Astrológia a duchovnosť

Na začiatku milénia som dostal ponuku študovať astrológiu. Predtým som o nej veľmi veľa počul. Svojho času som čítaval znamenia horoskopu napísané na písacom stroji. Všetko ma to zaujímalo, neskôr sa tieto horoskopy začali objavovať vo forme zábavy na predposledných stránkach časopisov. Veľmi som chcel poznať túto vedu. Zdalo sa, že astrológovia sú svojrázni ľudia, ktorí sa zaoberajú časom, riešia všetky problémy, pomáhajú ľuďom nájsť samých seba.

A práve tento čas nastal, keď kapitalizmus prišiel do našej krajiny a odsunul socializmus, objavila sa doposiaľ tajná sféra na trhu, ktorá dávala možnosť objavenia paranormálnych schopností v každom obyčajnom človeku. Objavili sa hypnotizéri, senzibili, veštci, vykladači tarotových kariet a ostatné osoby, ktoré sa rýchlo obohacovali a za nemalú sumu bláznili ľudí. Aj keď skúsení odborníci z týchto profesií stanovili veľmi presné predpovede, ale opäť – nerobili ich zadarmo. Stal sa z toho dobrý biznis, ktorý začal rozkvitať. Áno, i na celom svete bol taktiež rešpektovaný.

Vedomie ma presvedčilo, že nechcem zarábať na astrologických prognózach, ale ako teraz chápem, bolo to samo o sebe klamstvo. Ovplyvnený tajnými túžbami môjho vedomia som absolvoval kurzy astrológie.  Ale ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť. V mojej hlave sa objavila myšlienka: „Prečo nemať vedľajší príjem?“

 „Ak mi to pôjde dobre, môžem si z astrológie urobiť povolanie. V ten istý čas som počul myšlienky, že „hlavný cieľ astrológie nebude zárobok peňazí, pretože mám hlavnú prácu, v ktorej nezarábam až tak zle.“

Pri tom všetkom mi prišla ďalšia myšlienka: „Pôjdem do dôchodku, budem mať za čo žiť, tým viac, že v astrológii sa mi začalo dariť.“ Daná situácia jasne zobrazuje prácu vedomia, z jednej strany tlačí na vykonanie činnosti, z druhej strany odrádza, presviedča, že nie je možné dosiahnuť cieľ, a zároveň sa riadi dvoma podnetmi: chamtivosťou a pýchou.

Môj starý sen sa neočakávane naplnil. Spočiatku to bolo zaujímavé, ale potom som si uvedomil, že to bola veľká práca, ktorá vyžadovala veľa času a finančných prostriedkov. Predovšetkým to zaberalo veľa času a vyžadovalo značnú trpezlivosť, ako v akejkoľvek činnosti: ak chcete niečo dosiahnuť, stať sa „profesionálom“, potom je potrebné venovať tomu časť svojho života. Urobil som to.

A tak prešlo 12 rokov tvrdej práce, praktík, konferencií, zostavovania horoskopov, prognóz, výberu vhodných termínov na realizáciu rôznych udalostí. Bola to skúsenosť. Nakoniec som s pýchou pri vhodnej príležitosti hovoril, že sa zaoberám astrológiou (a neskôr, že som astrológ), zostavujem horoskopy, píšem predpovede. Prišli prvé objednávky, zarobil som prvé peniaze. Pomaličky som sa začal začleňovať do radov senzibilov, čarodejníkov, vykladačov tarotových kariet. Ľudia sa obracali ku mne, čo ma tešilo, pretože to živilo moju pýchu.

V auguste 2015 som v telefonickom rozhovore s priateľom, ktorý sa taktiež venoval astrológii, zistil, že začal chodiť na meditácie na základe kníh Anastasie Novych a čo ma prekvapilo, že to bolo zadarmo. Spoznáva svoj vnútorný svet a stratilo sa u neho želanie robiť astrológiu. V tom čase som bol zapojený vo všeličom možnom: holodynamike, reiki, joge a všade som platil nemalé peniaze, a tu zrazu prišla taká možnosť – študovať svoj vnútorný svet a platiť len za cestovné.

