Rieka Dneper, ktorá v staroveku niesla názov Borisfen, je po Volge a Dunaji treťou najdlhšou riekou Európy. Jej dĺžka skôr dosahovala 2285 km, ale po výstavbe vodných nádrží a vyrovnaní koryta na niektorých miestach, je teraz 2201 km. Predtým silný prírodný mechanizmus samočistenia rieky prestal pracovať následkom aktívnej činnosti človeka. Vodné riasy, ktoré sa intenzívne rozrastajú v Dnepri, stále viac pohlcujú kyslík a vedú k tomu, že ryby sa začínajú dusiť a vody v rieke sa stále viac znečisťujú.                                                                                                                          

Vedci na čele s profesorom Alexandrom Jelizarovom z Kremenčugskej národnej univerzity Michaila Ostrogradského v Poltavskej oblasti na Ukrajine vybudovali stanicu na získavanie bioplynu z modrozelených rias, rozširujúcich sa v rieke Dneper a vyvolávajúcich „kvitnutie“ vody. Vynález je schopný významne pomôcť pri čistení rieky, ale tiež zabezpečiť proces vykurovania v zime. Alexander Jelizarov informoval, že získanie bioplynu z modrozelených rias je prirodzeným procesom hnitia a rozkladu vodných rias. A že riasy sa počas kvitnutia čiastočne menia na metán. Keď sa zhromaždia v zakrytom rezervoári v júli – auguste, tak sa vplyvom slnečných lúčovzačne na jeseň uvoľňovať plyn. Urýchliť proces uvoľnenia plynu možno inštalovaním veterníkov na premiešavanie a ohrievanie rias. Proces uvoľňovania plynu je dlhodobý a ten môže byť neprerušene získavaný do začiatku zimy až jari. A zvyšky rias využiť ako hnojivo pôdy pred začiatkom jarných poľných prác. Toto hnojivo neobsahuje ťažké kovy a obsahuje 63% organickej hmoty, vápnik, kremík a zvýšený obsah draslíka a fosforu. Výsledky testovania získaného bioplynu v laboratóriách dokázali jeho vysokú energetickú kvalitu. Bioplyn obsahujúci 85% metánu nemá škodlivé prímesi a je ekologicky čistým biopalivom. Môže byť požitý nielen na kúrenie, ale aj na prípravu jedál.                                                                                                  

Vedecký vynález je dosť významný. Veď teraz sa na získanie biopaliva používajú kultúry, ktoré sa musia vopred vypestovať, no modrozelené riasy rastú samy od seba. Vyvinuté zariadenie umožňuje získať zo 100% hmoty rias 15% bioplynu. Tento ukazovateľ bude pravdepodobne možné zvýšiť, ak sa bude vykonávať ďalší výskum. Ale aj toto je dobrý ukazovateľ, schopný zabezpečiť teplom sídla blízko Dnepra. Ak sa využijú tieto zariadenia vo vodných nádržiach, tak to podstatne uľahčí proces čistenia vody a pomôže rybnému hospodárstvu.                                                

V Rakúsku vynález získal prvé miesto v súťaži vedeckých projektov.                                                            

Pozývame vedcov a všetky zainteresované osoby k diskusii o možnostiach čistenia riek a získavania biopaliva, navrhnutej vedcami z Kremenčugskej národnej univerzity Michaila Ostrogradského.            

Ak sú Vám známe iné technológie, schopné pomôcť ľuďom v meniacej sa klimatickej situácii vo svete, posielajte informácie o nich mailom na info@geocenter.infos poznámkou „pre klimat kontrol“.

Podrobnejšie o klimatických udalostiach vo svete a riešeniach globálnych klimatických problémov čítajte na stránkach geocenter.info, allatravesti.com a allatra-science.org a tiež v správe vedcov ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov" a tiež dajte lajk, prihláste sa k odberu na náš kanál a zanechajte svoje komentáre pod videom.