ATLANTIDA. Kdo jsou „rapsódi”? Cílem stvoření člověka je pracovat pro elitu anebo duchovní osvobození? 6. část

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", který byl uveden v pořadu "OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 6: 00:33:51 - 00:38:17 (čas filmu)

POUZE KRÁSNÁ LITERATURA?

Folklór. Mýty. Eposy

Folklór – mýty – eposy. Foto

Jaké šablony chování byly zakládány v hlavách mladé generace? A pro koho to bylo výhodné?

Šablony chování. Foto

Sumerové začali aktivně psát a šířit texty legend o zemi Ela.

Texty legend o zemi Ela. Foto

Pro tyto účely byly otevřeny speciální školy - „edubby” nebo „domy tabulek“, „domy písma“, kde začali připravovat písaře a ty, kteří by mohli být jejich hlasateli v národě.

Edubby. Foto
Domy tabulek. Foto
Písař. Foto
Herald. Foto

Je zajímavé, že když se sumerský jazyk stal mrtvým, byl až do prvního tisíciletí před n.l. používán jako posvátný literární jazyk a jazyk vědy v Asýrii a Babylonu.

Sumerský jazyk. Foto
Asýrie a Babylon. Foto

Latina se dnes v podstatě používá stejným způsobem.

Latina. Foto

To znamená, že pouze vyvolení rozuměli mrtvému sumerskému jazyku.

Sumerský jazyk. Foto

Přičemž mnohé znaky klínového písma vyjadřovaly především sumerská slova a jejich význam a znění akkadských slov se původně zapisovala pomocí kombinací sumerogramu, podobně jako současné rébusy a šarády.

Znaky klínopisu. Foto
Sumerogramy. Foto

Proč byly potřebné takové složitosti a tajnosti při předávání obyčejného literárního eposu, mýtů a národního folklóru, pokud byl za něj považován?

Literární epos. Foto

Sumerové vytvářeli texty snadné pro zapamatovávání a pro vnímání sluchem.

Starověké texty. Foto
Sluchové vnímání. Foto

Přičemž námět byl vypracován tak, aby příběh vyvolal kolektivní emoce, přivedl dav posluchačů do emocionálního stavu udávaného v textu, jelikož většina obsahu byla posluchačům předem známa.

Kolektivní emoce. Foto
Kolektivní emoce. Foto
Davy posluchačů. Foto
Křik. Foto
Cílený emociální stav. Foto
Emocionální dav. Foto

Zkrátka, v moderním pojetí, připravovat novináře pro masmédia (i když předtím dlouhou dobu kultovní texty byly jednoduše vyučovány nazpaměť a předávány z generace na generaci).

Porada Foto
Reportéři médií. Foto
Ústní předávání znalostí. Foto

Mimochodem, stejný způsob byl použit o několik století později pro šíření Homérovy Iliady mezi Helény a jiné národy.

Ústní předávání znalostí. Foto
Ústní předávání znalostí. Foto
Šíření Homérovy „Iliady“. Foto
Předávání znalostí ve starověku. Foto

Pouze hlasatelé – novináři byli nazýváni „rapsódy“, „syny Homéra“.

Rapsódi. Foto
Synové Homéra. Foto

Proč si takový byrokratický stát jako Sumer, kde vše podléhalo evidenci a byl počítán dokonce každý plod ze stromu, najednou dovolil takové výdaje na epos?

Stát Sumer. Foto
Stát Sumer. Foto
Výdaje. Foto

Jaké cíle si stanovili sponzoři takových opatření?

Spiknutí elity. Foto
Utajená moc. Foto

Jde o to, že celá tato mytologie, propojená s náboženstvím, ovlivnila ve výsledku světonázor nejenom tohoto národa, ale také těch, kteří přijali jeho literární dědictví – Akkadů a později Babyloňanů. Od nich se rozšířila mezi jiné národy.

Magie. Foto
Pohled na svět. Foto
Akkad. Foto
Babylon. Foto
Země. Foto

Pouze s jediným rozdílem, že následující generace si již nepamatovali prapůvodní a věřili prakticky na slovo tomu, co říkali místní kněží, kteří se starali o svou moc.

Hodiny. Foto
Místní kněží. Foto
Moc kněží. Foto

Systém zesílil svou pozici v myslích lidí.

 Elektronický mozek. Foto
Oko. Foto

Zkrátka se připravoval vzor pro napodobování lidmi: co si dovolili bohové mající lidskou podobu, stejně tak se chovali i lidé, brali si z nich příklad.

Gorila Foto
Robot opice. Foto
Napodobování. Foto
Napodobování. Foto
Je dovoleno vše. Foto

Víc než to, došlo k záměně cíle lidské existence.

Záměna duchovního vývoje. Foto
Touha po penězích. Foto

Namísto skutečného smyslu lidského života, chápání, k čemu byl člověk stvořen – transformaci v duchovní bytost, splynutí ve svém nitru s Boží Láskou, pod diktátem svého vědomí vkládali kněží do myslí věřících to, co bylo výhodné pro systém.

Lotos. Foto
Kniha. Foto
Duše. Foto
Boží láska. Foto

Diktát vědomí. Foto
Kongregace. Foto
Systém rozumu. Foto

Člověku se vlastně od dětství vštěpovalo, že byl stvořen proto, aby pracoval na bohy. Aby obdělával půdu, pásl dobytek, sbíral plody, krmil bohy svými oběťmi.

Studium ve škole. Foto
Práce. Foto
Továrny. Foto
Orba půdy. Foto
Skot. Foto
Sběr ovoce. Foto
Sklizeň. Foto
Rybaření. Foto

To znamená, pracovat na Ela a jeho elitu, věnovat celý svůj život a veškerou svou pozornost vnějšímu, což pozorujeme i dnes v takovém formátu lidské společnosti, jakou je spotřebitelská civilizace.

Práce. Foto
Elitní bydlení. Foto
Odpadky. Foto
Slumy. Foto
Chudé země Afriky. Foto
Megapole na vodě. Foto
Supermarket. Foto