A tak som začal poznávať prekrásny svet svojej Duše, začal som si osvojovať duchovnú cestu - zákonite prišiel čas zmeniť sa. Meniť sa nie navonok, ale vnútorne.

Pochopil som, že mám veľa pripútaností v materiálnom svete: moje zvyky, materiálne želania, závisť, závislosť ... Uvedomil som si, že na tom všetkom závisím. Vnútorne, ešte od mladosti, som mal potrebu spoznať duchovný svet. Chodil som do kostola. Ale na moje otázky, na ktoré som sa tam pýtal, buď nebola odpoveď, alebo mi odpovedali  „tak si to želá Boh“, avšak s takou odpoveďou som nebol spokojný. Mnohé odpovede som dostal z iných zdrojov. Predovšetkým som spoznal Zoroastrizmus, pretože astrológia vychádzala z Avesty.

Znalosti, ktoré mi dala kniha „AllatRa", relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova, prevrátili celý môj život. Nakoniec som zistil, čo je to duchovnosť, náboženstvo, cesta k Bohu a čo je najdôležitejšie, že je to všetko jednoduché a dostupné, stačí mať snahu pracovať na sebe. Prišlo pochopenie, kto je Satan, že to nie je čertík s rohami, ale naše vedomie so všetkým jeho negativizmom. Ale vo všeobecnosti vedomie, ktoré mi systém pridelil, nechce zmeniť svoj materiálny život za môj život, aby som sa ja, ako Osobnosť spojil so svojou dušou. Uvedomil som si, že musím prejsť touto cestou, stať sa nezávislým od svojich túžob, od rozmarov môjho vedomia a tela. Uviazať  šelmu vo mne na reťaz a prísť k Bohu ako syn, ktorý je hodný svojho Otca.

Keď som začal seriózne pracovať na sebe, uvedomil som si, že je nemožné zbaviť sa túžob, pretože to, čoho sa chceme zbaviť, nás ešte viac zotročuje. Všetko, s čím bojujeme, sa stáva silnejším. Vďaka Znalostiam, uvedeným v knihe „AllatRa", som pochopil dôležitosť pozornosti a toho, do čoho ju vkladám. Veď démonovi v mojom vnútri je aj tak jedno, ako mu budem venovať svoju pozornosť: či už si budem želať to, čo mi ponúka, alebo budem aktívne odmietať jeho ponuky, alebo ho dokonca nenávidieť – aj tak ho budem kŕmiť svojou pozornosťou.

A kde je cesta von? V knihe „AllatRa“ som si prečítal, že na to, aby sme sa zbavili negatívnych, vtieravých myšlienok a túžob, stačí ich jednoducho ignorovať, nevenovať im pozornosť, a čo je najdôležitejšie, nahradiť deštruktívne, mojej Duchovnej podstate cudzie, túžby a myšlienky, tvorivými, užitočnými pre mňa ako Osobnosť a pre spoločnosť, ktorá ma obklopuje. Je dôležité kontrolovať to, o čom premýšľa moje vedomie, a kde dávam svoju pozornosť! Pre mňa ako Osobnosť (duchovnú bytosť) je dôležité rozvíjať pocitové vnímanie, kultivovať Lásku k Duchovnému Svetu a všetkému, čo existuje, pretože toto je jediný spôsob, ako sa stať Živým a vrátiť sa Domov.

Keď som sa dozvedel o existencii systému živočíšneho rozumu, pochopil som, v čom je mínus astrológie. Ona predpovedala udalosti, ale neodpovedala na otázku „Prečo ma tlčie život?“ Aj keď som na mape našiel odpoveď „prečo“, človeka to nezaujímalo.  Zaujímala ho otázka „ako sa toho zbaviť?“ – ako sa dá tomu vyhnúť, ako sa dajú zjemniť tieto udalosti, aby neboli také silné.

