeden zo svätých zomrel a dostal sa do Kráľovstva Nebeského, začal hľadať medzi svätými pannu Máriu, aby sa jej poklonil a poďakoval za pomoc, ktorú jemu aj ľuďom poskytla za jeho života. Ale keď ju nenašiel v Kráľovstve Nebeskom, spýtal sa svätých kde je. No svätí odpovedali, že ju nenájde v Kráľovstve Nebeskom, pretože ona je stále na Zemi a pomáha trpiacim.

 

Anastasia: Áno, je to naozaj skutočný hrdinský čin - dosiahnuť duchovné oslobodenie, ale mať dostatok odvahy a zostať tu, v tom hrubom materiálnom svete a šíriť ďalej silu Allat … Ešte je tu jeden zaujímavý okamžik spojený s uvedenými symbolmi. Symbol AllatRa bol spravidla atribútom ženských bohýň. Z tých najznámejších môžeme spomenúť napríklad znak bohyne Al-Lat (Matka bohov), ktorú kedysi uctievali Arabi, ešte v dobe pred islamom. Vtedy sa nad jej symbolické zobrazenie umiestňoval polmesiac so špičkami nahor, znamenajúci spojenie s duchovným svetom a kruh (ktorý ľudia interpretovali ako mesačný symbol). Bývavalo tomu aj tak, že samotný polmesiac maľovali so slnečnými lúčmi ako symbol dynamiky, pohybu duchovným smerom.

Rigden: Nie je prekvapujúce, že so symbolom AllatRa spojovali práve ženské bohyne. To preto, že za celú históriu ľudstva sa podobnými duchovnými sprievodcami zatiaľ stávali iba ženy, možno preto, že majú materinský inštinkt v zmysle duchovnej starostlivosti a lásky k ľuďom. Aj keď sprievodcami sa môžu stať ako ženy, tak aj muži. Muži jednoducho, akonáhle dosiahli duchovné oslobodenie a odkryli sa im vyššie duchovné sféry, veľmi rýchlo opúšťali tento materiálny svet, bez zastavenia a zamyslenia sa nad osudom ľudí, ktorí v ňom zostali.

BohoRodička je sprievodca Božej sily pre každého človeka, kráčajúceho po duchovnej ceste, je to sila Božej lásky, s ktorej pomocou sa oslobodzuje Duša človeka od pozemských prevtelení. Ježiš ako duchovná bytosť z iného sveta obnovil skutočné znalosti, ktoré sa postupne behom storočí vytratili a poskytol ľuďom duchovné nástroje pre duchovné spasenie. Teda inými slovami, odovzdal im kľúče.

Ak pracoval človek nad sebou s pomocou daných nástrojov, získaval obrazne povedané, kľúč ku znaku. BohoRodičke ako sprievodcovi Božej sily, ako duchovne slobodnej Bytosti, nachádzajúcej sa medzi svetmi kvôli duchovnému oslobodeniu ľudských duší, dal silu a samotné znaky. Iba spojením usilovnej práce duchovne hľadajúceho na sebe s cieľom BohoRodičky (Allatu), dochádzalo k spojeniu Osobnosti s Dušou, teda človek dosahoval oslobodenie svojej Duše, siedmej dimenzie, alebo ako sa hovorí v kresťanstve „Raja‟, kráľovstva „Otca a Syna‟. Iba na voľbe človeka záviselo , či bude znak aktívny, či bude človek hoden získať tu Božiu silu, ktorá ho privedie k Bohu. Kľúč im bol daný kvôli tomu, aby ho používali. A aby mohli kľúč použiť, bolo nutné do toho vložiť vlastné úsilie. Práve takáto je cesta duchovného človeka - cesta neotrasiteľnej duchovnej vyrovnanosti, ktorá spolu s tvorivou silou Boha vedie k oslobodeniu.

s použitím úryvkov z kníh A. Novych Sensei zo Šambaly, 4. diel a AllatRa