„V horoskope máte znak väzenia,“ „A čo môžem robiť, aby ma nezavreli?“ „Nekradni.“

V horoskopoch v ťažkých životných obdobiach som mohol nájsť problém, ale v podstate tento problém bol v osobe samotnej. Veď ak človek žije podľa pokynov svojho vedomia, v podstate prebýva v pozícii „inteligentného zvieraťa“ a dokonca o tom ani nevie, a následkom toho sa nechystá zmeniť, potom všetky jeho činy sú dávno známe a naprogramované systémom, od samého narodenia až do smrti, s neveľkými variantmi. Človek je v takom prípade riadený biorobot. Astrológia, v podstate, prepočítava (ohlasuje) scenár, určený samotným systémom pre každého jednotlivca ako časti systému, ktorého úplne riadi a kontroluje. A samozrejme, kto, ak nie on (systém), vie najlepšie, čo sa s ním deje, čo, kde a kedy sa s ním stane v budúcnosti?

Z knihy „AllatRa“ som sa dozvedel, že pojem ako „osud“, „scenár budúcnosti“ neexistuje pre Duchovne slobodného človeka. Veď slobodný človek má možnosť si Vybrať, a žiadny systém to nemôže prepočítať, pretože on sa vo svojich činoch a konaniach neriadi pokynmi systému, ale vnútorným hlbokým pocitom, pochádzajúcim z Duchovného Sveta, a ako vieme, Duchovný Svet neklame. Takýto človek je pre systém nedostupný, pretože v tomto ohľade systém nemôže nič prepočítať.

Na danú tému existuje jedno budhistické podobenstvo „Som nepredvídateľný“:

Budha raz išiel z jednej dediny do druhej. Bolo horúco. Budha kráčal bosý pozdĺž brehu rieky. Piesok bol mokrý a ostávali na ňom veľmi jasné stopy. Stalo sa tak, že jeden veľký astrológ šiel domov z Kaši, citately hinduistického učenia. Práve ukončil vzdelanie a stal sa dokonalým vo svojich predpovediach. Astrológ si všimol stopy na piesku a nemohol uveriť svojim očiam. Boli to stopy veľkého kráľa, ktorý vládol svetu.

„Buď je celá moja veda falošná, alebo sú to stopy veľkého kráľa. Ale ak je to tak, tak prečo kráľ, ktorý vládne celému svetu, ide v takýto horúci deň do takej maličkej dediny? A prečo ide naboso? Musím preveriť svoje predpoklady,“ pomyslel si.

A veľký astrológ sledoval stopy v piesku. Stopy ho doviedli k Budhovi, ticho sediacemu pod stromom. Keď podišiel  k nemu, bol astrológ ešte viac prekvapený. Podľa všetkých znamení  pod stromom sedel naozaj kráľ, ale vyzeral ako žobrák. Zarazený astrológ sa obrátil k Budhovi:

 - „Prosím, rozptýľ moje pochybnosti. Pätnásť rokov som študoval v Kaši. Pätnásť rokov môjho života som zasvätil učeniu predpovedí. Ty si žobrák alebo veľký kráľ, vládca celej Zeme? Ak povieš, že si žobrák, hodím moje vzácne knihy do tejto rieky, pretože sú zbytočné. Zahodím ich a pôjdem domov, pretože som márne stratil 15 rokov svojho života.

Budha otvoril oči a povedal:

- „Tvoj zmätok je prirodzený. Náhodou si stretol výnimočného človeka.“

- „V čom je tvoje tajomstvo?“ spýtal sa astrológ.

- „Ja som nepredvídateľný! Neboj sa a nevyhadzuj svoje knihy. Tvoje knihy hovoria pravdu. Je takmer nemožné stretnúť podobného človeka. No v živote vždy bývajú výnimky potvrdzujúce pravidlo. Nemôžeš ma predpovedať. Keďže som pozorným, neurobím dvakrát tú istú chybu. Nachádzajúc sa v stave neustáleho uvedomovania, stal som sa Živým. Nikto nemôže predpovedať nasledujúci moment môjho života. On nie je známy dokonca ani mne. On sa objavuje!

 

Astrológovia neštudujú vnútorný svet. Problém je v tom, že ľudia chcú získať hotový výsledok bez toho, aby sa usilovali o vnútorné zmeny. Takže im dávate odporúčanie prečkať čas sedením, odísť na chvíľu do druhého mesta, krajiny, zmeniť špecializáciu. Sú varianty, veď je to jednoduchšie, než samého seba zmeniť vnútorne.

To všetko je vonkajšie, astrológia rieši problém tela, vedomia: ako to urobiť tak, aby vedomiu bolo dobre, aby sa menej v materiálnom svete namáhalo. Ako lepšie a kde investovať peniaze, za koho je lepšie vydať sa, kedy ísť na operáciu, odcestujem z krajiny, alebo nie atď. A čím človek za to všetko platí? Tým, že platí za najlepší scenár podľa svojho vedomia – platí Večným Životom.

Ale na tom všetkom je najzaujímavejšie to, že keď začneš vnútorne pracovať na sebe, začínaš meniť svoj charakter, meníš svoj osud a horoskop prestane fungovať. Astrológia v podstate rieši otázky človeka ako súčasti systému, pričom nevychádza za jeho hranice. Ak to porovnáme s príkladom človeka, ktorý sedí vo väzení, tak astrológia mu môže napovedať, ako môže prejsť z jednej cely do druhej, no nikdy nedá návod, ako sa dostať z väzenia a získať skutočnú Slobodu.

Ďalší negatívny moment súvisiaci s predpovedaním budúcnosti spočíva v tom, že keď astrológ predpovedá človeku budúcnosť, podnecuje ho k vopred pripravenému variantu rozvoja udalostí. Ak človek nechápe, že má voľbu, tak tým, že vloží svoju pozornosť do predpovede, robí ju pre seba realitou. V tomto prípade, človek sadne astrológovi na „lep" a stáva sa jeho pravidelným zákazníkom. Najmenší problém – treba volať astrológovi. Ale väčšina ľudí si objednáva horoskop skôr zo zvedavosti - aby zistili, akí sú. A samozrejme, že chcú v ňom uvidieť len to dobré: „Aký som super borec,“ „V mojom živote sa nemám až tak zle.” „Prečítal som si, áno, je to zaujímavé, veľmi presne sformulované. Naozaj som taký.“ A potom položil horoskop do nočného stolíka, a to bolo všetko. Keď dáte odporúčanie, tak niekto bude počúvať a niekomu to bude všetko jedno, človek sa nechce zmeniť a bude aj naďalej presadzovať svoje: „mne je to takto pohodlné.“

Na začiatku, keď som začal robiť astrológiu, môj učiteľ avestskej školy astrológie mi povedal: „Človek, ak to potrebuje, má prísť k astrológovi len raz, a astrológ mu má ukázať jeho problém a ako má tento problém vyriešiť a už viac nechodiť k astrológovi.“ Ale teraz sa astrológia, rovnako ako náboženstvo, stala dobrým obchodom, a čím presnejšie predpovede robíte, tým je to drahšie.

A kto je samotný astrológ? Áno, majú vnútorný kódex česti, v ktorom sa hovorí o tom, že o obzvlášť významných udalostiach v živote človeka, kardinálne meniacich osud, je lepšie nehovoriť, alebo hovoriť len okrajovo. No, ako sami chápete, všetko je to hra s ohňom. Načo teda predpovedať? A opäť, všetko sa v tomto prípade deje podľa uváženia samotného astrológa. A chcem sa opýtať: a kto v daný okamih riadi myšlienky toho veštca? Vari to nie je ten istý systém? Ale veď na vnútornej úrovni je pochopenie, že to nie je všetko také čisté.

Ale prečo, cítiac podvod, astrológ nevychádza z tejto, pre jeho duchovný osud, nebezpečnej hry? Áno, pretože sa v tomto momente cíti tým, kto má moc nad osudmi. Astrológ nerozmýšľa o svojom duchovnom osude, myslí na svoju prestíž. Cieľom je, aby sa predpoveď vyplnila čo najpresnejšie. Tým vzrastie jeho autorita. Ako astrológ som sa nepovažoval za toho, kto rozhoduje o osudoch. Ak sa na mňa obraciaš, znamená to, že to chceš. Chcel som prostredníctvom astrológie pomôcť ľuďom. Mohol som vyriešiť materiálne problémy, podobalo sa to skôr na návod k činnosti. Vtedy som nevedel, že existuje duchovná cesta, a že nijaký astrológ, mág, či tarotové karty, ti nepomôžu stať sa slobodným človekom, zbaviť sa závislosti od materiálneho sveta, svojich želaní, stať sa Živým.

Odvrátená strana mince spočíva v tom, že predpovede, ktoré vytvorili astrológovia, sa nie vždy naplnia. Ale opäť, všetko závisí od skúsenosti astrológa a od toho, ako je človek naladený prijať túto predpoveď. Ak sa úplne dostávaš pod vplyv tejto predpovede, potom si ju pritiahneš a prehráš, ako je napísané – budeš to očakávať. Ale pokiaľ chápeš, že je to lekcia, životná skúsenosť a ty si povinný cez ňu prejsť, bez ohľadu na to akoukoľvek by ona bola, potom ešte nie je známe, ako sa táto udalosť realizuje.

Náboženstvo verí, že astrológia je hriech. A to dáva zmysel. Veď v systéme systém často kritizuje samotný systém. Astrológia prežila nejedno náboženstvo. Ona, rovnako ako náboženstvo, slúžila kráľom, kňazom, politikom a so všetkými dobre vychádzala. Ľudia vždy chceli poznať budúcnosť. Táto túžba bola vyvolaná samotným systémom. V dôsledku čoho sa astrológia premenila na „posvätnú profesiu“, ktorá, podobne ako akékoľvek remeslo, vyžadovala serióznu prípravu, avšak dnes je to spotrebný tovar. A premýšľaj: veriť astrológovi, alebo nie. Je zaujímavé, že prv bola astrológia považovaná za vedu a žiadnym spôsobom sa nespájala s predpovedaním budúcnosti a veštením. A ako každá veda vyžadovala serióznu prípravu.

 

                     astrologija_sk

 

 

A ako je známe, ako samotný systém, tak aj vedomie, ktoré je jeho súčasťou, sa vždy snažia stať bohom pre človeka, aby riadili život a smrť ľudí. A tu sa skrýva kľúč k pochopeniu, prečo veľa ľudí priťahuje venovať sa astrológii a predpovedaniu budúcnosti nie pre seba, ale pre iných? Áno, pretože v momente predpovede a následného vysvetlenia toho, čo treba robiť, astrológ v podstate zakaždým riadi život toho, komu predpovedá.

Vari chápe sám astrológ, akú na seba berie zodpovednosť za osudy ľudí, s ktorými pracuje? Astrológ môže v skutočnosti zbaviť človeka práva Voľby, ktorá mu bola darovaná zhora. Bez práce na sebe a bez pochopenia, že myšlienky v hlave nie sú jeho, prinesie táto osoba ľuďom úžitok alebo škodu?

Ak sa vrátime na začiatok k tomu okamihu života, keď prišla myšlienka stať sa astrológom, vyvstáva otázka: od koho prišla? Z Duchovného sveta alebo od systému Živočíšneho rozumu? Opäť platí, ako astrológ je človek, tak aj ten čo sa pýta je človek. Ani jeden, ani druhý nevie o práve Voľby a tej sile, ktorou je každý obdarený - o POZORNOSTI! A že každý človek, pokiaľ žije, je schopný zmeniť svoj osud k lepšiemu. Všetko závisí od jeho Voľby!

Povedať, že astrológ spasil niečí život - nie, ani jeden. Telo a vedomie - áno. Oddialil ich prebývanie na zemi na určitý čas, aby títo ešte viac zhrešili. Ako je napísané v Evanjeliu:  „O čo prosíte, to aj dostanete." Mňa zaujíma otázka: spasí svoj život astrológ? Ako jeden človek zažartoval, myslím si, že bude použitý v pekle ako drevo na kúrenie, s ktorým budú čerti kúriť pod kotly, v ktorých budú sedieť oveľa duchovnejší hriešnici.

Niekedy na jeseň som pracoval s partnerom v Kyjeve na stanici metra „Pečerskaja“, kladieme zariadenie v kvetinárstve. Ako vždy, v metre je veľa ľudí: každý je ustarostený, pohrúžený do svojich myšlienok a večne uponáhľaný. A na schodoch v podzemí metra v zostupujúcom dave som uvidel muža. Stál tam s tabuľkou s nápisom na hrudi:  „Som astrológ, zostavím horoskop, robím expresnú predpoveď v priebehu 10-15 minút." A tu mi vedomie hovorí: „nejaký virtuóz - za 15 minút urobiť predpoveď?“ Potom vedomie porozmýšľalo a dodalo: „Vari  sa začalo astrológom takto ťažko žiť?“

Teraz chápem podstatu predpovedí: sú pre telo a pre toho, kto toto telo ovláda a premýšľa o tom, ako sa najlepšie postarať o svoje telo v tomto dočasnom materiálnom svete, ako uspokojiť svoje ego, svoju megalomániu. To je cesta nikam. Hoci každý má právo Voľby a čas na jeho realizáciu.

Život tohto človeka v metre, s tabuľkou na hrudi, tiež závisí od rozpoloženia hviezd, planét našej slnečnej sústavy. ... Kedy začať žiť? „Dnes nezačnem, je zlý aspekt, zajtra je zlý lunárny deň, pozajtra je dobrý lunárny deň, ale zlá konštelácia planét“ atď.

Po štyroch rokoch práce na sebe som si uvedomil jednoduchú vec: „scenár“, daný človeku Bohom vo forme života - to je šanca, ktorú človek môže využiť, alebo nie. Sám si musí vybrať - ostávať manipulovaným objektom, hračkou v rukách systému, alebo sa stať skutočne slobodnou Duchovnou bytosťou. Bohužiaľ, v dnešnom svete mnohí ani nemajú zdania o možnosti takejto Voľby. Nevedia, že človek môže opraviť  všetky negatívne scenáre sám, svojou vnútornou prácou na sebe. Toto sú lekcie, z ktorých pochádza skúsenosť života v 3-rozmernej dimenzii. Táto skúsenosť prebieha nie vždy tak, ako si prestavujeme, ale je to jednoznačne to najlepšie, čo sa nám môže stať v súlade s Duchovným rozvojom. Náš život pozostáva zo sústavných lekcií, ktorými sami musíme prejsť, pochopiť, čo je pre nás najdôležitejšie. Musíme sa vyvíjať a evolúcia – to je cesta k Bohu.


Ak chceš žiť a nie existovať, nauč sa Milovať. Problémom tohto sveta je, že sme zabudli, nepoznáme, nevieme, nechceme Milovať. Som ešte ďaleko od dokonalosti, ale určite viem, že Láska  - to je to, čo má silu zmeniť mňa a svet k lepšiemu. Zmeň seba a svet sa zmení. Spas sa sám  a okolo teba sa spasia tisícky.